Dodawanie serii danych na wykresach w pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po utworzeniu wykresu do arkusza możesz dodać kolejną serię danych, którą chcesz uwzględnić na wykresie. Jeśli wykres znajduje się na tym samym arkuszu, co dane użyte do utworzenia arkusza (określane również mianem danych źródłowych), możesz szybko przeciągnąć nowe dane do arkusza i dodać je do wykresu.

 1. Przejdź do arkusza i w komórkach znajdujących się bezpośrednio obok lub poniżej danych źródłowych wykresu wprowadź nową serię danych, którą chcesz dodać.

 2. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

  Dane źródłowe zostaną zaznaczone na arkuszu i zostaną wyświetlone uchwyty zmiany rozmiaru.

  Zaznaczone dane źródłowe

 3. Przeciągnij uchwyty zmiany rozmiaru na arkuszu, aby uwzględnić nowe dane.

  Wykres zostanie zaktualizowany automatycznie i zostanie na nim wyświetlona dodana nowa seria danych.

Jeśli wykres znajduje się na innym arkuszu wykresu, przeciągnięcie może nie być najlepszym sposobem na dodanie nowej serii danych. W takim przypadku nowe dane można dodać do wykresu, korzystając z okna dialogowego Wybieranie danych.

Dodawanie serii danych do wykresu na arkuszu wykresu

 1. Przejdź do arkusza i w komórkach znajdujących się bezpośrednio obok lub poniżej danych źródłowych wykresu wprowadź nowe dane i etykiety, które chcesz dodać.

 2. Kliknij arkusz wykresu (osobny arkusz zawierający tylko wykres, który chcesz zaktualizować).

 3. Na karcie Projekt wykresu kliknij pozycję Wybierz dane.

  Office for Mac Chart Select Data

  W arkuszu, który zawiera dane źródłowe wykresu, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie źródła danych.

 4. Zostawiając otwarte okno dialogowe, kliknij wewnątrz arkusza, a następnie zaznacz dane, które chcesz użyć w wykresie, uwzględniając nową serię danych.

  Nowa seria danych zostanie wyświetlona w obszarze Wpisy legendy (serie danych).

 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i powrócić do arkusza wykresu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Tworzenie wykresu w programie Word lub PowerPoint

Tworzenie wykresu w programie Excel

Zmienianie typu wykresu

Formatowanie etykiet danych na wykresie

Filtrowanie danych z wykresu

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×