Dodawanie serii danych do wykresu

Po utworzeniu wykresu może być konieczne dodanie kolejnej serii danych do wykresu. Seria danych to wiersz lub kolumna liczb wprowadzanych w arkuszu i kreślonych na wykresie, na przykład lista kwartalnych zysków firmy.

Wykresy w pakiecie Office są zawsze skojarzone z arkuszem programu Excel, nawet jeśli tworzysz wykres w innym programie, takim jak Word. Jeśli wykres znajduje się w tym samym arkuszu, co dane użyte do utworzenia wykresu (nazywane również danymi źródłowymi), możesz szybko przeciągnąć nowe dane w arkuszu i dodać je do wykresu. Jeśli wykres znajduje się w oddzielnym arkuszu, musisz użyć okna dialogowego Wybieranie źródła danych, aby dodać serię danych.

Uwaga : Jeśli szukasz informacji na temat dodawania lub zmieniania legendy wykresu, zobacz Dodawanie legendy do wykresu.

Dodawanie serii danych do wykresu w tym samym arkuszu

 1. Przejdź do arkusza zawierającego dane wykresu i w komórkach znajdujących się bezpośrednio obok lub poniżej istniejących danych źródłowych wykresu wprowadź nową serię danych, którą chcesz dodać.

  W tym przykładzie widzimy wykres przedstawiający dane sprzedaży kwartalnej z lat 2013 i 2014 i właśnie dodaliśmy do arkusza nową serię danych z roku 2015. Zauważ, że wykres jeszcze nie wyświetla serii danych z roku 2015.

  Nowa seria danych dodana do arkusza

 2. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

  Obecnie wyświetlane dane źródłowe są zaznaczone w arkuszu z widocznymi uchwytami zmiany rozmiaru.

  Jak widać, seria danych z roku 2015 nie jest zaznaczona.

  Obecnie wyświetlane wybrane dane źródłowe

 3. Przeciągnij uchwyty zmiany rozmiaru na arkuszu, aby uwzględnić nowe dane.

  Wybieranie nowej serii danych w arkuszu

  Wykres zostanie zaktualizowany automatycznie i zostanie na nim wyświetlona dodana nowa seria danych.

  Wykres z dodaną nową serią danych

Uwagi : Jeśli chcesz pokazać lub ukryć poszczególne serie danych widoczne na wykresie (bez zmieniania danych), zobacz:

Dodawanie serii danych do wykresu w oddzielnym arkuszu wykresu

Jeśli wykres znajduje się w innym arkuszu, przeciąganie może nie być najlepszym sposobem na dodanie nowej serii danych. W takim przypadku nowe dane dla wykresu można wprowadzić, korzystając z okna dialogowego Wybieranie źródła danych.

 1. Przejdź do arkusza zawierającego dane wykresu i w komórkach znajdujących się bezpośrednio obok lub poniżej istniejących danych źródłowych wykresu wprowadź nową serię danych, którą chcesz dodać.

 2. Kliknij arkusz, w którym znajduje się wykres.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres, a następnie wybierz pozycję Wybierz dane.

  Kliknięcie pozycji Wybierz dane w menu wyświetlanym po kliknięciu wykresu prawym przyciskiem myszy

  W arkuszu, który zawiera dane źródłowe wykresu, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie źródła danych.

  Okno dialogowe Wybieranie danych w programie PowerPoint

 4. Zostawiając otwarte okno dialogowe, kliknij wewnątrz arkusza, a następnie kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć wszystkie dane, których chcesz użyć w wykresie, w tym również nową serię danych.

  Nowa seria danych zostanie wyświetlona w obszarze Wpisy legendy (serie danych) w oknie dialogowym Wybieranie źródła danych.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i powrócić do arkusza wykresu.

Uwagi : Jeśli chcesz pokazać lub ukryć poszczególne serie danych widoczne na wykresie (bez zmieniania danych), zobacz:

Zobacz też

Tworzenie wykresu

Wybieranie danych do wykresu

Dodawanie legendy do wykresu

Dostępne typy wykresów w pakiecie Office

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×