Dodawanie różnych numerów stron lub formatów numeracji w poszczególnych sekcjach w programie Word 2016 dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Załóżmy, że chcesz używać różnych numerów stron lub formatów liczb i stylów w różnych częściach dokumentu. Można użyć numery stron i, ii, iii... wprowadzenie i spis treści i 1, 2, 3... wszystko po. Lewy jest, aby podzielić dokument na sekcje i upewnij się, że te sekcje nie są połączone. Następnie ustaw Rozpoczynanie numerowania stron w każdej z tych sekcji, wykonując następujące kroki.

 1. Umieść kursor na początku pierwszego wiersza na stronie, której chcesz zatrzymać, uruchomić albo zmienić numerowanie stron.

 2. Kliknij pozycję Układ, aby wyświetlić kartę Układ.

  Kliknij pozycję Znaki podziału, aby wybrać typ podziału stron do wstawienia w miejscu bieżącego położenia kursora.
 3. Kliknij pozycję Podziały, a następnie kliknij pozycję Następna strona.

  Kliknij pozycję Następna strona, aby wstawić podział sekcji powodujący, że tekst po podziale będzie zaczynał się na następnej stronie.
 4. Na stronie za podziałem sekcji kliknij dwukrotnie w obszarze nagłówka lub stopki, w którym mają być wyświetlane numery stron.

  Program Word otworzy nagłówek lub stopkę do edycji i automatycznie wyświetli kartę Nagłówek i stopka.

 5. Kliknij pozycję Połącz z poprzednim, aby usunięcia zaznaczenia przycisku i odłączyć nagłówek lub stopkę od nagłówka lub stopki z poprzedniej sekcji.

  Kliknij przycisk Połącz z poprzednim, aby przełączać się między połączeniem nagłówka lub stopki z odpowiadającym mu elementem w poprzedniej sekcji.

  Uwaga :  Łączenie nagłówków i stopek odbywa się osobno, dlatego jeśli numer strony znajduje się w nagłówku, należy wyłączyć ustawienie łączenia dla nagłówków. Jeśli znajduje się w stopce, należy wyłączyć ustawienie łączenia dla stopek.

 6. Na karcie Nagłówek i stopka kliknij pozycję Numer strony, a następnie kliknij pozycję Numer strony.

  Na karcie Nagłówek i stopka kliknij pozycję Numer strony w menu Numer strony, aby dodać numer strony.

  Program Word wyświetli okno dialogowe Numery stron.

  W oknie Numery stron ustaw położenie i wyrównanie numerów stron.
 7. W polu Numerów stron wybierz położenie i wyrównanie numery stron. Jeśli nie chcesz, aby są wyświetlane na pierwszej stronie numer strony, wyczyść pole wyboru Pokaż numer na pierwszej stronie.

 8. Aby wybrać format lub sterować numerem początkowym, na karcie Nagłówek i stopka kliknij pozycję Numer strony > Formatuj numery stron.

  Aby sformatować numery stron, kliknij pozycję Numer strony na karcie Nagłówek i stopka, a następnie kliknij pozycję Formatuj numery stron.

  Program Word wyświetli okno dialogowe Formatowanie numerów stron.

  Wybierz styl numeracji i numer początkowy w obszarze Format numeru strony.
 9. Jeśli chcesz zmienić styl numeracji, wybierz inny styl z listy Format numeracji.

 10. Jeśli chcesz zmienić początkowy numer strony nowo utworzonej sekcji, wybierz pozycję Rozpocznij od i wprowadź numer.

 11. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno Formatowanie numerów stron.

 12. Po zakończeniu wprowadzania zmian w nagłówku lub stopce kliknij przycisk Zamknij nagłówek i stopkę albo kliknij dwukrotnie poza nagłówkiem lub stopką w dokumencie.

  Aby zakończyć edytowanie nagłówka lub stopki dokumentu, kliknij przycisk Zamknij nagłówek i stopkę.

Więcej informacji o numerach stron

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×