Dodawanie punktu kontrolnego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przed projektu otrzymuje stopniowych, prawdopodobnie można do oznaczania celów głównych z punktami kontrolnymi.

Te instrukcje są specyficzne dla programu Microsoft Project 2016, 2013 i 2010.

Tworzenie punktu kontrolnego o zerowej długości

Najszybszym sposobem na tworzenie punktu kontrolnego jest dodanie zadania z bez czasu trwania do planu projektu.

 1. Kliknij kartę Widok, a następnie w grupie Widoki zadań kliknij przycisk Wykres Gantta.

  Grupa Widoki zadań na karcie Widok.

 2. Wpisz nazwę punktu kontrolnego w pierwszym pustym wierszu lub wybierz zadanie, które chcesz zmienić w punkt kontrolny.

 3. Wpisz wartość 0 w polu czas trwania, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Symbol punktu kontrolnego jest teraz elementem wykresu Gantta.

Obraz symbolu punktu kontrolnego na wykresie Gantta

Dodawanie punktu kontrolnego z czasem trwania

W niektórych przypadkach punkty kontrolne mogą trwać przez pewien czas. Na przykład proces zatwierdzania realizowany na końcu fazy może zająć tydzień, w związku z czym punkt kontrolny musi mieć określony czas trwania, analogicznie do zwykłego zadania.

 1. Kliknij kartę Widok, a następnie w grupie Widoki zadań kliknij pozycję Wykres Gantta.

  Grupa Widoki zadań na karcie Widok.

 2. Wpisz nazwę punktu kontrolnego w pierwszym pustym wierszu lub wybierz zadanie, które chcesz zmienić w punkt kontrolny.

 3. Zaznacz punkt kontrolny, a następnie kliknij kartę Zadanie. W grupie Właściwości kliknij pozycję Informacje o zadaniu.

  Obraz przycisku Informacje o zadaniu

 4. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie wpisz czas trwania punktu kontrolnego w polu Czas trwania.

 5. Zaznacz pole wyboru Oznacz zadanie jako punkt kontrolny, a następnie kliknij przycisk OK.

Na wykresie Gantta symbol punktu kontrolnego jest wyświetlany w ostatnim dniu zadania. Punkt kontrolny nie ma formy paska mimo tego, że ma czas trwania.

Obraz punktu kontrolnego z czasem trwania na wykresie Gantta

Dodawanie zewnętrznego punktu kontrolnego

Niekiedy punkt kontrolny może być potrzebny do śledzenia zadania pozostającego poza zakresem projektu.

 • Jeśli punkt kontrolny zależy od projektu pozostającego poza Twoją kontrolą, na przykład dotyczącego oprogramowania tworzonego przez inną firmę, utwórz punkt kontrolny, wykonując czynności podane w poprzedniej sekcji. Konieczne będzie obserwowanie zadania zewnętrznego i ręczne aktualizowanie jego stanu.

 • Jeśli punkt kontrolny należy do projektu realizowanego przez Twoją organizację, możesz go śledzić za pomocą łącza między projektami.

Początek strony

Te instrukcje są specyficzne dla programu Microsoft Project 2007.

Tworzenie punktu kontrolnego o zerowej długości

 1. W menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta.

 2. Wpisz nazwę nowego punktu kontrolnego w polu Nazwa zadania dla pierwszym pustym wierszu na liście.

  Jeśli przekazujesz istniejącego zadania na punkt kontrolny, Pomiń ten krok.

 3. Wpisz wartość 0 w polu czas trwania punktu kontrolnego, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Po wpisaniu czas trwania zero zadania Office Project Professional 2007 automatycznie wyświetla symbol punktu kontrolnego Obraz ikony w widoku Wykres Gantta w danym dniu.

Tworzenie punktu kontrolnego z czasem trwania większa od zera

Punkty kontrolne powodują zero czas trwania; Jednak niektóre punkty kontrolne, może być konieczne czas trwania. Na przykład Twój projekt ma punktu kontrolnego zatwierdzenia na końcu faza i wiesz, że proces zatwierdzania zajmie tygodnia.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta.

 2. Wpisz nazwę nowego punktu kontrolnego w polu Nazwa zadania dla pierwszym pustym wierszu na liście.

  Jeśli przekazujesz istniejącego zadania na punkt kontrolny, Pomiń ten krok.

 3. Punkt kontrolny wybrane w siatce kliknij przycisk Informacje o zadaniu Obraz przycisku .

 4. Na karcie Zaawansowane w polu czas trwania wpisz czas trwania punktu kontrolnego.

 5. Zaznacz pole wyboru Oznacz zadanie jako punkt kontrolny, a następnie kliknij przycisk OK.

  Office Project Professional 2007 Wyświetla symbol punktu kontrolnego Obraz ikony w widoku Wykres Gantta ostatniego dnia danego zadania.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×