Dodawanie punktu kontrolnego

Subskrypcja usługi Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przed rozpoczęciem przetaczania projektu warto oznaczyć jego główne cele punktom kontrolnym.

Tworzenie punktu kontrolnego o zerowym czasie trwania

Najszybszym sposobem utworzenia punktu kontrolnego jest dodanie do planu projektu zadania bez czasu trwania.

 1. Kliknij pozycję Widok, a następnie w grupie widoki zadań kliknij pozycję Wykres Gantta.

  Grupa Widoki zadań na karcie Widok.

 2. Wpisz nazwę punktu kontrolnego w pierwszym pustym wierszu lub wybierz zadanie, które chcesz przekształcić w punkt kontrolny.

 3. Wpisz wartość 0 w polu czas trwania , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Symbol punktu kontrolnego jest teraz elementem wykresu Gantta.

Obraz symbolu punktu kontrolnego na wykresie Gantta

Dodawanie punktu kontrolnego z czasem trwania

Czasem punkt kontrolny zajmuje czas. Na przykład proces zatwierdzania na końcu fazy może przybierać tydzień, więc taki punkt kontrolny musi zostać przetworzony w czasie, jak zwykłe zadanie.

 1. Kliknij pozycję Widok, a następnie w grupie widoki zadań kliknij pozycję Wykres Gantta.

  Grupa Widoki zadań na karcie Widok.

 2. Wpisz nazwę punktu kontrolnego w pierwszym pustym wierszu lub wybierz zadanie, które chcesz przekształcić w punkt kontrolny.

 3. Zaznacz punkt kontrolny, a następnie kliknij pozycję zadanie. W grupie Właściwości kliknij pozycję Informacje o zadaniu.

  Obraz przycisku Informacje o zadaniu

 4. Kliknij kartę Zaawansowane , a następnie wpisz czas trwania punktu kontrolnego w polu czas trwania .

 5. Zaznacz pole wyboru Oznacz zadanie jako punkt kontrolny, a następnie kliknij przycisk OK.

Na wykresie Gantta symbol punktu kontrolnego jest wyświetlany w ostatnim dniu zadania. Nie jest wyświetlany jako pasek, mimo że ma czas trwania.

Obraz punktu kontrolnego z czasem trwania na wykresie Gantta

Dodawanie zewnętrznego punktu kontrolnego

Czasami może być potrzebny punkt kontrolny do śledzenia zadania spoza zakresu projektu.

 • Jeśli punkt kontrolny zależy od projektu znajdującego się poza kontrolką, takiego jak oprogramowanie opracowywane przez inną firmę, Utwórz punkt kontrolny, wykonując czynności opisane w poprzedniej sekcji. Konieczne będzie zachowanie efektu zewnętrznego i zaktualizowanie go ręcznie.

 • Jeśli punkt kontrolny jest częścią projektu w organizacji, możesz śledzić go za pomocą łącza między projektami.

Początek strony

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Tworzenie punktu kontrolnego o zerowym czasie trwania

 1. W menu Widok kliknij pozycję Wykres Gantta.

 2. W polu Nazwa zadania wpisz nazwę nowego punktu kontrolnego w pierwszym pustym wierszu na liście.

  Jeśli przekształcasz istniejące zadanie w punkt kontrolny, Pomiń ten krok.

 3. Wpisz wartość 0 w polu czas trwania punktu kontrolnego, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Po wpisaniu czasu trwania zadania zero w tym dniu Office Project Professional 2007 automatycznie wyświetla symbol punktu kontrolnego Obraz ikony w widoku Wykres Gantta.

Tworzenie punktu kontrolnego o czasie trwania większym niż zero

Punkty kontrolne mają zwykle zero czas trwania; Niektóre punkty kontrolne mogą jednak wymagać czasu trwania. Na przykład projekt zawiera punkt kontrolny zatwierdzania na końcu faza, a wiadomo, że proces zatwierdzania zajmie tydzień.

 1. W menu Widok kliknij pozycję Wykres Gantta.

 2. W polu Nazwa zadania wpisz nazwę nowego punktu kontrolnego w pierwszym pustym wierszu na liście.

  Jeśli przekształcasz istniejące zadanie w punkt kontrolny, Pomiń ten krok.

 3. Po zaznaczeniu punktu kontrolnego w siatce kliknij pozycję Informacje o zadaniu Obraz przycisku .

 4. Na karcie Zaawansowane wpisz czas trwania punktu kontrolnego w polu czas trwania .

 5. Zaznacz pole wyboru Oznacz zadanie jako punkt kontrolny , a następnie kliknij przycisk OK.

  Office Project Professional 2007 wyświetla symbol punktu kontrolnego Obraz ikony w widoku Wykres Gantta w ostatnim dniu zadania.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×