Dodawanie punktorów do tekstu w celu utworzenia listy w aplikacji Word Web App

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wiersze tekstu można przekształcić w listę punktowaną, zaznaczając tekst i klikając pozycję Narzędzia główne > Akapit > Punktory. Każdy wiersz lub akapit stanie się punktem listy.

Obraz wyróżnionego przycisku Punktory

Porada: Naciśnij klawisz Enter, aby przenieść tekst do osobnego wiersza, lub naciśnij klawisz Enter dwukrotnie, aby zakończyć listę punktowaną.

Zaczynasz od pustej strony?

  1. Umieść kursor w miejscu, w które chcesz wstawić listę punktowaną.

  2. Kliknij pozycje Narzędzia główne> Akapit, a następnie kliknij strzałkę obok pozycji Punktory. Wybierz styl punktorów i zacznij pisać.

Menu rozwijane z opcjami stylów punktorów

Naciśnij klawisz Enter za każdym razem, gdy chcesz wstawić nowy punktor, lub naciśnij klawisz Enter dwukrotnie, aby zakończyć listę punktowaną.

Porada: Program Word umożliwia tworzenie list podczas pisania. Jeśli akapit zostanie rozpoczęty znakiem gwiazdki lub numerem 1., program Word uzna to za próbę rozpoczęcia listy punktowanej lub numerowanej.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×