Dodawanie przypisów dolnych i końcowych w programie Word

Z przypisów dolnych i końcowych możesz skorzystać, aby objaśnić lub skomentować zawartość albo dodać odwołania jej dotyczące. Przypisy dolne umieszczane są zazwyczaj u dołu strony, a przypisy końcowe — na końcu dokumentu lub sekcji.

Co chcesz zrobić?

W programie Word zostanie wstawiony znacznik odwołania w tekście oraz dodany przypis dolny u dołu strony.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz dodać przypis dolny.

 2. Kliknij pozycję Odwołania > Wstaw przypis dolny.

  Polecenie Wstaw przypis dolny

  Porada: Aby wstawić przypis dolny, możesz również nacisnąć klawisze Ctrl+Alt+F.

 3. Wpisz tekst przypisu dolnego.

Porada:  Aby powrócić do odpowiedniego miejsca w dokumencie, kliknij dwukrotnie znacznik przypisu dolnego.

W programie Word zostanie wstawiony znacznik odwołania w tekście oraz dodany przypis końcowy na końcu dokumentu.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz dodać przypis końcowy.

 2. Kliknij pozycję Odwołania > Wstaw przypis końcowy.

  Wstawianie przypisu końcowego

  Porada: Aby wstawić przypis końcowy, możesz również nacisnąć klawisze Ctrl+Alt+D.

 3. Wpisz tekst przypisu końcowego.

Porada:  Aby powrócić do odpowiedniego miejsca w dokumencie, kliknij dwukrotnie znacznik przypisu dolnego.

Po dodaniu przypisów dolnych i końcowych możesz zmienić sposób ich wyświetlania. Na przykład możesz zmienić format liczb lub miejsce wyświetlania przypisów w dokumencie.

 1. Na karcie Odwołania kliknij przycisk uruchamiający okno dialogowe Przypisy dolne.

  Otwieranie okna dostosowania przypisu dolnego i końcowego

 2. W oknie dialogowym Przypis dolny i przypis końcowy wybierz odpowiednie opcje:

  • W obszarze Lokalizacja wybierz pozycję Przypisy dolne lub Przypisy końcowe, a następnie wybierz miejsce wyświetlania przypisu dolnego lub przypisu końcowego.

  • W obszarze Format wybierz pozycję Format liczb, ustaw odpowiednią liczbę w polu Rozpocznij od, a następnie wybierz jedną z wartości opcji Numerowanie: Ciągłe, Rozpocznij nową sekcję lub Rozpocznij nową stronę.

 3. Wybierz zakres stosowania zmian — cały dokument lub bieżąca sekcja — a następnie kliknij pozycję Wstaw.

Przypisy dolne możesz konwertować na przypisy końcowe, a przypisy końcowe na przypisy dolne.

Porada: Aby wyświetlić jednocześnie wszystkie przypisy dolne i przypisy końcowe, kliknij pozycję Widok > Wersja robocza, a następnie kliknij pozycję Odwołania > Pokaż przypisy. W okienku Notatki u dołu dokumentu kliknij strzałkę obok pozycji Przypisy dolne, kliknij pozycję Wszystkie przypisy dolne lub Wszystkie przypisy końcowe, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy przypisy dolne lub przypisy końcowe, które chcesz przekonwertować.

 1. Na karcie Odwołania kliknij przycisk uruchamiający okno dialogowe Przypisy dolne.

 2. Wybierz pozycję Przypisy dolne lub Przypisy końcowe > Konwertuj.

  Przycisk Konwertuj

 3. Wybierz opcję konwersji.

  Okno Konwertowanie przypisów

  Uwaga: Zamień miejscami przypisy dolne z przypisami końcowymi pozwala przekonwertować przypisy dolne i przypisy końcowe w tym samym czasie.

 4. Wybierz pozycję OK > Wstaw.

Nie usuwaj przypisu dolnego z wierszem separatora u dołu strony ani przypisu końcowego na końcu dokumentu. Jest on numerem odwołania lub znacznikiem w treści usuwanego tekstu. Jeśli usuniesz sam numer odwołania przypisu dolnego lub przypisu końcowego, program Word ponownie ponumeruje istniejące przypisy.

 1. Otwórz dokument.

 2. Na karcie Odwołania w grupie Przypisy dolne wybierz pozycję Następny przypis dolny (ustawienie domyślne) lub wybierz strzałkę listy rozwijanej, a następnie wybierz pozycję Następny przypis końcowy.

 3. Wybierz przypis dolny lub przypis końcowy, a następnie naciśnij klawisz Delete.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×