Dodawanie produktu lub usługi w dodatku Business Contact Manager

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby dodać do listy elementów produktów i usług w Business Contact Manager dla programu Outlook nowych produktów i usług, należy wykonać następujące pola:

Nazwa elementu      Wpisz nazwę produktu lub usługi.

Opis      Wpisz opis produktu lub usługi.

Ilość domyślna      Wpisz liczbę produktów lub usług, jaka najczęściej jest sprzedawana jednorazowo.

Koszt jednostkowy      Wpisz koszt jednostki produktu lub usługi.

Cena jednostkowa      Wpisz cenę jednostki produktu lub usługi.

Różnica pomiędzy kosztem a ceną jednostki jest obliczana automatycznie i wyświetlana w polu Narzut.

Domyślny podatek     Zaznacz pole wyboru Do opodatkowania, aby wskazać, że dla tego elementu jest wymagany podatek.

W razie otwarcia tego formularz z poziomu rekord szansy sprzedaży można określić dowolne rabaty możliwe do udzielenia lub uzyskania. W polu Rabat należy wpisać procent rabatu. Pola Suma wiersza (przed rabatem) i Suma wiersza są obliczane automatycznie.

Aby zapisać informacje i powrócić do listy Produkty i usługi, należy kliknąć przycisk Zapisz. Aby zapisać i dodać kolejny element, należy kliknąć przycisk Dodaj nowy.

Uwagi: 

  • Jeśli Business Contact Manager dla programu Outlook jest zintegrowany z system księgowy, nowe elementy, które są dodawane za pomocą tego formularza nie są włączane do listy elementów w system księgowy. Elementy produktów i usług z listy elementów w system księgowy są zintegrowane usługi listy produktów i w Business Contact Manager dla programu Outlook. Aby dowiedzieć się, jak zintegrować Business Contact Manager dla programu Outlook z system księgowy zobacz Pomoc w system księgowy.

  • Aby uzyskać dostęp do tego formularza w menu Dodatku Business Contact Manager kliknij pozycję z listy produktów i. W formularzu produktów i usług kliknij przycisk Dodaj. Można także używać tego formularza z poziomu otwartej szansa sprzedaży rekordu. W obszarze produktów i usług kliknij przycisk Dodaj.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×