Dodawanie poleceń do paska narzędzi Szybki dostęp

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Korzystanie z często używanych poleceń nie musi być skomplikowane. Jeśli znajdziesz przydatne polecenie, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Dodaj do paska narzędzi Szybki dostęp.

Dodawanie polecenia Pisownia i gramatyka do paska narzędzi Szybki dostęp w programie Word

Teraz możesz używać tego polecenia za pomocą jednego kliknięcia.

Pasek narzędzi Szybki dostęp z poleceniem Pisownia i gramatyka

Polecenia, których nie można kliknąć prawym przyciskiem myszy

Jeśli często tworzysz dokumenty w formacie PDF lub wykonujesz czynności wymagające korzystania z karty Plik, poniżej przedstawiono sposób dodawania takich poleceń do paska narzędzi Szybki dostęp.

  1. Kliknij polecenie Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij przycisk Więcej poleceń.

    Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp przez kliknięcie przycisku Więcej poleceń.

  2. Na liście Wybierz polecenia z kliknij pozycję Karta Plik.

    Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp przez dodanie poleceń z karty Plik

  3. Wybierz polecenie, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

    Dodawanie polecenia w celu dostosowania paska narzędzi Szybki dostęp

  4. Pamiętaj o kliknięciu przycisku OK.

Sposób postępowania w przypadku niepotrzebnych poleceń

Usuń polecenie, klikając je prawym przyciskiem myszy na pasku narzędzi Szybki dostęp, a następnie klikając polecenie Usuń z paska narzędzi Szybki dostęp.

Usuwanie polecenia Pisownia i gramatyka z paska narzędzi Szybki dostęp

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×