Dodawanie pola wyboru, opcja lub przycisk przełączania (formantów ActiveX)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można wstawiać kontrolek formularza, takich jak pola wyboru, opcji i przycisków przełączników, aby ułatwić wprowadzanie danych. Pola wyboru sprawdza się w przypadku formularzy przy użyciu wielu opcji. Przyciski opcji są lepiej, jeśli użytkownik ma tylko jeden wybór. Przyciski przełączania wskazują stan między stan włączony lub wyłączony po kliknięciu przycisku.

Przykładowa kontrolka pola wyboru (kontrolka ActiveX)
Pole wyboru (formant ActiveX)

Przykładowa kontrolka przycisku opcji (kontrolka ActiveX)

Przycisk opcji (formant ActiveX)

Przykładowy przycisk przełączania (kontrolka ActiveX)

Przycisk przełączania (formant ActiveX)

Aby dodać kontrolki ActiveX, musisz kartę Deweloper na wstążce programu.

Uwagi: Aby włączyć karty Deweloper, wykonaj następujące instrukcje:

 • W Excel 2010 i późniejszych wersjach, kliknij pozycję plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki, zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

 • W Excel 2007, kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > Opcje programu Excel > Popularne > Pokaż kartę Deweloper na Wstążce.

 1. Aby dodać pola wyboru, kliknij kartę Deweloper, kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX kliknij Obraz przycisku .

  Aby dodać przycisk opcji, kliknij kartę Deweloper, kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX kliknij Obraz przycisku .

  Aby dodać przycisk przełącznika, kliknij kartę Deweloper, kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX kliknij Obraz przycisku .

 2. Kliknij komórkę, w miejsce, w którym chcesz dodać kontrolkę.

  Porada: Jednorazowo możesz dodać tylko jedno pole wyboru lub jeden przycisk opcji. Aby zrobić to szybciej, po dodaniu pierwszej kontrolki kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Kopiuj > Wklej.

 3. Aby można było edytować kontrolkę ActiveX, musi być włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij pozycję Tryb projektowania.

 4. Aby ustawić właściwości kontrolki, na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij pozycję Właściwości.

  Można również kliknąć kontrolkę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o każdej właściwości wybierz właściwość, a następnie naciśnij klawisz F1, aby wyświetlić temat Pomocy języka Visual Basic. Można także wpisać nazwę właściwości w polu wyszukiwania pomocy języka Visual Basic. Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości Zobacz też Właściwości (formularze programu Microsoft) w witrynie MSDN.

Formatowanie formantu

 1. Aby sformatować kontrolkę, kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. W oknie dialogowym właściwości modyfikowanie właściwości stosownie do potrzeb.

Usuwanie kontrolki

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Dodawanie pola wyboru lub przycisku opcji (kontrolki formularza)

Omówienie formularzy, kontrolek formularza i kontrolek ActiveX w arkuszu

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×