Dodawanie podpisów kodowanych do zarejestrowanych prezentacji programu PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie podpisów kodowanych do zarejestrowanych prezentacji programu PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, możesz dodawać podpisy kodowane do klipów wideo w programie PowerPoint 2016. Podpisy kodowane umożliwiają udostępnienie prezentacji szerszemu gronu odbiorców, między innymi osobom niedosłyszącym i niesłyszącym lub posługującym się innymi językami niż ten używany w klipie wideo.

Podpisy będą wyświetlane w odtwarzaczu wideo programu PowerPoint 2016 podczas odtwarzania klipu wideo. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Włączanie napisów lub podpisów kodowanych.

Podpisy kodowane są przechowywane w pliku tekstowym z rozszerzeniem vtt. Możesz utworzyć plik podpisów kodowanych samodzielnie lub skorzystać z narzędzia do tworzenia podpisów. Aby wyszukać dostępne narzędzia i szczegółowe instrukcje online, wpisz „tworzenie pliku vtt” w wyszukiwarce. Aby sprawdzić, jakie typy plików podpisów są obsługiwane, zobacz Typy plików z napisami obsługiwane w programie PowerPoint.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Dodawanie podpisów kodowanych do klipu wideo

Podpisy możesz dodać do nagranej prezentacji z narracją wideo, nagrania ekranu i dowolnego innego klipu wideo z wyjątkiem klipów wideo online wstawianych do programu PowerPoint. Obecnie nie można dodać podpisów do nagranej prezentacji mającej tylko narrację dźwiękową.

Przed dodaniem podpisów przygotuj tekstowy plik podpisów z rozszerzeniem vtt. Aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia podpisów kodowanych, zobacz Tworzenie podpisów kodowanych do klipu wideo.

 1. W programie PowerPoint 2016 w widoku Normalnym przejdź do slajdu zawierającego klip wideo, do którego chcesz dodać podpisy. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Dowiedz się, jak nawigować w programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu.

 2. Na slajdzie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat o klipie wideo.

 3. Po przejściu do klipu wideo naciśnij klawisze Alt+J i klawisz N. Usłyszysz komunikat: „Karta Odtwarzanie”.

 4. Naciśnij klawisz C, a następnie klawisz 2. Usłyszysz komunikat: „Pozycja menu Wstaw podpisy”.

 5. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: „Okno dialogowe Wstawianie podpisów, nazwa pliku, edytowalne, edytuj”.

 6. W oknie dialogowym Wstawianie podpisów użyj klawisza Tab i klawiszy strzałek w celu przejścia do pliku podpisów, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Wstawianie, zwinięty przycisk podziału”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 8. Jeśli chcesz dodać kolejny plik podpisów, powtórz powyższą procedurę.

 9. Odtwórz klip wideo i sprawdź, czy podpisy są wyświetlane poprawnie. Do wykonania tej czynności może się okazać niezbędna pomoc osoby widzącej.

Usuwanie podpisów z klipu wideo

Jeśli chcesz edytować plik podpisów kodowanych dodany do klipu wideo w programie PowerPoint 2016, możesz usunąć ten plik, wprowadzić zmiany, a następnie ponownie dodać go do klipu wideo. Przed usunięciem pliku z klipu wideo w programie PowerPoint 2016 upewnij się, że masz na swoim komputerze oryginalny plik z podpisami.

Jeśli dodano do klipu wideo więcej niż jeden plik podpisów, wykonanie poniższej procedury spowoduje usunięcie wszystkich plików podpisów przypisanych do tego klipu wideo.

 1. W programie PowerPoint 2016 w widoku Normalnym przejdź do slajdu zawierającego klip wideo, do którego chcesz dodać podpisy. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Dowiedz się, jak nawigować w programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu.

 2. Na slajdzie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat o klipie wideo.

 3. Po przejściu do klipu wideo naciśnij klawisze Alt+J i klawisz N. Usłyszysz komunikat: „Karta Odtwarzanie”.

 4. Naciśnij klawisz C, a następnie klawisz 2. Usłyszysz komunikat: „Pozycja menu Wstaw podpisy”.

 5. Naciśnij klawisz R. Podpisy kodowane zostaną usunięte z klipu wideo.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Zobacz też

Tworzenie prezentacji na podstawie szablonu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×