Dodawanie pliku XML jako źródła danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przedsiębiorstwa jest przechowywana bardziej danych w plikach XML. Aby udostępnić te dane więcej w witrynie, umożliwia te pliki XML jako źródła danych. Z Microsoft Office SharePoint Designer 2007 możesz łatwo dodać połączenia z plikiem XML do biblioteki źródeł danych jako źródła danych. Po nawiązaniu połączenia z plikiem XML, można utworzyć widok danych w pliku XML, tworząc widok danych. Aby dowiedzieć się więcej na temat widoków danych, zobacz artykuł Tworzenie widoku danych.

Plik XML można dodać do witryny jako źródło danych na trzy sposoby. Można:

 • utworzyć plik XML w programie Office SharePoint Designer 2007 i zapisać go jako część witryny sieci Web,

 • zaimportować plik XML z pliku lub folderu na komputerze lub w sieci,

 • ustanowić połączenie z plikiem XML znajdującym się na serwerze zewnętrznym.

Po utworzeniu lub zaimportowaniu nowego pliku XML w bibliotece źródeł danych automatycznie pojawia się odpowiednie połączenie. Domyślnie każdy plik XML w witrynie ma odpowiednie połączenie źródła danych w bibliotece źródeł danych.

Co chcesz zrobić?

Utwórz plik XML

Importowanie pliku XML znajduje się na komputerze lub w sieci

Nawiązywanie połączenia z plikiem XML znajduje się na serwerze zewnętrznym

Tworzenie pliku XML

Gdy plik XML zostanie utworzony w programie Office SharePoint Designer 2007 i zapisany jako część witryny sieci Web, w bibliotece źródeł danych automatycznie pojawi się odpowiednie połączenie źródła danych.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.

 2. W oknie dialogowym Nowy, na karcie Strona kliknij opcję Ogólne, a następnie kliknij pozycję XML.

 3. Kliknij przycisk OK.

  W witrynie sieci Web zostanie otwarty nowy plik XML z deklaracją XML DOCTYPE (<?xml version="1.0" encoding="utf-8">).

 4. W programie Office SharePoint Designer 2007 umieść punkt wstawiania za deklaracją XML DOCTYPE, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby rozpocząć plik XML. Po utworzeniu pliku XML upewnij się, że zawiera on tag zamykający </xml>.

 5. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 6. W polu nazwy Plik wpisz nazwę pliku XML, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga : 

 • Gdy plik XML jest używany jako źródło danych, musi być poprawnie sformułowany. Nieprawidłowa adiustacja może powodować występowanie błędów.

 • Ponadto plik XML musi zawierać schemat, do którego jest dostosowany, lub musi zawierać dane, w których można wyszukać schemat.

Początek strony

Importowanie pliku XML znajdującego się na komputerze lub w sieci

Gdy plik XML zostanie zaimportowany do witryny, w bibliotece źródeł danych automatycznie pojawi się odpowiednie połączenie.

 1. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych, w obszarze Pliki XML kliknij pozycję Dodaj plik XML.

  Jeśli nagłówek Pliki XML jest zwinięty, kliknij znak plus (+), aby go rozwinąć.

 3. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych, w polu Lokalizacja na karcie Źródło wpisz ścieżkę do odpowiedniego pliku XML lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby ten plik znaleźć i wybrać.

  Pole Lokalizacja na karcie Źródło w oknie dialogowym Właściwości źródła danych

 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o zaimportowanie pliku, kliknij przycisk OK. Kliknij ponownie przycisk OK.

Uwaga : 

 • Gdy plik XML jest używany jako źródło danych, musi być poprawnie sformułowany. Nieprawidłowa adiustacja może powodować występowanie błędów.

 • Ponadto plik XML musi zawierać schemat, do którego jest dostosowany, lub musi zawierać dane, w których można wyszukać schemat.

Początek strony

Łączenie z plikiem XML znajdującym się na serwerze zewnętrznym

W przypadku łączenia z plikiem XML znajdującym się na serwerze zewnętrznym (w odróżnieniu od importowania pliku XML znajdującego się na komputerze lokalnym lub w sieci) nie należy importować pliku do witryny. Należy połączyć z plikiem bezpośrednio, używając adresu URL zewnętrznego pliku XML.

 1. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych, w obszarze Pliki XML kliknij pozycję Dodaj plik XML.

  Jeśli nagłówek Pliki XML jest zwinięty, kliknij znak plus (+), aby go rozwinąć.

 3. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych, w polu Lokalizacja na karcie Źródło wpisz adres URL odpowiedniego pliku XML lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby ten plik znaleźć i wybrać.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Jeśli plik XML znajduje się w witrynie wymagającej podawania nazwy użytkownika i hasła, zostanie wyświetlony monit o podanie tych poświadczeń.

 5. Plik XML może również wymagać dodatkowych poświadczeń logowania oprócz stosowanych w bieżącej witrynie Microsoft SharePoint. Na przykład może być potrzebna nazwa użytkownika i hasło do zmiany właściwości lub do uzyskania dostępu do danych. Jeśli wiesz, że są potrzebne dodatkowe poświadczenia, kliknij przycisk Zaloguj, a następnie kliknij jedną z następujących opcji:

  • Nie próbuj uwierzytelniać     Ta opcja umożliwia podejmowanie prób połączenia anonimowego lub podawanie poświadczeń bieżącego członka zespołu. Wybierz tę opcję, jeśli plik XML nie jest chroniony hasłem lub jeśli członkowie zespołu mają uzyskiwać dostęp do wszystkich plików chronionych, korzystając z własnych nazw użytkownika i haseł.

  • Zapisz tę nazwę użytkownika i hasło w połączeniu danych     Ta opcja umożliwia przechowywanie podanej nazwy użytkownika i podanego hasła, aby każdy miał dostęp do pliku. Użyj tej opcji, jeśli chcesz przejść istniejącą ochronę hasłem, wpisując nazwę użytkownika i hasło w odpowiednich polach.

  • Użyj uwierzytelniania systemu Windows     Ta opcja umożliwia korzystanie z nazwy użytkownika i hasła bieżącego członka zespołu. Działa tylko wtedy, gdy program Windows SharePoint Services 3.0 i plik XML znajdują się na tym samym serwerze.

  • Użyj uwierzytelniania rejestracji jednokrotnej (wymaga programu Microsoft Office SharePoint Server 2007)     Tej opcji można użyć, gdy witryna jest częścią witryny portalu utworzonej za pomocą programu Office SharePoint Server 2007, a administrator włączył i skonfigurował uwierzytelnianie rejestracji jednokrotnej. Aby użyć uwierzytelniania rejestracji jednokrotnej, wybierz tę opcję, a następnie kliknij przycisk Ustawienia. W oknie dialogowym Ustawienia rejestracji jednokrotnej wykonaj następujące czynności:

   • W polu Nazwa aplikacji wpisz nazwę aplikacji bazy danych.

   • W polu Pole aplikacji do używania jako nazwa użytkownika wpisz nazwę pola, w którym jest przechowywana nazwa użytkownika.

   • W polu Pole aplikacji do używania jako hasło wpisz nazwę pola, w którym jest przechowywane hasło.

    Jeśli nie masz potrzebnych informacji, skontaktuj się z administratorem serwera.

Uwaga : 

 • Gdy plik XML jest używany jako źródło danych, musi być poprawnie sformułowany. Nieprawidłowa adiustacja może powodować występowanie błędów.

 • Ponadto plik XML musi zawierać schemat, do którego jest dostosowany, lub musi zawierać dane, w których można wyszukać schemat.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×