Dodawanie paska narzędzi listy programu SharePoint do widoku danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli widok danych używa listy lub biblioteki jako źródła danych, można dodać pasek narzędzi listy programu SharePoint do tego widoku danych, aby można było efektywniej pracować z tą listą lub biblioteką. Pasek narzędzi listy programu SharePoint to pasek menu u góry listy lub biblioteki, udostępniający różne opcje do pracy z tą listą lub biblioteką.

Na przykład, jeśli w widoku danych są wyświetlane elementy z biblioteki dokumentów, można dodać pasek narzędzi listy programu SharePoint do tego widoku danych, aby użytkownicy mogli łatwo pracować z biblioteką w przeglądarce bez nawigowania do tej biblioteki. Korzystanie z paska narzędzi w widoku danych daje takie same możliwości jak praca z dowolną listą lub biblioteką w witrynie. Dodanie paska narzędzi listy programu SharePoint do widoku danych ułatwia wykonywanie w przeglądarce różnych zadań związanych z daną listą lub biblioteką, takich jak dodawanie nowego elementu lub kolumny, zmienianie ustawień listy lub modyfikowanie widoków listy.

Uwaga : Pasek narzędzi listy programu SharePoint można dodać do widoku danych tylko w sytuacji, gdy źródłem danych jest lista lub biblioteka programu SharePoint. Poza tym widok danych musi znajdować się w strefie składnika Web Part, aby pasek narzędzi był prawidłowo renderowany.

Ponadto dodanie paska narzędzi listy programu SharePoint powoduje zastosowanie stylów CSS do widoku danych, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Pasek narzędzi listy programu SharePoint wyświetlany w przeglądarce

Aby dowiedzieć się więcej na temat widoków danych, zobacz artykuł Tworzenie widoku danych.

W tym artykule

Wstawianie widoku danych w strefie składników Web Part

Dodawanie paska narzędzi listy programu SharePoint

Wstawianie widoku danych do strefy składnika Web Part

 1. Otwórz stronę, do której chcesz wstawić strefę składnika Web Part.

 2. W widoku projektu kliknij miejsce na stronie, w którym chcesz wstawić strefę składnika Web Part.

 3. W menu Wstaw wskaż polecenie Formanty programu SharePoint, a następnie kliknij polecenie Strefa składnika Web Part.

  Nowa strefa składnika Web Part zostanie wstawiona na stronie. Następnie należy wstawić widok danych do strefy składnika Web Part.

 4. W menu Widok danych kliknij polecenie Wstaw widok danych.

  Zostanie otwarte okienko zadań Biblioteka źródeł danych.

 5. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych znajdź źródło danych, kliknij je, a następnie kliknij pozycję Pokaż dane.

 6. W okienku zadań Szczegóły źródła danych przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij pola, które chcesz wstawić do widoku danych, następnie kliknij pozycję Wstaw wybrane pola jako, po czym kliknij opcję w menu rozwijanym.

  Widok danych zostanie wstawiony do strefy składnika Web Part. Teraz można dodać pasek narzędzi listy programu SharePoint.

Początek strony

Dodawanie paska narzędzi listy programu SharePoint

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy widok danych, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pokaż typowe zadania sterowania.

  Porada : Możesz również kliknąć pozycję Widok danych, a następnie kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań w widoku danych. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

 2. Na liście Typowe zadania wyświetlania danych kliknij pozycję Właściwości widoku danych.

 3. Na karcie Ogólne wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać pasek narzędzi, zaznacz pole wyboru Pasek narzędzi listy programu SharePoint.

   Uwagi : 

   • Ta opcja jest dostępna tylko w sytuacji, gdy źródłem danych jest lista lub biblioteka programu SharePoint.

   • Dodanie tego paska narzędzi spowoduje także dodanie niektórych stylów CSS do widoku danych.

  • Aby usunąć pasek narzędzi, wyczyść pole wyboru Pasek narzędzi listy programu SharePoint.

   Uwaga : Po usunięciu paska narzędzi stylów CSS są nadal stosowane do widoku danych. Możesz ręcznie usunąć te style — Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Usuwanie stylu.

   Opcja paska narzędzi listy programu SharePoint wyróżniona w oknie dialogowym Właściwości widoku danych

 4. Kliknij przycisk OK.

W podglądzie widoku danych w przeglądarce pasek narzędzi listy programu SharePoint jest wyświetlany u góry widoku danych. Ponieważ widok danych został dodany do strefy składnika Web Part, wszystkie bogate funkcje składnika Web Part w strefie składnika Web Part, takie jak modyfikowanie wyglądu lub układu składnika Web Part, są teraz dostępne.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×