Dodawanie osób do zespołu projektu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zespół projektu składa się z osób przypisanych do zadań w projekcie oraz osób, które mogą uzyskiwać dostęp do witryny projektu. Możesz na przykład mieć kilka osób przydzielonych do pracy nad zadaniami oraz kilku kierowników lub innych osób biorących udział w projekcie, którzy mają mieć możliwość przeglądania projektu, nawet jeśli nie są przypisani do zadań. W celu dodania członków do zespołu możesz użyć funkcji Udostępnij w witrynie nadrzędnej.

Uwaga :  Aby uzyskać informacje na temat dodawania osób do zespołu projektu przez przypisywanie ich do zadań, zobacz Dodawanie zadań do projektu.

Podczas tworzenia witryny projektu jest ona konfigurowana do używania uprawnień z witryny nadrzędnej lub do używania unikatowego zestawu uprawnień dla tego projektu:

 • Jeśli zdecydujesz się korzystać z unikatowego zestawu uprawnień dla tego projektu,   musisz skonfigurować, kto może wyświetlać i zmieniać witrynę nowego projektu, bezpośrednio po utworzeniu tej witryny.

 • Jeśli witryna projektu została skonfigurowana do używania uprawnień z witryny nadrzędnej,    wszystkie osoby, które mogły uzyskiwać dostęp do tej witryny nadrzędnej, są teraz częścią zespołu projektu. Aby dodać osoby do zespołu projektu, musisz je samodzielnie dodać do witryny nadrzędnej lub poprosić o ich dodanie osobę będącą właścicielem tej witryny.

Aby dodać członka zespołu projektu do witryny nadrzędnej:

 1. W witrynie nadrzędnej kliknij pozycję Udostępnij.

 2. U dołu okna, które zostanie wyświetlone, kliknij pozycję Pokaż opcje.

 3. W obszarze Wybieranie grupy lub poziomu uprawnień wybierz grupę, do której chcesz dodać jednego lub większą liczbę członków zespołu projektu:

  • Odwiedzający witrynę [nazwa witryny nadrzędnej]    Jeśli chcesz zespołu projektu mieli możliwość wyświetlania zawartości witryny, ale nie będą mogli wprowadzić zmiany, wybierz tę grupę.

  • Członkowie [witryny nazwa witryny nadrzędnej]    Jeśli chcesz zespołu projektu mieli możliwość Dodawanie, edytowanie i usuwanie zadań, dokumentów i innych informacji w witrynie, wybierz tę grupę.

  • Właściciele [witryny nazwa witryny nadrzędnej]    Jeśli chcesz zespołu projektu mieli mieć pełną kontrolę nad wszystkie opcje dostępne w witrynie, wybierz tę grupę. Dotyczy to także możliwość dodawania i usuwania list, bibliotek i innych funkcji witryny.

 4. W obszarze Zapraszanie osób — poziom uprawnień [nazwa poziomu uprawnień] wpisz nazwiska lub adresy e-mail dodawanych członków zespołu projektu. Oddziel je średnikami (;).

 5. Możesz też dodać wiadomość osobistą zawierającą zaproszenie do współpracy w witrynie projektu. Zostanie ona wysłana do nowych członków zespołu projektu w wiadomości e-mail.

  Uwaga :  Wiadomość ta zostanie rozesłana tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Wyślij zaproszenie pocztą e-mail. Jeśli to pole wyboru jest niewidoczne, kliknij pozycję Pokaż opcje.

 6. Kliknij pozycję Udostępnij, aby dodać nowych członków zespołu projektu do witryny w wybranej grupie.

Po dodaniu osób do zespołu projektu następnym krokiem może być dodanie zadań do projektu, przekazanie plików lub dokumentów do projektu lub otwarcie listy zadań w programie Project lub Excel.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×