Dodawanie osób do listy kontaktów w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Dodawanie osób do listy kontaktów w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Aby szybko dodać osoby i grupy do listy kontaktów w Skype dla firm za pomocą klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows. Możesz dodać osób lub grup w Twojej organizacji, a także osoby, które nie znajdują się w Twojej organizacji, jeśli wiadomo, że mają konto Skype.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w programie Skype dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Dodawanie osoby lub grupy z danej organizacji

 1. Aby uruchomić program Skype dla firm, naciśnij klawisz logo systemu Windows, wpiszSkype dla firm, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Domyślnie program Skype dla firm jest otwierany w widoku Kontakty z wybranym polem wyszukiwania Znajdź osobę.

  Porada : Aby otworzyć widok Kontakty z poziomu innego widoku w programie Skype dla firm (takiego jak karta Konwersacje lub Spotkania), naciśnij Ctrl+1.

 2. W polu wyszukiwania Znajdź osobę wpisz nazwę, adres wiadomości błyskawicznej, numer telefonu lub nazwę listy dystrybucyjnej programu Exchange. Jeśli organizacja korzysta z grup usługi Office 365, możesz również wyszukać nazwę grupy. Podczas wpisywania są wyświetlane wyniki i pojawia się karta Moje kontakty.

  Uwaga : W zależności od typu konta mogą zostać wyświetlone dwie dodatkowe karty: Umiejętność i Pokoje rozmów. Po wybraniu karty Moje kontakty program Skype dla firm będzie wyszukiwał w książce adresowej organizacji.

 3. Naciskaj strzałkę w dół, dopóki nie usłyszysz nazwiska osoby, którą chcesz dodać.

 4. Naciśnij Enter, aby otworzyć menu podręczne. Usłyszysz słowa „Przycisk Wyślij wiadomość błyskawiczną”.

 5. Naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij Enter, aby otworzyć menu.

  • Aby dodać osobę lub grupę do grupy Ulubione na liście kontaktów, naciśnij klawisz A.

  • Aby dodać osobę lub grupę do innej grupy na liście kontaktów, takiej jak Inne kontakty, naciśnij klawisz O, a następnie przeglądaj grupy za pomocą strzałki w dół. Po usłyszeniu nazwy odpowiedniej grupy naciśnij Enter.

Dodawanie osoby lub grupy spoza danej organizacji

Uwaga : Administrator włącza lub wyłącza funkcję wyszukiwania w Katalogu Skype’a zgodnie z zasadami wyszukiwania organizacji. Jeśli karta Katalog Skype’a jest niedostępna, nie możesz wyszukiwać użytkowników programu Skype.

Jeśli osoba lub grupa, które chcesz dodać, nie jest w Twojej organizacji, ale wiesz, że ma konto Skype:

 1. Otwórz program Skype dla firm. Zostanie otwarte okno programu Skype dla firm w widoku Kontakty z wybranym polem wyszukiwania Znajdź osobę.

 2. W polu wyszukiwania Znajdź osobę wpisz nazwę, adres wiadomości błyskawicznych lub numer telefonu. Podczas wpisywania na karcie Moje kontakty są wyświetlane wyniki.

  Uwaga : Jeśli w organizacji jest włączony Katalog programu Skype, program Skype dla firm przeszukuje miliony użytkowników programu Skype. Jeśli znasz identyfikator Skype i lokalizację osoby lub grupy, którą chcesz dodać, możesz zawęzić wyszukiwanie. Możesz również wyszukiwać za pomocą adresów e-mail lub kont Microsoft, takich jak John@outlook.com.

 3. Naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Wyszukiwanie moich kontaktów, 1 z 3”.

 4. Naciskaj strzałkę w prawo, aż usłyszysz słowa „Wyszukiwanie w katalogu Skype'a, 2 z 3”, a następnie naciśnij Enter. Usłyszysz słowo „Wybrano”.

 5. Naciśnij dwukrotnie Tab, aby przenieść fokus na wyniki wyszukiwania, a następnie naciskaj strzałkę w dół, dopóki nie usłyszysz nazwiska osoby, którą chcesz dodać.

 6. Naciśnij Enter, aby otworzyć menu podręczne. Usłyszysz słowa „Przycisk Dodaj do grupy”. Naciśnij Enter, aby otworzyć menu.

  • Aby dodać osobę do listy Ulubione, naciśnij klawisz A.

  • Naciskaj strzałkę w dół, aż usłyszysz odpowiednią nazwę grupy, a następnie naciśnij Enter.

  Uwaga : Gdy w programie Skype dodasz kontakt programu Skype dla firm, osoba ta otrzyma powiadomienie. Musi ona zaakceptować twoje żądanie, aby można było wysyłać wiadomości do niej.

Usuwanie kontaktu z listy

 1. W widoku Kontakty naciskaj Tab, aż usłyszysz nazwę kontaktu. Następnie naciskaj strzałkę w dół, aż usłyszysz nazwę kontaktu, który chcesz usunąć.

 2. Naciśnij Enter, aby otworzyć menu podręczne. Usłyszysz słowa „Przycisk Wyślij wiadomość błyskawiczną”.

 3. Naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij Enter, aby otworzyć menu.

  • Aby usunąć kontakt z bieżącej grupy i przenieść go do grupy Inne kontakty, naciśnij klawisz G.

  • Aby usunąć osobę lub grupę z listy Kontakty, naciśnij klawisz R.

 4. Zostanie otwarte okno potwierdzenia. Usłyszysz słowa „Przycisk Nie”. Aby potwierdzić usunięcie kontaktu, naciśnij klawisz Y.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w Skypie dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie własnego ekranu w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak przejść w programie Skype dla firm przy użyciu funkcje ułatwień dostępu

Możesz szybko dodać osoby do listy kontaktów w Skype dla firm dla komputerów Mac za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowany czytnik ekranu systemu Mac OS. Dodawanie osób lub grup w Twojej organizacji, a także osoby, które nie znajdują się w Twojej organizacji lub usunąć kontakty, które są obecnie na liście.

Uwagi : 

W tym temacie

Dodawanie osoby z danej organizacji

Możesz szybko dodać osoby z Twojej organizacji, wyszukując jej nazwę, adres wiadomości Błyskawicznych, lub skontaktuj się numer.

 1. Uruchom program Skype dla firm dla komputerów Mac i zaloguj się w razie potrzeby. W oknie programu Skype dla firm dla komputerów Mac pojawi się widok Kontakty. Aby wybrać pole Wyszukaj kontakty, naciśnij kilka razy Tab. Usłyszysz słowa „Wyszukaj kontakty”.

  Porada : Opcja Szybka nawigacja pozwala nawigować po aplikacjach tylko przy użyciu klawiszy strzałek. Aby włączyć lub wyłączyć Szybką nawigację, naciśnij jednocześnie strzałkę w lewo i strzałkę w prawo. Aby dowiedzieć się więcej o Szybkiej nawigacji, zobacz Funkcja VoiceOver dla komputerów Mac: nawigowanie przy użyciu Szybkiej nawigacji.

 2. W polu Wyszukaj kontakty wpisz nazwę, adres wiadomości błyskawicznych lub numer telefonu. Podczas wpisywania są wyświetlane wyniki wyszukiwania.

 3. Aby przejść do listy wyników, naciskaj Shift+Tab, aż usłyszysz słowa „Opuszczanie grupy. Tabela” i pierwszy wynik wyszukiwania. Naciskaj strzałkę w górę lub strzałkę w dół, dopóki nie usłyszysz nazwiska osoby, którą chcesz dodać.

 4. Aby przejść do paska menu, naciśnij Fn+Control+F2. Usłyszysz słowa „Pasek menu Apple”.

 5. Za pomocą strzałki w dół przejdź do obszaru Kontakty i naciśnij strzałkę w dół, aby otworzyć menu Kontakty. Usłyszysz słowo „Kontakty”.

 6. Naciśnij strzałkę w dół, aby wybrać opcję Dodaj kontakt. Usłyszysz słowa „Dodaj kontakt”. Następnie naciśnij Enter, aby dodać wybraną osobę do listy.

Dodawanie osoby spoza danej organizacji

Możesz dodawać osoby spoza swojej organizacji, jeśli mają one konto Skype.

Uwaga : Administrator włącza lub wyłącza funkcję wyszukiwania w Katalogu Skype’a zgodnie z zasadami wyszukiwania organizacji. Jeśli karta Katalog Skype’a jest niedostępna, nie możesz wyszukiwać użytkowników programu Skype.

 1. Uruchom program Skype dla firm dla komputerów Mac i zaloguj się w razie potrzeby. W oknie programu Skype dla firm dla komputerów Mac pojawi się widok Kontakty. Aby wybrać pole Wyszukaj kontakty, naciśnij kilka razy Tab. Usłyszysz słowa „Wyszukaj kontakty”.

 2. W polu Wyszukaj kontakty wpisz adres wiadomości błyskawicznych lub numer telefonu. Podczas wpisywania są wyświetlane wyniki wyszukiwania.

 3. Aby przejść do listy wyników, naciskaj Shift+Tab, aż usłyszysz słowa „Opuszczanie grupy. Tabela” i pierwszy wynik wyszukiwania. Naciskaj strzałkę w górę lub strzałkę w dół, dopóki nie usłyszysz nazwiska osoby, którą chcesz dodać.

 4. Aby przejść do paska menu, naciśnij Fn+Control+F2. Usłyszysz słowa „Pasek menu Apple”.

 5. Za pomocą strzałki w dół przejdź do obszaru Kontakty i naciśnij strzałkę w dół, aby otworzyć menu Kontakty. Usłyszysz słowo „Kontakty”.

 6. Naciśnij strzałkę w dół, aby wybrać opcję Dodaj kontakt. Usłyszysz słowa „Dodaj kontakt”. Następnie naciśnij Enter, aby dodać wybraną osobę do listy.

Usuwanie kontaktu z listy

 1. Przejdź do widoku Kontakty w grupie Nawigacja główna. Naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Kontakty, przycisk”.

 2. Aby przejść do listy Kontakty, naciśnij spację, a następnie naciśnij dwukrotnie Tab. Usłyszysz słowa „Tabela Kontakty”.

 3. W razie potrzeby naciśnij strzałkę w prawo w celu rozwinięcia grupy kontaktów.

 4. Naciskaj strzałkę w dół, przechodząc między kontaktami, dopóki nie usłyszysz nazwiska osoby, którą chcesz usunąć.

 5. Aby przejść do paska menu, naciśnij Fn+Control+F2. Usłyszysz słowa „Pasek menu Apple”.

 6. Za pomocą strzałki w dół przejdź do obszaru Kontakty i naciśnij strzałkę w dół, aby otworzyć menu Kontakty. Usłyszysz słowo „Kontakty”.

 7. Naciśnij strzałkę w dół, aby wybrać opcję Usuń kontakt. Usłyszysz słowa „Usuń kontakt”. Następnie naciśnij Enter, aby usunąć wybraną osobę z listy.

Zobacz też

Nawiązywanie i odbieranie połączeń w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Udostępnianie własnego ekranu w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w Skypie dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak przejść w programie Skype dla firm przy użyciu funkcje ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×