Dodawanie osób do książki adresowej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

książka adresowa jest kontenerem dla wszystkich kontaktów. Oznacza to, że każdy folder kontaktów, takie jak pracy, domu, społeczne, informacji o potencjalnych klientach itd., to podzbiór książki adresowej.

Każdy folder Kontakty zostanie wyświetlony w okienku nawigacji.

Foldery kontaktów w okienku nawigacji

Aby dodać nazwy do książki adresowej, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Tworzenie kontaktu dla tej osoby z kontaktów programu Outlook. Po zapisaniu kontaktu wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione w książce adresowej.

  • Kontakty można importować z innych list lub książek adresowych, takich jak listy poczty w sieci Web. Kliknij kartę Plik. Kliknij pozycję Otwórz, kliknij pozycję Importuj, a następnie użyj Kreatora importu i eksportu.

Po dodaniu kontaktu do głównego folderu Kontakty programu Outlook, który jest domyślnym folderem kontaktów wyświetlanym w książce adresowej programu Outlook, można skopiować ten kontakt do innych samodzielnie utworzonych folderów kontaktów. Nowe foldery kontaktów są automatycznie dodawane do książki adresowej wraz z nowymi informacjami.

Uwagi : 

  • Domyślnie książka adresowa programu Outlook zawiera wszystkie kontakty w folderze głównym programu Outlook, Kontakty. Jeśli używasz konta programu Microsoft Exchange Server, również są uwzględniane kontaktów na globalnej liście adresowej (GAL).

  • Jeśli w organizacji jest używana globalna lista adresowa, może ona być domyślną książką adresową wyświetlaną w książce adresowej użytkownika. Dodawanie nowych informacji do globalnej listy adresowej może nie być możliwe. Jednak po dodaniu informacji do książki adresowej programu Outlook można je wybrać z listy Książka adresowa.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×