Dodawanie obrazu animowanego do strony sieci Web

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

 1. W menu Wstaw wskaż polecenie Obraz, a następnie kliknij polecenie Z pliku.

 2. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu zlokalizuj folder zawierający animowany obraz, który chcesz wstawić, a następnie kliknij odpowiedni plik.

 3. Kliknij przycisk Wstaw.

Po dodaniu animowanego obrazu do strony sieci Web program Microsoft Office Publisher nie wyświetla animacji. Animacja jest widoczna podczas przeglądania strony sieci Web w przeglądarka.

Jeśli obraz nie jest animowany w przeglądarce:

 • Dodany plik mógł utracić swoje właściwości animacyjne z powodu metody użytej do umieszczenia go na stronie sieci Web. Jeśli na przykład użyto poleceń Kopiuj i Wklej, obraz mógł utracić swoje właściwości animacyjne. Spróbuj wstawić obraz.

  Jak wstawić obraz?

  1. W menu Wstaw wskaż polecenie Obraz, a następnie kliknij polecenie Z pliku.

  2. Odszukaj odpowiedni obraz animowany i zaznacz go.

  3. Kliknij przycisk Wstaw.

  Po wstawieniu obrazu animowanego do publikacji w sieci Web można skopiować ten obraz z jednego miejsca i wkleić go w inne.

 • Obraz może nakładać się na inny obiekt na stronie. W takim wypadku rozdziel oba obiekty.

 • Obraz mógł zostać obrócony, co wyłącza animację.

Jeśli jakość grafiki jest niska:

 • Rozmiar grafiki mógł zostać zmieniony, co może spowodować zmianę jej wyglądu i jakości. Spróbuj wstawić grafikę ponownie w oryginalnym rozmiarze.

 • Jakość oryginalnej grafiki może być niska. Zastąp grafikę inną.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×