Dodawanie obrazów w trybie online lub obiektów clipart do pliku

Dodawanie obrazów w trybie online lub obiektów clipart do pliku

W pakietach Office 2013 i Office 2016 można znajdować obrazy w sieci Web, korzystając z przycisku Obrazy w trybie online Przycisk Obrazy online na karcie Wstawianie na wstążce w pakiecie Office 2016 . Obiekt clipart i inne obrazy można też wybierać za pomocą aplikacji o nazwie Pickit.

W pakietach Office 2010 i Office 2007 odpowiedni obraz można znaleźć, korzystając z przycisku Clipart Przycisk Clipart na karcie Wstawianie na wstążce w pakiecie Office 2010 .

Pakiety Office 2013 i Office 2016 nie mają już wbudowanej biblioteki obiektów clipart. Można jednak zainstalować dodatek pakietu Office o nazwie Pickit, który udostępnia w pakiecie Office bezpłatne licencjonowane obiekty clipart i umożliwia znajdowanie obrazów online.

Obiekt clipart: niebieski motyl

Biblioteka bezpłatnych obrazów: dodatek Pickit

Kliknij tytuł sekcji poniżej, aby ją otworzyć i przeczytać szczegółowe instrukcje.

 1. Otwórz aplikację Office, do której chcesz wstawić dodatek Pickit (Word, PowerPoint lub Excel).

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Dodatki wybierz pozycję Sklep.

  Instalowanie dodatków pakietu Office za pomocą przycisku Sklep na karcie Wstawianie na wstążce pakietu Office

  Zostanie otwarte okno dialogowe Dodatki pakietu Office.

 3. W oknie dialogowym użyj pola Wyszukaj, aby wyszukać zwrot Pickit Free Images.

 4. Kliknij przycisk Dodaj znajdujący się obok pozycji Pickit Free Images.

 5. Zamknij okno dialogowe Dodatki pakietu Office.

  Może upłynąć kilka chwil, zanim aplikacja Pickit zostanie załadowana do danej aplikacji pakietu Office. Kiedy ten proces się zakończy, u dołu okna aplikacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

  Na prawym końcu wstążki na karcie Narzędzia główne zobaczysz okrągłą różową ikonę aplikacji Pickit:

  Po zainstalowaniu dodatku Pickit Free Image pojawi się on po prawej stronie karty Narzędzia główne na Wstążce.

 1. Na karcie Narzędzia główne na Wstążce w sekcji Pickit na prawym końcu wybierz przycisk Free Images (Bezpłatne obrazy).

  Po prawej stronie okna aplikacji zostanie otwarty panel zadań Pickit Free Images (Bezpłatne obrazy aplikacji Pickit).

 2. Na różowym pasku narzędzi u góry wybierz drugą kartę, Pickit market (Rynek Pickit), aby wyszukać obrazy.

Aplikacja Pickit umożliwia przeglądanie obrazów na kilka sposobów:

 • W polu wyszukiwania (oznaczonym na obrazie literą A) można wpisać słowa kluczowe, np. kwiat, clipart lub firma.

 • Tuż pod polem wyszukiwania znajdują się kolekcje polecane (B). Zestaw obejmuje także kolekcję obiektów clipart przedstawiających postacie (Clip Art Characters).

 • Aplikacja Pickit obejmuje 25 uporządkowanych kolekcji (C).

 • Można też przeglądać liczne kolekcje użytkowników (D).

 • Istnieje 35 kategorii (E) obrazów (np. animals and pets — zwierzęta dzikie i domowe, cities and places — miasta i miejsca, music and instruments — muzyka i instrumenty i transportation — transport). Są one dostępne u dołu panelu zadań.

Panel zadań dodatku Pickit Free Images zawiera pole Wyszukiwanie oraz kolekcje do przeglądania

Pobieranie obrazów z sieci Web

W pakietach Office 2013 i Office 2016 przycisk Obrazy w trybie Online ułatwia wyszukiwanie zdjęć i ilustracji:

 1. Wybierz pozycję Wstawianie > Obrazy w trybie online w dowolnej aplikacji pakietu Office.

  Zrzut ekranu przedstawiający sposób dodawania obrazów w trybie online w aplikacjach pakietu Office.
 2. W polu Wyszukaj wpisz odpowiednie wyrazy i naciśnij klawisz Enter. Jeśli interesuje Cię tylko określony typ obrazu (na przykład clipart lub zdjęcie), dodaj odpowiedni wyraz w polu wyszukiwania.

  Okno dialogowe Obrazy online w pakiecie Office 2016

  Tuż pod polem wyszukiwania zostanie wyświetlonych kilka filtrów (Rozmiar, Typ, Kolor, Układ, Creative Commons/Wszystkie*), które umożliwiają zawężenie uzyskanych wyników.

 3. Wybierz obraz i wybierz pozycję Wstaw.

 4. Zaznacz wklejony obraz i przeciągnij myszą, aby przenieść go w odpowiednie miejsce.

 5. W razie potrzeby zmień rozmiar obrazu za pomocą uchwytów zmiany rozmiaru znajdujących się na obramowaniu obrazu.

* Filtr licencji (Tylko licencje Creative Commons lub Wszystkie) (więcej informacji o licencjach) ułatwia wybranie obrazów odpowiednich do danego zastosowania.

Pamiętaj, że odpowiadasz za przestrzeganie praw własności innych osób, w tym praw autorskich. Aby lepiej poznać opcje licencjonowania, zobacz Filtrowanie obrazów według typu licencji.

Istnieją różne witryny internetowe zawierające zdjęcia lub ilustracje, których można używać bezpłatnie:

Obiekty clipart i obrazy do wstawienia w dokumencie pakietu Office można znaleźć za pomocą dowolnej witryny wyszukiwania. Można to zrobić następująco:

 1. W przeglądarce internetowej przejdź do witryny wyszukiwania, wpisz odpowiednie słowa kluczowe do wyszukania i naciśnij klawisz Enter. Następnie przejrzyj zwrócone wyniki.

 2. Jeśli znajdziesz odpowiedni obraz, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie typu Kopiuj obraz.

 3. Przejdź do dokumentu pakietu Office i naciśnij klawisze Ctrl+V, aby wkleić w nim obraz.

  Sposób precyzyjnego określenia układu obrazu zależy od używanej aplikacji pakietu Office. Często wystarczy tylko kliknąć i przeciągnąć obraz, ale aplikacja Word zawiera dodatkowe funkcje umożliwiające jego dostosowanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przenoszenie obrazów przy użyciu opcji układu w programie Word.

Wstawianie obiektu clipart w pakiecie Office

 1. Na karcie Wstawianie na wstążce pasków narzędzi w sekcji Obrazy wybierz pozycję Clipart.

  Po prawej stronie okna aplikacji zostanie otwarty panel zadań Clipart.

 2. W polu Wyszukaj wpisz słowa kluczowe opisujące szukany obiekt clipart.

 3. W obszarze Wyniki powinny mieć postać wybierz typy multimediów, które chcesz uwzględnić w wynikach wyszukiwania:

  W polu Wyniki powinny mieć postać wybierz typy multimediów, które chcesz uwzględnić w wynikach wyszukiwania
 4. Jeśli masz połączenie z Internetem i chcesz, aby w wynikach wyszukiwania były uwzględnione obrazy z sieci Web, upewnij się, że jest zaznaczona pozycja Uwzględnij zawartość z przeglądarki Bing.

  Włączenie opcji Uwzględnij zawartość z usługi Bing udostępni do wyboru więcej wyników wyszukiwania.

  Włączenie tej opcji udostępnia więcej wyników wyszukiwania. (Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, wyniki wyszukiwania będą obejmowały tylko obrazy zainstalowane na danym komputerze przez pakiet Office 2010).

 5. Wybierz pozycję Przejdź, aby rozpocząć wyszukiwanie.

  Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w panelu zadań.

  • Jeśli wszystkie wyniki nie zmieszczą się w okienku zadań, zawartość można przewijać pionowo.

  • Aby zobaczyć większą wersję obrazu miniatury z listy wyników lub wyświetlić obraz, jeśli pokazany jest tylko mały czerwony symbol zastępczy x, kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę i wybierz polecenie Podgląd/Właściwości.

   Użyj polecenia Podgląd/Właściwości, aby wyświetlić większą wersję obrazu oraz więcej szczegółowych informacji na jego temat.

   Podczas pracy w oknie Podgląd/Właściwości można przeglądać obrazy, wybierając pozycje Poprzedni i Następny.

   W oknie dialogowym Podgląd/Właściwości można przeglądać obrazy, wybierając pozycje Poprzedni i Następny.
 6. Aby wstawić obraz do dokumentu, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz miniatury w panelu zadań i wybierz polecenie Wstaw.

  Aby wstawić obraz, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz miniatury, a następnie wybierz polecenie Wstaw.

  Po wstawieniu obrazu można dostosować jego położenie, zaznaczając go i przeciągając myszą.

Wstawianie obrazu z sieci Web

Obrazy można także znaleźć w Internecie. W tym celu należy przejść do przeglądarki internetowej i skorzystać z dowolnej wyszukiwarki, takiej jak Bing.

 1. Wyszukaj odpowiedni rodzaj obrazu.

 2. Po wybraniu obrazu kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj.

 3. Przejdź z powrotem do dokumentu pakietu Office i naciśnij klawisze Ctrl+V, aby wkleić obraz.

 4. Zaznacz wklejony obraz i przeciągnij myszą, aby przenieść go w odpowiednie miejsce.

 5. W razie potrzeby zmień rozmiar obrazu za pomocą uchwytów zmiany rozmiaru znajdujących się na obramowaniu obrazu.

* Filtry w wyszukiwarce obrazów Bing są oparte na bardzo cenionym systemie licencji Creative Commons. Aby dowiedzieć się więcej na temat opcji licencjonowania, zobacz Filtrowanie obrazów według typu licencji. Pamiętaj, że odpowiadasz za przestrzeganie praw własności innych osób, w tym praw autorskich.

Wstawianie obiektu clipart w pakiecie Office

 1. Na karcie Wstawianie na wstążce pasków narzędzi w sekcji Obrazy wybierz pozycję Clipart.

  Po prawej stronie okna aplikacji zostanie otwarty panel zadań Clipart.

 2. Otwórz listę Wyszukaj w, aby wybrać miejsce, które ma zostać przeszukane:

  • Moje kolekcje   Kolekcje osobiste utworzone w programie Clip Organizer

  • Kolekcje pakietu Office   Kolekcje obrazów zainstalowane z pakietem Office 2007

  • Kolekcje sieci Web   

 3. W polu Wyszukaj wpisz słowa kluczowe opisujące szukany obiekt clipart.

 4. W obszarze Wyniki powinny mieć postać wybierz typy multimediów, które chcesz uwzględnić w wynikach wyszukiwania:

  W polu Wyniki powinny mieć postać wybierz typy multimediów, które chcesz uwzględnić w wynikach wyszukiwania
 5. Wybierz pozycję Przejdź, aby rozpocząć wyszukiwanie.

  Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w panelu zadań.

  • Jeśli wszystkie wyniki nie zmieszczą się w okienku zadań, zawartość można przewijać pionowo.

  • Aby zobaczyć większą wersję obrazu miniatury z listy wyników lub wyświetlić obraz, jeśli pokazany jest tylko mały czerwony symbol zastępczy x, kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę i wybierz polecenie Podgląd/Właściwości.

   Użyj polecenia Podgląd/Właściwości, aby wyświetlić większą wersję obrazu oraz więcej szczegółowych informacji na jego temat.

   Podczas pracy w oknie Podgląd/Właściwości można przeglądać obrazy, wybierając pozycje Poprzedni i Następny:

   W oknie dialogowym Podgląd/Właściwości można przeglądać obrazy, wybierając pozycje Poprzedni i Następny.
 6. Aby wstawić obraz do dokumentu, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz miniatury w panelu zadań i wybierz polecenie Wstaw.

  Aby wstawić obraz, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz miniatury, a następnie wybierz polecenie Wstaw.

  Po wstawieniu obrazu można dostosować jego położenie, zaznaczając go i przeciągając myszą.

Wstawianie obrazu z sieci Web

Obrazy można również znaleźć w Internecie: Przejdź do przeglądarki internetowej, a w niej — do dowolnej wyszukiwarki, takiej jak Bing.

 1. Wyszukaj odpowiedni rodzaj obrazu.

 2. Po wybraniu obrazu kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj.

 3. Przejdź z powrotem do dokumentu pakietu Office i naciśnij klawisze Ctrl+V, aby wkleić obraz.

 4. Zaznacz wklejony obraz i przeciągnij myszą, aby przenieść go w odpowiednie miejsce.

 5. W razie potrzeby zmień rozmiar obrazu za pomocą uchwytów zmiany rozmiaru znajdujących się na obramowaniu obrazu.

* Filtry w wyszukiwarce obrazów Bing są oparte na bardzo cenionym systemie licencji Creative Commons. Aby dowiedzieć się więcej na temat opcji licencjonowania, zobacz Filtrowanie obrazów według typu licencji. Pamiętaj, że odpowiadasz za przestrzeganie praw własności innych osób, w tym praw autorskich.

W usłudze Office 365 nie ma już tradycyjnych obiektów clipart. Subskrybenci mają natomiast do wyboru dwa nowe rodzaje obiektów graficznych: ikony i modele 3D:

Ikony lub skalowalna grafika wektorowa (SVG)

Ikony   W usłudze Office 365 jest dostępna biblioteka online zawierająca gotowe obrazy, które można wstawiać, przestawiać i obracać. Można także zmieniać ich kolor i rozmiar (bez utraty jakości).

Aby dowiedzieć się więcej o ikonach, zobacz Wstawianie obrazów SVG i ikon.

Ilustracje 3D

Modele 3D   Aplikacja usługi Office 365 udostępnia bibliotekę online z gotowymi do użycia obrazami 3D. Wszystkie zawarte tam obrazy są dostępne do użytku i modyfikowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat modeli 3D, zobacz Kreatywne używanie modeli 3D.

Nowe typy obiektów clipart w usłudze Office 365: ikony i obrazy 3D

Usługa Office 365 udostępnia subskrybentom dwa nowe rodzaje obiektów clipart: ikony i modele 3D, dostępne na karcie Wstawianie na wstążce w pobliżu miejsca, w którym kiedyś znajdował się przycisk Clipart:

Przyciski poleceń Ikony i Modele 3D na karcie Wstawianie wstążki pasków narzędzi w usłudze Office 365

Święta

Przygotowujesz coś z motywem świątecznym za pomocą pakietu Office? Aby zebrać pomysły, zobacz Tworzenie bożonarodzeniowych i świątecznych kartek, etykiet i innych elementów za pomocą pakietu Office.

Klipy głosowe zamiast obiektów clipart

Szukasz informacji na temat dodawania klipu dźwiękowego do slajdu? Zobacz Dodawanie lub usuwanie dźwięku w prezentacji programu PowerPoint.

Opinie

Jeśli chcesz, aby funkcja biblioteki online obiektów clipart powróciła do pakietu Office, prześlij na swoją opinię.

Współautorzy: Roger Haight

Zobacz też

Narzędzia obrazów i narzędzia do rysowania w pakiecie Office

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×