Dodawanie obrazów lub klipów wideo do pliku przy użyciu urządzenia przenośnego

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą urządzenia przenośnego możesz dodawać obrazy do prezentacji programu PowerPoint, dokumentu Word lub Excel skoroszytu. Ponadto na tablecie iPad lub telefonie iPhone możesz dodać klip wideo do prezentacji programu PowerPoint.

Przygotowywanie się do korzystania z kamery ciągłości z pakietem Office dla komputerów Mac

Ta procedura wymaga systemu iOS 12 na urządzeniu przenośnym i macOS Mojave na komputerze Mac.

 1. Zaloguj się na tym samym IDENTYFIKATORze Apple na komputerze Mac i na urządzeniu z systemem iOS.

 2. Upewnij się, że na obu urządzeniach jest włączona sieć Wi-Fi.

 3. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest również włączona na obu urządzeniach.

Zrób zdjęcie, a następnie dodaj je

Możesz wykonać te czynności w PowerPoint dla usługi Office 365 dla komputerów Mac lub PowerPoint 2019 dla komputerów Mac w wersji 16,19 lub nowszej. Możesz również wykonać te czynności w Word dla usługi Office 365 dla komputerów Mac lub Word 2019 dla komputerów Mac w wersji 16,21 lub nowszej. Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office

 1. Otwórz dokument edytowalny na komputerze Mac w programie PowerPoint lub Word.

 2. Wybierz miejsce, w którym chcesz wstawić fotografię, klikając prawym przyciskiem myszy lub przytrzymując klawisz Control i klikając w dokumencie.

 3. W obszarze nazwy urządzenia z systemem iOS, które będzie używane do robienia zdjęcia, wybierz pozycję Zrób zdjęcie.

 4. Aplikacja kamera zostanie otwarta na urządzeniu z systemem iOS. Zrób zdjęcie.

 5. Jeśli przechwycony obraz jest zadowalający, naciśnij pozycję Użyj zdjęcia. (Jeśli chcesz spróbować ponownie, naciśnij pozycję Zróbponownie).

  Po chwili zdjęcie zostanie wstawione do dokumentu na komputerze Mac. Możesz teraz zmienić styl, przenieść lub zmienić jego rozmiar w dowolny sposób.

Aby uzyskać odpowiednie wskazówki, zobacz Korzystanie z kamery ciągłej na komputerze Mac.

Dodawanie istniejącego obrazu

 1. Otwórz prezentację, dokument lub skoroszyt.

 2. Naciśnij miejsce, w którym chcesz dodać obraz.

 3. Na tablecie z systemem Android naciśnij pozycję Wstaw.

  Karta Wstawianie

  Na telefonie z systemem Android naciśnij ikonę edycji Ikona Edytuj , naciśnij pozycję Narzędzia główne, a następnie naciśnij pozycję Wstaw.

 4. Na karcie Wstawianie naciśnij pozycję obrazy, a następnie naciśnij pozycję Zdjęcia.

  Wybieranie zdjęć

  Jeśli korzystasz z programu Excel, naciśnij pozycję Wstaw, a następnie naciśnij pozycję Zdjęcia.

  Wybierz pozycję Wstaw > Zdjęcia

 5. Przejdź do lokalizacji obrazu, a następnie naciśnij go, aby go wstawić.

 6. Zostanie wyświetlona karta obraz .

  Karta Obraz

  Aby sformatować obraz, Użyj poniższych funkcji na karcie obrazy .

  • Style — umożliwia wybranie opcji z galerii stylów w celu dodania obramowania lub zmiany kształtu obrazu.

   Style

  • Do przodu — gdy dodasz obrazy lub inne obrazy, są one ułożone na pojedynczych warstwach w kolejności, w jakiej zostały dodane. Kliknij pozycję Rozmieść i użyj opcji przesuń w przód , aby przenieść obraz do przodu o jednej warstwie lub przenieść go na początek stosu.

   Prześlij dalej

  • Do tyłu — kliknij pozycję Rozmieść i użyj opcji przesuńdo tyłu , aby przenieść obraz z powrotem o jednej warstwie lub przenieść go na dół stosu.

   Kresk

  • Obróć — kliknij pozycję Rozmieść i użyj opcji obracania , aby obrócić lub przerzucić obraz. Zauważ, że możesz również obrócić obraz, korzystając z uchwytu.

   Obracanie

   Uwaga: Aby wyświetlić opcje Prześlij dalej, Wstecz, Obróć i Przerzuć na telefonie z systemem Android, naciśnij pozycję Rozmieść.

  • Przycinanie — w celu usunięcia niechcianych części obrazu Użyj opcji Przytnijobraz Przytnij i uchwyty Uchwyt .

  • Resetowanie — Użyj Ustawienia Resetuj > Resetowanie obrazu , aby odrzucić zmiany formatowania zastosowane do obrazu. Użyj pozycji Resetuj > Resetowanie rozmiaru , aby odrzucić zmiany wprowadzone w rozmiarze obrazu.

   Przywracanie

Zrób zdjęcie, a następnie dodaj je

 1. Otwórz prezentację, dokument lub skoroszyt.

 2. Naciśnij miejsce, w którym chcesz dodać obraz.

 3. Naciśnij pozycję Wstawianie.

 4. Na karcie Wstawianie naciśnij pozycję obrazy, a następnie naciśnij pozycję kamera.

  Wybierz kamerę

  Jeśli korzystasz z programu Excel, naciśnij pozycję Wstaw, a następnie naciśnij pozycję kamera.

  Wybierz pozycję Wstaw > Zdjęcia

 5. Naciśnij ikonę Ikona Edytuj , aby wyświetlić opcje aparatu. Możesz zmienić ekspozycję, ustawić Czasomierz, zmienić rozmiar, zmienić tryb orientacji poziomej lub przełączyć kamerę z powrotem na wierzch.

 6. Po skonfigurowaniu obrazu naciśnij przycisk aparatu, Przycisk Kamera , aby zrobić zdjęcie i dodać go do slajdu, dokumentu lub skoroszytu. Aby odrzucić zdjęcie, naciśnij przycisk X.

Uwaga: Opcja Wstaw klip wideo nie jest jeszcze dostępna w programie PowerPoint na urządzeniach z systemem Android i jest niedostępna w Word lub Excel. Jeśli jednak klip wideo został dodany w innej wersji programu Office, możesz odtworzyć go na urządzeniu z systemem Android.

Udzielanie dostępu do obrazów w pakiecie Office

Aby móc dodawać obrazy lub klipy wideo, muszą one być przechowywane na tablecie iPad lub telefonie iPhone i muszą być do nich dostępne aplikacje pakietu Office.

 1. Naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. Naciśnij pozycję prywatność.

 3. Naciśnij pozycję Zdjęcia.

 4. Przesuń kontrolkę dla każdej aplikacji pakietu Office, aby uzyskać dostęp do aplikacji.

  Dostęp do zdjęć

Dodawanie istniejącego obrazu

 1. Otwórz prezentację, dokument lub skoroszyt.

 2. Naciśnij miejsce, w którym chcesz dodać obraz.

 3. Na tablecie iPad naciśnij pozycję Wstaw.

  Karta Wstawianie

  Na telefonie iPhone naciśnij ikonę edycji Ikona Edytuj , naciśnij pozycję Narzędzia główne, a następnie naciśnij pozycję Wstaw.

 4. Na karcie Wstawianie naciśnij pozycję obrazy, a następnie przejdź do lokalizacji obrazu.

  Menu zdjęć

 5. Naciśnij obraz, aby go dodać.

 6. Zostanie wyświetlona karta obraz .

  Karta Obraz

  Aby sformatować obraz, Użyj poniższych funkcji na karcie obraz .

  • Style — umożliwia wybranie opcji z galerii stylów w celu dodania obramowania lub zmiany kształtu obrazu.

   Style

  • Cień — umożliwia wybranie opcji z galerii efektów cieniowania.

   Cień

  • Odbicie — wybierz pozycję z galerii efektów lustrzanych.

   Odbicie

  • Rozmieszczanie — gdy są dodawane obrazy lub inne obrazy, są one układane na pojedynczych warstwach w kolejności, w jakiej zostały dodane. Użyj opcji Rozmieść , aby przenieść obraz do przodu o jednej warstwie, przenieść go na początek stosu, przenieść zdjęcie o jeden stos lub przenieść je na dół stosu.

   Ułóż

  • Przycinanie — w celu usunięcia niechcianych części obrazu Użyj opcji Przytnij Przytnij .

  • Resetowanie — Użyj Ustawienia Resetuj > Resetowanie obrazu , aby odrzucić zmiany formatowania zastosowane do obrazu. Użyj pozycji Resetuj > Resetowanie rozmiaru , aby odrzucić zmiany wprowadzone w rozmiarze obrazu.

   Przywracanie

Zrób zdjęcie, a następnie dodaj je

 1. Otwórz prezentację, dokument lub skoroszyt.

 2. Naciśnij miejsce, w którym chcesz dodać obraz.

 3. Naciśnij pozycję Wstawianie.

  Karta Wstawianie

  Na telefonie iPhone naciśnij ikonę edycji Ikona Edytuj , naciśnij pozycję Narzędzia główne, a następnie naciśnij pozycję Wstaw.

 4. Na karcie Wstawianie naciśnij pozycję kamera.

 5. Po wykonaniu zdjęcia naciśnij pozycję Użyj zdjęcia , aby dodać go do slajdu, dokumentu lub skoroszytu. Aby odrzucić zdjęcie, naciśnij pozycję Zrób ponownie, a następnie kliknij przycisk Anuluj.

Dodawanie istniejącego klipu wideo (tylko w programie PowerPoint)

Aby można było dodać klip wideo do prezentacji, musi on być przechowywany na tablecie iPad lub telefonie iPhone.

 1. Otwórz prezentację programu PowerPoint.

 2. Wybierz slajd, który będzie zawierać klip wideo.

 3. Na tablecie iPad naciśnij pozycję Wstaw.

  Karta Wstawianie

  Na telefonie iPhone naciśnij ikonę edycji Ikona Edytuj , naciśnij pozycję Narzędzia główne, a następnie naciśnij pozycję Wstaw.

 4. Na karcie Wstawianie naciśnij pozycję klipy wideo , a następnie przejdź do lokalizacji wideo na tablecie iPad.

 5. Naciśnij klip wideo, aby dodać go do prezentacji.

Dodawanie istniejącego obrazu

 1. Otwórz prezentację, dokument lub skoroszyt.

 2. Naciśnij miejsce, w którym chcesz dodać obraz.

 3. Na tablecie z systemem Windows naciśnij pozycję Wstaw.

  Karta Wstawianie

  Na telefonie z systemem Windows naciśnij dwukrotnie wybrany slajd, a następnie naciśnij pozycję więcej Więcej u dołu ekranu Więcej , naciśnij pozycję Narzędzia główne, a następnie naciśnij pozycję Wstaw.

 4. Na karcie Wstawianie naciśnij pozycję obrazy, a następnie naciśnij pozycję Zdjęcia.

  Menu obrazy

 5. Przejdź do lokalizacji obrazu, a następnie naciśnij go.

 6. Na tablecie z systemem Windows naciśnij pozycję Wstaw.

  Insert picture

  Na telefonie z systemem Windows naciśnij znacznik wyboru.

 7. Zostanie wyświetlona karta obraz .

  Karta Obraz

  Aby sformatować obraz, Użyj poniższych funkcji na karcie obraz .

  • Style — umożliwia wybranie opcji z galerii stylów w celu dodania obramowania lub zmiany kształtu obrazu.

   Style

  • Do przodu — gdy dodasz obrazy lub inne obrazy, są one ułożone na pojedynczych warstwach w kolejności, w jakiej zostały dodane. Użyj opcji Prześlij dalej , aby przenieść obraz do przodu o jednej warstwie lub przenieść go na początek stosu.

   Menu Prześlij dalej

  • Do tyłu — Użyj opcji Wstecz , aby przenieść obraz z powrotem o jednej warstwie lub przenieść go na dół stosu. 

   Menu do tyłu

  • Obróć — Użyj opcji obracania , aby obrócić lub przerzucić obraz. Zauważ, że możesz również obrócić obraz, korzystając z uchwytu.

   Menu Obróć

   Uwaga: Aby wyświetlić opcje Prześlij dalej, Wsteczi Obróć na telefonie z systemem Windows Phone, naciśnij pozycję Rozmieść.

  • Przycinanie — w celu usunięcia niechcianych części obrazu Użyj opcji Przytnij Przytnij . Naciśnij strzałkę w dół, aby wyświetlić menu Przytnij . Możesz zmienić położenie obrazu i położenie przycięcia.

   Menu Przytnij obraz

  • Naciśnij ikonę rozmiar Ikona Zmień rozmiar , aby zmienić wysokość i Szerokość obrazu. Naciśnij pozycję tekst alternatywny , aby dodać tytuł i opis do obrazu.

  • Resetowanie — Użyj Ustawienia Resetuj > Resetowanie obrazu , aby odrzucić zmiany formatowania zastosowane do obrazu. Użyj pozycji Resetuj > Resetowanie rozmiaru , aby odrzucić zmiany wprowadzone w rozmiarze obrazu.

   Menu Resetuj

Zrób zdjęcie, a następnie dodaj je

 1. Otwórz prezentację, dokument lub skoroszyt.

 2. Naciśnij miejsce, w którym chcesz dodać obraz.

 3. Na tablecie z systemem Windows naciśnij pozycję Wstaw. Na telefonie z systemem Windows naciśnij dwukrotnie wybrany slajd, a następnie naciśnij pozycję więcej Więcej u dołu ekranu Więcej , naciśnij pozycję Narzędzia główne, a następnie naciśnij pozycję Wstaw.

 4. Na karcie Wstawianie naciśnij pozycję kamera.

 5. Dodatkowych Naciśnij ikonę Odwróć Odwróć kamerę , aby przełączyć fokus kamery z grzbietu na wierzch.

 6. Naciśnij ikonę aparatu Ikona Aparat , aby zrobić zdjęcie.

 7. Zdjęcie pojawi się na ekranie. Aby zmienić rozmiar obrazu, naciśnij ikonę współczynnik proporcji Współczynnik proporcji . Aby wstawić zdjęcie do slajdu, naciśnij znacznik wyboru Znacznik wyboru . Aby odrzucić zdjęcie, naciśnij przycisk X.

Uwaga: Opcja Wstaw klip wideo nie jest jeszcze dostępna w programie PowerPoint na urządzeniach z systemem Windows. Jeśli jednak klip wideo został dodany w innej wersji programu Office, możesz odtworzyć go na urządzeniu z systemem Windows.

Zobacz też

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Tworzenie dokumentów programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×