Dodawanie obrazów i multimediów do strony programu SharePoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie obrazów i multimediów do strony programu SharePoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W usłudze SharePoint Online za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, możesz z łatwością dodawać obrazy ze swojego komputera lokalnego, bibliotek multimediów programu SharePoint lub linków z innych lokalizacji w Twojej witrynie lub w Internecie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Dodawanie obrazu do strony usługi SharePoint Online

Gdy używasz zdjęć, obrazów, obiektów clipart lub plików audio, odpowiadasz za przestrzeganie praw autorskich. W przypadku obrazów ułatwi Ci to filtr licencji w usłudze Bing.

 1. Jeśli nie jesteś w trybie edycji, na stronie głównej programu SharePoint, gdzie chcesz dodać obraz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Nowy, zwinięte, element menu”, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Edycja, element menu”. Następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do lokalizacji, w której chcesz dodać składnik Web Part obrazu. Usłyszysz: „Dodaj nową sekcję lub składnik Web Part, przycisk”. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe wyszukiwania lub wybierania składnika Web Part.

 3. Naciśnij klawisz Tab jeden raz. Usłyszysz: „Tekst”. Następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Obraz”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

  Porada: Przy użyciu tego okna dialogowego możesz wybrać inne pliki multimedialne, aby dodać je do strony, takie jak kod osadzony w celu wyświetlania zawartości z innych witryn internetowych, klipy wideo usługi Office 365 lub klipy wideo bądź kanały z portalu wideo usługi Microsoft Stream.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe, w którym można wybrać ostatnio używany obraz lub wstawić odpowiedni obraz za pomocą przeglądania, przekazywania bądź zastosowania linku. Aby wybrać źródło obrazu, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego źródła, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby przeglądać obrazy lub foldery w wybranym źródle, naciśnij raz klawisz Tab, a następnie użyj klawiszy strzałek. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby wstawić wybrany obraz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Otwórz, przycisk” lub „Dodaj obraz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Obraz zostanie dodany do strony, a fokus zostanie przeniesiony do składnika Web Part, gdzie ten obraz został dodany.

 6. Aby zapisać i przełączyć się do trybu wyświetlania, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zapisz i zamknij, element menu” i naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie składnika Web Part elementu głównego (Hero)

W składniku Web Part Element główny można wyświetlić maksymalnie pięć elementów, w tym obrazy. Składnik Web Part Element główny jest domyślnie dodawany w witrynach do komunikacji, ale do innych stron także można dodać składnik Web Part Element główny.

 1. Aby otworzyć tryb edycji, na stronie głównej programu SharePoint, gdzie chcesz dodać składnik Web Part Element główny, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Nowy, zwinięte, element menu”, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Edycja, element menu”. Następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do lokalizacji, w której chcesz dodać składnik Web Part Element główny. Usłyszysz: „Dodaj nową sekcję lub składnik Web Part, przycisk”. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe wyszukiwania lub wybierania składnika Web Part.

 3. Naciśnij klawisz Tab jeden raz. Usłyszysz: „Tekst”. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Element główny”, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać. Składnik Web Part Element główny, zawierający pięć elementów, zostanie dodany do strony.

 4. Aby nawigować po składniku Web Part Element główny, naciśnij klawisz Enter raz, a następnie użyj klawiszy strzałek w lewo lub w prawo do przechodzenia między elementami. Podczas przechodzenia usłyszysz komunikat „Wybierz link” i lokalizację wewnątrz składnika Web Part. Aby dodać obraz do jednego z elementów, po przejściu do odpowiedniego elementu naciśnij klawisz Strzałka w dół. Usłyszysz: „Wybierz link, przycisk”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe, w którym można wybrać ostatnio używany obraz lub wstawić odpowiedni obraz za pomocą przeglądania, przekazywania bądź zastosowania linku. Aby wybrać źródło obrazu, użyj klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego źródła, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby przeglądać obrazy lub foldery w wybranym źródle, naciśnij raz klawisz Tab, a następnie użyj klawiszy strzałek. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby wstawić wybrany obraz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Otwórz, przycisk” lub „Dodaj plik, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Obraz zostanie dodany do elementu, a fokus zostanie przeniesiony do składnika Web Part Element główny, gdzie ten obraz został dodany.

 7. Aby zmienić układ składnika Web Part Element główny, po przejściu do tego składnika Web Part Element główny naciśnij klawisze Alt+P. Zostanie otwarte okno dialogowe Sekcja i usłyszysz: „Okno dialogowe Ustawienia sekcji, fokus na wybranej jednej kolumnie, przycisk radiowy”. Aby wybrać opcję układu, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 8. Po zakończeniu naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć okno dialogowe. Fokus zostanie przeniesiony do składnika Web Part Element główny.

 9. Aby zapisać i przełączyć się do trybu wyświetlania, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zapisz i zamknij, element menu”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dodawanie składnika Web Part galerii obrazów

Przy użyciu składnika Web Part Galeria obrazów możesz udostępniać kolekcje obrazów na stronie.

 1. Aby otworzyć tryb edycji, na stronie głównej programu SharePoint, gdzie chcesz dodać składnik Web Part Galeria obrazów, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Nowy, zwinięte, element menu”, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Edycja, element menu”. Następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do lokalizacji, w której chcesz dodać składnik Web Part Galeria obrazów. Usłyszysz: „Dodaj nową sekcję lub składnik Web Part, przycisk”. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe wyszukiwania lub wybierania składnika Web Part.

 3. Naciskaj klawisz Tab w jeden raz. Słyszysz: "Tekst". Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Galeria obrazów", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zaznaczyć. Obraz galerii składnika web part zostanie dodany, a zostanie otwarte okno dialogowe Galeria obrazów, za pomocą której można zmienić jego właściwości.

 4. Aby zmienić właściwości składnika Web Part Galeria obrazów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić układ z Kafelki na Karuzela, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zaznaczono, Kafelki, przycisk radiowy”, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz „Zaznaczono, Karuzela, przycisk radiowy”.

  • Aby zmienić współczynnik proporcji kafelków, po wybraniu układu Kafelki naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Współczynnik proporcji, zwinięte, menu”, a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby otworzyć menu. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby automatycznie przechodzić między obrazami w układzie karuzeli, wybierz układ Karuzela, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Wyłączone”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać. Usłyszysz: „Włączono”.

  Po zakończeniu naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć okno dialogowe. Fokus zostanie przeniesiony do składnika Web Part Galeria obrazów.

 5. Aby dodać pierwszy obraz do składnika Web Part Galeria obrazów, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Dodaj obrazy”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Zostanie otwarte okno dialogowe, gdzie można wybrać ostatnio używany obraz lub wstawić odpowiedni obraz za pomocą przeglądania, przekazywania bądź zastosowania linku. Aby wybrać źródło obrazu, użyj klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego źródła, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby przeglądać obrazy lub foldery w wybranym źródle, naciśnij raz klawisz Tab, a następnie użyj klawiszy strzałek. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby wstawić wybrany obraz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Otwórz, przycisk” lub „Dodaj obraz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Obraz zostanie dodany, a fokus zostanie przeniesiony do składnika Web Part Galeria obrazów, gdzie ten obraz został dodany.

 8. Aby dodać kolejne obrazy, w składniku Web Part Galeria obrazów naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Dodaj”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Ponownie zostanie otwarte okno dialogowe wybierania obrazów i możesz wybrać obraz w sposób opisany powyżej.

 9. Aby wyjść ze składnika Web Part Galeria obrazów, naciśnij klawisz Esc. Aby zapisać i przełączyć się do trybu wyświetlania, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz: „Zapisz i zamknij, element menu”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Dodawanie zawartości i tekstu do strony programu SharePoint z ułatwieniami dostępu za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie witryny zespołu lub witryny do komunikacji w programie SharePoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Eksplorowanie i nawigowanie usługi SharePoint Online za pomocą czytnika ekranu

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×