Dodawanie obrazów i innej grafiki

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dodawanie multimediów, takich jak obrazy i inna grafika, może uatrakcyjnić wygląd publikacji. Można także dodawać mapy, które ułatwią klientom odnalezienie siedziby firmy.

Po wstawieniu multimediów do publikacji można je przenosić i zmieniać ich rozmiar tak samo jak w przypadku obrazów i innych elementów publikacji.

Aby wstawić obraz z innego programu, należy go skopiować i wkleić. Wklejony obraz może nie być wyświetlany w oczekiwany sposób, ale operacja kopiowania i wklejania może stanowić najlepszą metodę użycia obrazu z programu, który nie wchodzi w skład pakietu Microsoft Office 2007.

Co chcesz zrobić?

Wstawianie multimediów z poziomu okienka zadań clipart lub Clip Organizer

Wstawianie multimediów z biblioteki zawartości

Wstawianie multimediów z pliku

Wstawianie multimediów bezpośrednio ze skanera lub aparatu cyfrowego

Wstawianie multimediów z Galerii projektów

Wstawianie multimediów z poziomu okienka zadań clipart lub Clip Organizer

Za pomocą okienka zadań Clipart lub Clip Organizer można dodać plik multimedialny.

Wstawianie multimediów z okienka zadań Clipart

 1. W menu Wstaw wskaż polecenie Obraz, a następnie kliknij polecenie Clipart.

 2. W polu tekstowym Wyszukaj wpisz wyraz lub frazę opisującą poszukiwany klip.

 3. Kliknij przycisk Przejdź.

  Jeśli wyszukujesz obiekty clipart i obrazy w trybie online, nastąpi przekierowanie do usługi Bing. Odpowiadasz za przestrzeganie praw autorskich, a filtr licencji w usłudze Bing może ułatwić Ci wybranie obrazów do użycia.

 4. Na liście wyników wskaż klip, który chcesz wstawić, kliknij strzałkę znajdującą się obok niego, a następnie kliknij polecenie Wstaw.

Wstawianie multimediów z programu Clip Organizer

 1. W menu Wstaw wskaż polecenie Obraz, a następnie kliknij polecenie Clipart.

 2. W okienku zadań Clipart kliknij łącze Organizuj klipy.

 3. W oknie dialogowym Program Microsoft Clip Organizer przejdź do folderu, który zawiera odpowiedni klip.

 4. Wskaż klipu, kliknij strzałkę obok pozycji klipu i kliknij polecenie Kopiuj.

 5. W publikacji kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce, w którym chcesz umieścić klipu, a następnie kliknij polecenie Wklej.

Początek strony

Wstawianie multimediów z biblioteki zawartości

Biblioteka zawartości to pojedyncza lokalizacja, w której można przechowywać logo, listy usług, artykuły o wdrożeniach, referencje, mapy lokalizacji firmy i obrazy, które będą ponownie używane w materiałach marketingowych. Po dodaniu multimediów do biblioteki zawartości można je wstawiać w kolejnych publikacjach.

 1. W menu Wstaw kliknij polecenie Element z biblioteki zawartości.

 2. W okienku zadań Biblioteka zawartości z listy Kategoria wybierz odpowiednią kategorię, na przykład Służbowy.

 3. Z listy Typ wybierz odpowiednią zawartość, na przykład Kształty.

  Uwaga: Multimedia są podzielone na różne typy. Firmowe logo są na przykład umieszczone jako typ Grupa. Jeśli nie można znaleźć obrazu dodanego do biblioteki zawartości, należy wybrać pozycję (Wszystkie).

 4. Z listy Sortuj według wybierz odpowiednią opcję, na przykład Data utworzenia.

 5. Na liście wyników wskaż multimediów, który ma, kliknij strzałkę, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Początek strony

Wstawianie multimediów z pliku

 1. Na pasku narzędzi obiekty kliknij pozycję Ramka obrazu Obraz przycisku , a następnie kliknij Pustej ramki obrazu Pusta ramka obrazu .

 2. Kliknij miejsce w publikacji, w którym chcesz umieścić obraz, a następnie przeciągnij uchwyt dopasowywania pustej ramki obrazu do żądanego rozmiaru.

 3. Na pasku narzędzi Obraz kliknij przycisk Wstaw obraz.

 4. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu znajdź folder zawierający obraz, który chcesz wstawić, a następnie kliknij ten obraz, aby go zaznaczyć.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby osadzić obraz, kliknij przycisk Wstaw.

  • Aby połączyć obraz z plikiem obrazu na dysku twardym, kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Połącz z plikiem.

Początek strony

Wstawianie multimediów bezpośrednio ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego

Przed rozpoczęciem upewnij się, że:

 • Urządzenie jest TWAIN-zgodne lub WIA.

 • Urządzenie jest podłączone do komputera.

 • Zostało zainstalowane oprogramowanie urządzenia obsługujące interfejs TWAIN lub WIA.

Niektóre urządzenia są dostarczane z kilkoma programami. Jeśli nie masz pewności, które oprogramowanie jest zgodne ze standardem TWAIN lub WIA, zapoznaj się z dokumentacją urządzenia lub skontaktuj się z jego producentem.

Należy się także upewnić, że w skanerze lub aparacie fotograficznym znajduje się odpowiedni obraz.

 1. Na pasku narzędzi obiekty kliknij pozycję Ramka obrazu Obraz przycisku , a następnie kliknij Pustej ramki obrazu Pusta ramka obrazu .

 2. Kliknij miejsce w publikacji, w którym chcesz umieścić obraz, a następnie przeciągnij uchwyt dopasowywania pustej ramki obrazu do żądanego rozmiaru.

 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij pustą ramkę obrazu, wskaż polecenie Zmień obraz, a następnie kliknij polecenie Ze skanera lub aparatu fotograficznego.

 4. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu ze skanera lub aparatu fotograficznego wybierz urządzenie, którego chcesz użyć (jeśli do komputera podłączonych jest kilka urządzeń).

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli wybranym urządzeniem jest skaner i do skanowania obrazu chcesz użyć ustawień domyślnych, kliknij pozycję Jakość sieci Web (dla obrazów przeznaczonych do wyświetlania na ekranie) lub pozycję Jakość wydruku (dla obrazów przeznaczonych do wydrukowania), a następnie kliknij przycisk Wstaw, aby zeskanować obraz.

   Uwaga: Jeśli przycisk Wstaw jest niedostępny, oprogramowanie skanera może nie obsługiwać skanowania automatycznego. W tym przypadku kliknij przycisk Wstaw niestandardowo.

  • Jeśli wybrane urządzenie nie jest skanerem (na przykład jest to cyfrowy aparat fotograficzny) lub jeśli przed skanowaniem obrazu chcesz dostosować ustawienia, kliknij przycisk Wstaw niestandardowo, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z urządzeniem.

 6. Znajdź folder zawierający obraz, który chcesz wstawić, zaznacz plik obrazu, a następnie kliknij przycisk Pobierz obrazy.

Początek strony

Wstawianie multimediów z Galerii projektów

 1. Na pasku narzędzi obiekty kliknij obiekt z Galerii projektów Obraz przycisku .

 2. W oknie dialogowym Galeria projektów wybierz kategorię.

 3. Kliknij żądany obiekt, a następnie kliknij przycisk Wstaw obiekt.

  Ważne: Niektóre obiekty Galerii projektów — takie jak ogłoszenia, kalendarze, kupony, logo i paski nawigacyjne — mają opcje dostosowywania. Przed wstawieniem tych obiektów do publikacji należy upewnić się, że zostały one dostosowane, ponieważ po wstawieniu obiektu do publikacji nie będzie można już wykonywać zmian, na przykład zmienić dat kalendarza.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×