Dodawanie obrazów do nagłówka lub stopki

Oprócz numerów stron i tekstu w nagłówku lub stopce możesz umieścić obraz, na przykład małe logo firmy.

 1. Kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka. Zostaną wyświetlone dziesiątki wbudowanych układów. Kliknij prosty układ, na przykład Pusty.

  Wyróżnione opcje Nagłówek i Stopka na karcie Wstawianie.

 2. Aby zamienić obszar tekstu na obraz w nagłówku lub stopce, zaznacz obszar tekstu. Na przykład, jeśli wybrano układ Pusty lub Paski, kliknij dwukrotnie pole [Wpisz tutaj] lub [Tytuł dokumentu].

  Pokazany jest obszar w nagłówku lub stopce, w którym rozpoczynasz wpisywanie.

 3. Jeśli obraz jest przechowywany na komputerze, na karcie Projektowanie obszaru Narzędzia nagłówków i stopek kliknij pozycję Obrazy i wybierz obraz. Jeśli obraz jest przechowywany online, kliknij pozycję Obrazy w trybie online i wyszukaj obraz w usłudze Bing lub innej lokalizacji online.

  Uwaga: Po wstawieniu obrazu wstążka automatycznie zmienia się we wstążkę Narzędzia obrazów, dzięki czemu można edytować obraz lub zmienić jego rozmiar albo dodawać efekty. Aby bardziej precyzyjnie zmienić rozmiar, użyj opcji Rozmiar na wstążce Narzędzia obrazów. Możesz też zaznaczyć obraz i przeciągnąć małe okręgi w rogach.

 4. Po zakończeniu kliknij pozycję Zamknij nagłówek i stopkę na karcie Projektowanie obszaru Narzędzia nagłówków i stopek.

  Wyróżniona opcja Zamknij nagłówek i stopkę na karcie Narzędzia nagłówków i stopek.

 1. Kliknij pozycję Edytuj dokument > Edytuj w aplikacji Word dla sieci Web, jeśli dokument nie został jeszcze otwarty do edycji.

  Edytowanie w aplikacji Word Online

 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Nagłówek i stopka.

  Przycisk Nagłówek i stopka

 3. W białych obszarach widocznych u góry i u dołu obszaru dokumentu umieść kursor w jednej z komórek tabeli.

  Obszar nagłówka i stopki

 4. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Obraz.

 5. Przejdź do obrazu, który chcesz wstawić, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

 6. Aby wznowić edycję dokumentu, kliknij szary obszar dokumentu. Pamiętaj, że podczas edycji dokumentu nie widać nagłówka ani stopki.

 7. Aby zobaczyć, jak będzie wyglądał dokument z nowym nagłówkiem i stopką, kliknij pozycję Widok > Widok do czytania.

  Przycisk Widok do czytania

 1. Kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka. Zostaną wyświetlone dziesiątki wbudowanych układów. Kliknij prosty układ, na przykład Pusty.

  Wstążka w pakiecie Office 14

 2. Aby zamienić obszar tekstu na obraz w nagłówku lub stopce, zaznacz obszar tekstu. Na przykład, jeśli wybrano układ Pusty, kliknij dwukrotnie pole [Wpisz tutaj].

 3. Na karcie Projektowanie obszaru Narzędzia nagłówków i stopek kliknij pozycję Obraz, a następnie odszukaj i wybierz obraz na komputerze.

  Uwaga: Po wstawieniu obrazu wstążka automatycznie zmienia się we wstążkę Narzędzia obrazów, dzięki czemu można edytować obraz lub zmienić jego rozmiar albo dodawać efekty. Aby bardziej precyzyjnie zmienić rozmiar, użyj opcji Rozmiar na wstążce Narzędzia obrazów. Możesz też zaznaczyć obraz i przeciągnąć małe okręgi w rogach.

 4. Po zakończeniu kliknij pozycję Zamknij nagłówek i stopkę na karcie Projektowanie obszaru Narzędzia nagłówków i stopek.

  Przycisk zamykania nagłówka i stopki

Jeśli chcesz, aby obraz był widoczny tylko na jednej stronie, zobacz Usuwanie nagłówka lub stopki z pojedynczej strony.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×