Dodawanie obramowania strony w programie Publisher

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Obramowanie strony może nadać publikacji większą atrakcyjność i bardziej profesjonalny wygląd. Obramowanie strony można dodać do jednej strony lub do wszystkich stron. Aby dodać obramowanie do wszystkich stron, musisz je dodać tylko do strony wzorcowej. Spowoduje to wyświetlenie obramowania na wszystkich stronach.

Dodawanie obramowania do strony wzorcowej

Aby dodać obramowanie do wszystkich stron w publikacji, dodaj obramowanie do strony wzorcowej.

 1. Kliknij pozycję Projekt strony > Strony wzorcowe.

 2. Wybierz stronę wzorcową i kliknij pozycję Edytuj strony wzorcowe.

  Edytowanie stron wzorcowych w programie Publisher 2013.

 3. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Kształty, a następnie w sekcji Kształty podstawowe kliknij pozycję Prostokąt Obraz przycisku .

 4. Przeciągnij na stronie, aby narysować obramowanie strony.

  Porada: Aby obramowanie pokrywało prostokątną ramkę zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz, a nie tylko od wewnątrz, wyczyść pole wyboru Rysuj obramowanie wewnątrz ramki. Pozwoli to zapobiec nałożeniu obramowania na obiekty znajdujące się wewnątrz prostokąta.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie, a następnie wybierz polecenie Formatuj Autokształt.

  Uwaga: Upewnij się, że dla pozycji Wypełnienie kształtu wybrano opcję Brak wypełnienia. W przeciwnym razie strona będzie całkowicie pokryta kolorem wypełnienia.

 6. Kliknij kartę Kolory i linie, a następnie wybierz kolor i typ linii.

 7. Na karcie Strona wzorcowa kliknij pozycję Zamknij stronę wzorcową.

Dodawanie linii obramowania do pojedynczej strony

 1. Po wybraniu strony kliknij pozycję Narzędzia główne > Kształty.

 2. W sekcji Kształty podstawowe kliknij pozycję Prostokąt Obraz przycisku , a następnie przeciągnij, aby narysować obramowanie strony.

  Porada: Aby obramowanie pokrywało prostokątną ramkę zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz, a nie tylko od wewnątrz, wyczyść pole wyboru Rysuj obramowanie wewnątrz ramki.

  Ważne:  Jeśli na stronie znajdują się jakieś elementy, takie jak obrazy czy pola tekstowe, przesuń prostokąt na spód, zaznaczając prostokąt, a następnie wybierając pozycję Przesuń do tyłu > Przesuń na spód. Dzięki temu wszystkie elementy zostaną umieszczone na wierzchu prostokąta.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie, a następnie wybierz polecenie Formatuj Autokształt.

  Uwaga: Upewnij się, że dla pozycji Wypełnienie kształtu wybrano opcję Brak wypełnienia. W przeciwnym razie strona będzie całkowicie pokryta kolorem wypełnienia.

 4. Kliknij kartę Kolory i linie, a następnie wybierz kolor i typ linii.

Dodawanie wstępnie zaprojektowanego deseniu obramowania do strony

 1. Po wybraniu strony kliknij pozycję Narzędzia główne > Kształty.

 2. W sekcji Kształty podstawowe kliknij pozycję Prostokąt Obraz przycisku , a następnie przeciągnij, aby narysować obramowanie strony.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie, a następnie wybierz polecenie Formatuj Autokształt.

 4. Kliknij kartę Kolory i linie, a następnie kliknij przycisk Obiekt BorderArt.

 5. Na liście Dostępne obramowania kliknij odpowiednie obramowanie.

Tworzenie niestandardowego obramowania

Aby uzyskać dodatkowy efekt, dodaj obramowanie niestandardowe z pliku obrazu, zeskanowanej fotografii lub obrazu utworzonego w programie do rysowania. Utworzone obramowanie niestandardowe będzie przechowywane wraz z obramowaniami programu Publisher.

Uwaga:  Plik obrazu użyty do obramowania niestandardowego musi być mniejszy niż 64 kilobajty (KB).

 1. Kliknij przycisk Obiekt BorderArt, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij pozycję Utwórz niestandardowe.

 2. Kliknij pozycję Wybierz obraz.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie obrazów wyszukaj potrzebny obraz na komputerze lub przy użyciu usługi wyszukiwania Obrazy Bing.

 4. Kliknij obraz, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

 5. W oknie dialogowym Nazywanie obramowania niestandardowego wpisz nazwę obramowania niestandardowego, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli obraz jest zbyt duży (większy niż 64 KB) lub zawiera tekst, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. Jeśli tak się stanie, wybierz mniejszy obraz.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×