Dodawanie numeru strony typu „Strona X z Y” do dokumentu

Dodawanie numeru strony typu „Strona X z Y” do dokumentu

Jeśli chcesz pokazać numer bieżącej strony razem z całkowitą liczbą stron w dokumencie, możesz użyć galerii Numer strony lub wstawić kody pól. Jeśli dokument nie zawiera jeszcze nagłówka, możesz skorzystać z galerii Numer strony. Jeśli dokument zawiera nagłówek, musisz użyć szybkich części i kodów pól.

Co chcesz zrobić?

Wstawianie formatowania Strona X z Y bez istniejącego nagłówka

Wstawianie formatowania Strona X z Y do istniejącego nagłówka

Więcej informacji o numerach stron

Wstawianie formatowania Strona X z Y bez istniejącego nagłówka

Galeria Numer strony zawiera menu gotowych do użycia numerów stron.

 1. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Numer strony.

  Aby dodać numery stron, wybierz kartę Wstawianie, a następnie wybierz pozycję Numer strony.
 2. Kliknij lokalizację, na przykład Góra strony.

  Uwaga:  Lokalizacja Marginesy strony nie zawiera wstępnie sformatowanych numerów stron typu „Strona X z Y”.

 3. W galerii przewiń opcje, aż zobaczysz pozycję Strona X z Y.

  Przewiń zawartość galerii stylów numerów stron, aby zlokalizować style „Strona X z Y”.
 4. Kliknij format numeru strony.

 5. Aby powrócić do treści dokumentu, kliknij pozycję Zamknij nagłówek i stopkę na karcie Projektowanie (w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek) lub kliknij dwukrotnie dowolne miejsce poza obszarem nagłówka i stopki.

  Wyróżniona opcja Zamknij nagłówek i stopkę na karcie Narzędzia nagłówków i stopek

Wstawianie formatowania Strona X z Y do istniejącego nagłówka

Gdy używasz galerii Numer strony, program Word automatycznie wstawia dwa kody pólPage i NumPages. Aby dodać formatowanie numerów Strona X z Y do istniejącego nagłówka bez utraty tekstu, trzeba dodać te kody ręcznie za pomocą funkcji Szybkie części.

 1. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki (blisko górnej lub dolnej krawędzi strony).

  Zostanie wyświetlona karta Projektowanie w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek.

  Aby zakończyć edytowanie nagłówka lub stopki, na karcie Projektowanie kliknij przycisk Zamknij nagłówek i stopkę.

 2. Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz dodać numery stron.

  Aby umieścić numery stron na środku lub w prawej części strony, wykonaj następujące czynności:

  • Aby umieścić numery stron na środku, kliknij pozycję Wstaw tabulator wyrównania w grupie Położenie na karcie Projektowanie, a następnie kliknij pozycję Do środka i kliknij przycisk OK.

  • Aby umieścić numery stron w prawej części strony, kliknij pozycję Wstaw tabulator wyrównania w grupie Położenie na karcie Projektowanie, a następnie kliknij pozycję Do prawej i kliknij przycisk OK.

 3. Wpisz wyraz strona i znak spacji.

 4. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Szybkie części, a następnie kliknij pozycję Pole.

  Wstawienie pola za pomocą funkcji Szybkie części

 5. Na liście Nazwy pól kliknij pozycję Strona, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Po numerze strony wpisz spację, a po niej wpisz literę z i kolejną spację.

 7. Na karcie Wstawianie ponownie kliknij pozycję Szybkie części, a następnie kliknij pozycję Pole.

 8. Na liście Nazwy pól kliknij pozycję NumPages, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. Po całkowitej liczbie stron dokumentu wpisz spację, a następnie wpisz wyraz stron.

 10. Aby zmienić format numerowania, kliknij pozycję Numer strony w grupie Nagłówek i stopka, a następnie kliknij pozycję Formatuj numery stron.

 11. Aby powrócić do treści dokumentu, kliknij pozycję Zamknij nagłówek i stopkę na karcie Projektowanie (w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek).

  Wyróżniona opcja Zamknij nagłówek i stopkę na karcie Narzędzia nagłówków i stopek

Aby uzyskać więcej informacji o kodach pól, zobacz Kody pól w programie Word.

 • Aby wraz z numerem strony wyświetlić łączną liczbę stron (na przykład: strona 3 z 10), zaznacz pole Dołącz liczbę stron w górnej części galerii.

  Obraz pola wyboru powodującego dołączenie liczby stron do numerów stron dokumentu (strona X z Y).

 • Jeśli nie chcesz wyświetlać numerów stron, kliknij przycisk Usuń numery stron na dole galerii.

 • Aby wraz z numerem strony wyświetlić tytuł dokumentu, imię i nazwisko autora lub inne informacje lub aby ukryć numer strony na stronie tytułowej, użyj opcji Wstawianie > Nagłówek i stopka zamiast Wstawianie > Numery stron. W celu uzyskania dodatkowych informacji zobacz Dodawanie numerów stron w nagłówkach lub stopkach.

 • Jeśli potrzebujesz dodatkowych funkcji — na przykład chcesz prowadzić różną numerację stron w różnych sekcjach — edytuj dokument w programie Word zamiast w aplikacji Word Online. Jeśli nie masz programu Word, możesz go teraz wypróbować lub kupić.

Więcej informacji o numerach stron

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×