Dodawanie numerów stron do nagłówka lub stopki w programie Word dla systemu Windows

Dodawanie numerów stron do nagłówka lub stopki w programie Word dla systemu Windows

Jeśli w dokumencie znajduje się już nagłówek lub stopka (na przykład żywa pagina albo tytuł rozdziału) i chcesz dodać numery stron, musisz użyć narzędzia Szybkie części z kodami pól. Jeśli spróbujesz dodać numery stron do istniejącego nagłówka lub stopki przy użyciu polecenia Wstawianie > Numer strony, numery stron zastąpią bieżący tekst.

Aby dowiedzieć się, jak szybko dodać numery stron do dokumentu w przypadku gdy nie korzystasz z nagłówka lub stopki, zobacz Dodawanie numerów stron.

Uwaga: Jeśli edytujesz dokument w aplikacji Word Online za pomocą przeglądarki, zobacz sekcję Dodawanie numerów stron w nagłówkach lub stopkach w aplikacji Word Online w dalszej części tego artykułu.

Dodawanie numerów stron do istniejącego nagłówka lub stopki za pomocą narzędzia Szybkie części

Porada: Pomocne może okazać się wyświetlanie nie tylko zawartości nagłówka lub stopki, ale również znaczników formatowania w tych obszarach. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit wybierz pozycję Pokaż/Ukryj (¶), aby włączyć wyświetlanie znaczników formatowania. Wybierz ten przycisk ponownie, aby wyłączyć wyświetlanie.

 1. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka (w górnej części strony) lub obszar stopki (w dolnej części strony), aby otworzyć kartę Projektowanie w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek.

  Zostaną wyświetlone opcje dostępne na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek.
 2. W grupie Położenie wybierz pozycję Wstaw tabulator wyrównania i wybierz opcję Do środka, Do lewej lub Do prawej w zależności od tego, gdzie mają być wyświetlane numery stron. Następnie kliknij przycisk OK.

 3. W grupie Wstawianie wybierz pozycję Szybkie części > Pole. Zostanie otwarte okno dialogowe Pole.

  Wyróżniona opcja Pole w menu Szybkie części

 4. Z listy Nazwy pól wybierz pozycję Page, a w obszarze Właściwości pola wybierz format numeracji, jaki chcesz zastosować. Następnie wybierz przycisk OK.

  W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie wybierz pozycję Szybkie części, a następnie wybierz pozycję Pole, aby otworzyć okno dialogowe Pole.
 5. Aby powrócić do treści dokumentu, wybierz przycisk Zamknij nagłówek i stopkę.

  Wyróżniona opcja Zamknij nagłówek i stopkę na karcie Narzędzia nagłówków i stopek

Aby uzyskać więcej informacji o wyrównywaniu zawartości nagłówka, zobacz Wstawianie tabulatora wyrównania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów pól, zobacz Kody pól w programie Word.

Jeśli dokument jest podzielony na sekcje, zobacz Dodawanie różnych numerów stron lub formatów numeracji w różnych sekcjach.

Zmienianie miejsca i sposobu wyświetlania numeru strony

Po dodaniu numerów stron możesz zmienić miejsce na stronie, w którym są wyświetlane, oraz ich wygląd.

 1. W obszarze nagłówka lub stopki wybierz numer strony.

 2. Na karcie Projektowanie kliknij pozycję Wstaw tabulator wyrównania, a następnie w obszarze Wyrównanie wybierz inną opcję. Numer strony może zniknąć na jakiś czas.

 3. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka wybierz pozycję Numer strony > Bieżące położenie.

 4. Z galerii wybierz styl numeru strony.

  Uwaga: Przewiń listę opcji stylu w galerii, aby znaleźć odpowiedni. Możesz wybrać styl zwykłego numeru lub Strona X z Y, aby uzyskać bardziej skonkretyzowane formatowanie liczb (Strona 1 z 7). Poeksperymentuj, aby znaleźć styl najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom.

Dodatkowo możesz zmienić wygląd numeru strony.

 • Wybierz numer strony, a następnie na karcie Narzędzia główne naciśnij klawisze Ctrl+D, aby otworzyć okno dialogowe Czcionka w celu zmiany rodziny, stylu, rozmiaru i koloru czcionki.

Dodawanie numerów stron w nagłówkach lub stopkach w aplikacji Word Online

 1. Jeśli Widok do edycji nie jest jeszcze wyświetlony, kliknij pozycję Edytuj dokument > Edytuj w aplikacji Word Online.

  Edytowanie w aplikacji Word Online

 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Nagłówek i stopka, aby otworzyć obszary nagłówka i stopki dokumentu.

  Obraz przycisku Nagłówek i stopka w aplikacji Word Web App

 3. Kliknij pozycję Numery stron, a następnie w galerii kliknij wybraną lokalizację numerów stron, na przykład lewy górny róg.

  Obraz interfejsu użytkownika umożliwiającego wstawianie numerów stron w nagłówku lub stopce.

  Nie martw się, jeśli w tym samym obszarze jest już jakiś tekst nagłówka lub stopki. Aplikacja Word Online umieszcza numer strony obok tego tekstu.

  Porada: Jeśli chcesz pokazywać także całkowitą liczbę stron, na przykład Strona 3 z 10, zaznacz pole Dołącz liczbę stron.

 4. Aby sprawdzić, jak będzie wyglądał dokument, kliknij pozycję Widok > Widok do czytania.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×