Dodawanie makr danych w bazie danych dla komputerów stacjonarnych

Dodawanie makr danych w bazie danych dla komputerów stacjonarnych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą makr danych dla tabel możesz wykonywać takie zadania jak dodawanie, aktualizowanie i usuwanie danych oraz sprawdzanie ich dokładności. Makra danych możesz zaprogramować w taki sposób, aby były uruchamiane bezpośrednio przed lub po dodaniu, zaktualizowaniu lub usunięciu danych w tabeli.

 1. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, do której chcesz dodać makro danych.

 2. Kliknij pozycję Tabela i kliknij zdarzenie, do którego chcesz dodać makro. Na przykład dla makra uruchamianego po usunięciu rekordu z tabeli kliknij pozycję Po usunięciu.

 3. Dodaj akcje makra.

 4. Zapisz i zamknij makro.

Informacje o parametrach

Parametry używane w wyrażeniach umożliwiają przekazywanie do makra danych o podanej nazwie wartości i odwołań do obiektów.

 1. W górnej części makra kliknij pozycję Utwórz parametr.

 2. W polu Nazwa wpisz unikatową nazwę parametru.

 3. W polu Opis dodaj opcjonalny opis identyfikujący przeznaczenie parametru.

Edycja makr danych

Za pomocą poleceń dostępnych na wstążce możesz tworzyć i modyfikować makra danych.

Edycja makra danych

 1. Otwórz tabelę zawierającą makro danych, które chcesz edytować.

 2. Kliknij kartę Tabela, a następnie kliknij zdarzenie makra, które chcesz edytować.

  Uwaga : Jeśli ze zdarzeniem nie jest skojarzone żadne makro, jego ikona nie jest podświetlona w menu.

 3. Program Access otworzy Konstruktora makr, w którym możesz zacząć edycję makra.

Zmiana nazwy lub usuwanie makra

 1. Otwórz tabelę zawierającą makro danych, które chcesz usunąć lub którego nazwę chcesz zmienić.

 2. Kliknij pozycję Tabela, kliknij pozycję Nazwane makro, a następnie kliknij pozycję Zmień nazwę/usuń makro.

 3. W oknie dialogowym Menedżer makr danych, kliknij polecenie Zmień nazwę lub Usuń obok makra danych, który chcesz zmodyfikować.

 4. Aby zmienić nazwę makra, wprowadź nową nazwę i naciśnij klawisz ENTER na klawiaturze.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł dotyczący tworzenia makra uruchamianego przy otwieraniu bazy danych.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×