Dodawanie lub zmienianie widoku

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Członkowie zespołu mogą przeglądać informacje o projektach, zaznaczając różne widoki na liście Widok w górnej części większości stron w programie Microsoft Office Project Web Access.

Administrator może skuteczniej zaspokoić potrzeby organizacji przez dodawanie nowych oraz zmianę istniejących widoków.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij pozycję Zarządzanie widokami. Zostanie wyświetlona lista widoków.

 3. Kliknij pozycję Nowy widok.

  Aby edytować istniejący widok, zaznacz nazwę widoku, który chcesz zmienić.

 4. W sekcji Nazwa i typ na liście Typ widoku zaznacz typ dodawanego widoku:

  • Projektu      Ten typ widoku umożliwia Przejrzyj szczegóły zadanie, przydział i zasobów określonego projektu, kliknięcie członkiem zespołu projektu w Centrum projektów.

  • Centrum projektów     Widok tego typu służy do przeglądania informacji na temat wszystkich projektów w Centrum projektów.

  • Przydziały zasobów     Widok tego typu służy do sprawdzania szczegółów określonych przydziałów zasobów.

  • Centrum zasobów     Widok tego typu służy do sprawdzania i porównywania wszystkich zasobów w centrum zasobów.

  • Analiza danych      Aby przejrzeć informacje projektu i zasobów przy użyciu raportów w formie tabeli przestawnej lub raporty wykres przestawny za pomocą ten typ widoku.

   Uwaga: Aby utworzyć widok Analiza danych, należy najpierw utworzyć moduł OLAP (online analytical processing). W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do dodatkowych informacji o konfigurowaniu modułu OLAP i zarządzaniu nim przy analizie danych.

  • Moja praca     Widok tego typu jest używany przez członków zespołu do sprawdzania ich przydziałów zadań.

  • Plan zasobów     Widok tego typu jest używany przez menedżerów do tworzenia planów zasobów dla ich projektów.

  • Zadania zespołowe     Widok tego typu jest używany przez Członków zespołu do przeglądania zadań, do których ich zespól został przydzielony jako zasób.

  • Funkcja budowania zespołu     Widok tego typu jest używany przez menedżerów do tworzenia zespołu dla projektu (nie planu zasobów).

  • Grafik     Widok tego typu jest używany przez członków zespołu do raportowania czasu pracy nad projektami, do których zostali przydzieleni.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę nowego widoku.

 6. W polu Opis wpisz opis nowego widoku.

 7. W sekcji Tabela i pola na liście Dostępne pola zaznacz pola, które chcesz dołączyć do widoku, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Jeśli jest dodawany widok typu Projekt, powyżej listy Dostępne pola kliknij pozycję Zadanie, Zasób lub Przydział, aby określić typ informacji wyświetlanych w widoku.

  Uwagi: 

  • Aby określić szerokość pola, kliknij to pole w obszarze Wyświetlane pola, a następnie wybierz opcję Szerokość pola. Wpisz szerokość pola w pikselach lub wybierz opcję Automatycznie dopasuj to pole do szerokości.

  • Kolejność pól w widoku może zostać zmieniona. Zaznacz pole, które chcesz przenieść, a następnie kliknij przycisk W górę lub W dół.

 8. W sekcji Formatowanie widoku wybierz, jak chcesz sformatować widok. Dla widoków Projekt, Centrum projektu i Przydziały zasobów zaznacz na liście Format wykresu Gantta typ widoku Wykres Gantta, którego chcesz użyć do wyświetlania informacji.

 9. W polu Określ lewe przesunięcie paska podziału w tym widoku wpisz wielkość przesunięcia w pikselach, aby określić położenie paska podziału w widoku.

 10. Na liście Pokaż wybierz liczbę poziomów konspektu, które domyślnie mają być wyświetlane w tym widoku.

 11. Na liście Format grupowania zaznacz styl grupowania, który ma być użyty, a następnie określ kolejność grupowania przy użyciu list Grupuj według i Następnie według.

  Uwaga: W przypadku grupowania według pola daty, takiej jak Rozpoczęcie, projekty będą grupowane w przyrostach jednominutowych.

 12. Na liście Sortuj według zaznacz pola, według których chcesz posortować widok. Na liście Kolejność zaznacz pozycję Rosnąco lub Malejąco, aby określić kolejność, w jakiej ma zostać posortowany widok.

 13. Kliknij przycisk Filtr, aby utworzyć lub wyedytować filtry, które chcesz dołączyć do widoku.

  W oknie dialogowym Definiowanie filtru niestandardowego zaznacz pole na liście Nazwa pola i test na liście Test , a następnie wpisz wartość do przetestowania w polu Wartość. Można też ustawić zakres wartości przez wpisanie dwóch wartości oddzielonych przecinkiem (,) w polu Wartość. Jeżeli filtr zawiera więcej niż jeden wiersz kryterium, należy zaznaczyć operator logiczny w kolumnie I/Lub, aby rozpocząć nowy wiersz.

  Porada: Aby przetestować filtr przed zastosowaniem go w widoku, kliknij przycisk Sprawdź poprawność filtrów.

 14. W sekcji Kategorie zabezpieczeń kliknij kategoria na liście Dostępne kategorie, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 15. Kliknij przycisk Zapisz.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×