Dodawanie lub zmienianie użytkownika

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij pozycję Zarządzaj użytkownikami.

 3. Na stronie Zarządzanie użytkownikami kliknij pozycję Nowy użytkownik.

  Aby zmienić ustawienia dla istniejącego użytkownika, kliknij nazwę użytkownika w tabeli, a następnie wykonaj pozostałe kroki niniejszej procedury. Jeśli w tabeli nie są wyświetlane żadne nazwy użytkowników, wyszukaj użytkownika, wpisując jego nazwę użytkownika bądź nazwę e-mail (lub jej część), a następnie klikając przycisk Wyszukaj.

 4. Na stronie Nowy użytkownik (lub na stronie Edytowanie użytkownika w przypadku modyfikacji istniejącego użytkownika) w sekcji Informacje identyfikacyjne wpisz wyświetlaną nazwę, adres e-mail, zapis fonetyczny nazwiska, inicjały oraz wartość struktury podziału zasobów (SPZ).

  Jeżeli użytkownik utrzymuje witrynę sieci Web zespołu, wpisz miejsce docelowe hiperłącza i URL w polach Nazwa hiperłącza oraz Adres URL hiperłącza.

  Uwaga: Aby umożliwić użytkownikowi do zadań można przydzielać jako zasób, zaznacz pole wyboru użytkownika można przypisywać jako zasobu. Zaznaczenie tego pola wyboru określa, że użytkownik jest zasób przedsiębiorstwa.

 5. W sekcji Uwierzytelnianie użytkownika zaznacz metodę uwierzytelniania użytkowników przy logowaniu:

  • Uwierzytelnianie systemu Windows      Jeśli wybierzesz tę metodę uwierzytelniania, wpisz nazwę konta użytkownika w formularzu DomainName\UserAccountName. Aby zapobiec informacji użytkownika są synchronizowane z usługi katalogowej Active Directory organizacji, zaznacz pole wyboru synchronizacji zapobiec usługi Active Directory dla tego użytkownika.

  • Uwierzytelnianie formularzy     Jeśli wybierzesz tę metodę uwierzytelniania, wpisz nazwę konta użytkownika w formularzu MemberShipProvider:UserAccountName.

   Ważne: Dokładna forma nazwy konta jest ustalana podczas instalacji programu Microsoft Office Project Server 2007 i może być inna niż forma sugerowana tutaj. Należy skontaktować się z administratorem systemu lub osobą, która instalowała program Project Server, aby określić formę nazwy konta.

 6. W sekcji Atrybuty przydziału wprowadź następujące informacje na temat możliwości przydzielania użytkownika do projektów w roli zasobu:

  • Aby wykluczyć tego użytkownika z procesu bilansowanie, wyczyść pole wyboru Zasób można bilansować, a następnie zaznacz kalendarz bazowy, który ma być przypisany do użytkownika.

  • Wybierz typ rezerwacji użytkownika jako zatwierdzone lub proponowane na liście Domyślny typ rezerwacji.

  • Jeżeli użytkownik ma menedżera grafiku, w polu Menedżer grafiku wpisz lub wyszukaj nazwę menedżera.

   W polu Domyślny właściciel przydziału, typ lub wyszukiwanie nazwy właściciel przydziału.

  • Aby określić dostępność użytkownika, wpisz daty w polach Dostępne najwcześniej i Dostępne najpóźniej.

   Porada: Kliknij Selektor dat Obraz przycisku , a następnie kliknij dat w kalendarzu.

 7. W sekcji Pola niestandardowe zasobu wpisz wartości przedstawiające wszystkie niestandardowe pola utworzone dla organizacji. Ta sekcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy w organizacji są używane pola niestandardowe zasobu.

 8. W sekcji Grupy zabezpieczeń kliknij grupa w tabeli Dostępne grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Zasób zostanie dodany do tabeli Grupy zawierające tego użytkownika.

  Kliknij przycisk Dodaj wszystko, aby dodać tego użytkownika do wszystkich dostępnych grup. Użytkownicy automatycznie dziedziczą te same uprawnienia, które są przypisane do grup.

 9. W sekcji Zabezpieczenia kategorii na liście Dostępne kategorie wybierz kategorie, że użytkownik może uzyskać dostęp do, a następnie kliknij Dodaj. Kliknij przycisk Dodaj wszystko, Aby dodać użytkownika do wszystkich dostępnych kategorii.

 10. Dla każdej kategorii na liście Wybrane kategorie określ uprawnienia, które mają zostać przydzielone użytkownikowi podczas dostępu do danej kategorii. W sekcji Uprawnienia globalne zaznacz jedno z następujących pól wyboru dla każdego uprawnienia:

  • Zezwalaj     Zaznacz to pole wyboru, aby jawnie udzielić uprawnienia użytkownikowi.

  • Odmów     Zaznacz to pole wyboru, aby jawnie odmówić uprawnienia użytkownikowi.

   Uwagi: 

   • Jeżeli żadne z pól Zezwalaj ani Odmów nie zostanie zaznaczone, użytkownicy nie będą mieli dostępu do kategorii, dopóki nie zostanie im jawnie udzielony dostęp w innym miejscu, na przykład przez ustawienie uprawnienia dla grupy, do której należą.

   • W większości przypadków wystarczy ustawić uprawnienia na poziomie grupy, a nie na poziomie użytkownika. Globalne uprawnienia należy stosować dla użytkowników z określonymi uprawnieniami, które nie pokrywają się z uprawnieniami grupy.

   • Jeśli uprawnienie jest ustawione na Zezwalaj na poziomie użytkownika i jest ustawione na Odmów na poziomie grupy, użytkownikowi zostanie odmówione uprawnienie. Uprawnienia na poziomie grupy mają pierwszeństwo przed uprawnieniami na poziomie użytkownika.

   • Aby szybko ustawić uprawnienia, można użyć szablonu. W polu Ustaw uprawnienia za pomocą szablonu zaznacz szablon zabezpieczeń, który chcesz zastosować dla ustawień uprawnień użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 11. Jeżeli w organizacji zostały utworzone kody dla celów grupowania i definiowania kosztów, wpisz te kody w sekcji Pola grup w polu Grupa, Kod, Centrum kosztów lub Typ kosztu.

 12. Jeżeli chcesz, aby użytkownik stał się członkiem istniejącego zespołu, w sekcji Szczegóły zespołu zaznacz pole wyboru Pula przydziałów zespołu, a następnie wpisz nazwę zespołu w polu Nazwa zespołu.

 13. W sekcji Dane identyfikacyjne systemu wpisz informacje dodatkowe określające użytkownika w polu Identyfikator zewnętrzny. Informacje te mogą zostać użyte do powiązania danej osoby z odpowiednimi informacjami w dziale zasobów ludzkich lub w celu ułatwienia konsolidacji raportów dotyczących obciążenia zasobów z informacjami znajdującymi się poza programem Project Server.

Dlaczego nie można wykonywać pewne czynności w Microsoft Office Project Web Access ?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×