Dodawanie lub zmienianie klucza podstawowego tabeli w programie Access

Dodawanie lub zmienianie klucza podstawowego tabeli w programie Access

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Klucz podstawowy jest polem lub zestawu pól z wartościami, które są unikatowe w całej tabeli. Wartości klucza można odwoływać się do całych rekordów, ponieważ każdy rekord ma inną wartość klucza. Każda tabela może mieć tylko jeden klucz podstawowy. Access można automatycznie tworzy pola klucza podstawowego po utworzeniu tabeli lub można określić pola, których chcesz użyć jako klucza podstawowego. W tym artykule wyjaśniono, jak i dlaczego warto używać kluczy podstawowych.

Aby ustawić klucz podstawowy tabeli, otwórz tabelę w widoku projektu. Zaznacz pole (lub pola), którego chcesz użyć, a następnie na wstążce kliknij przycisk Klucz podstawowy.

Uwaga: Ten artykuł jest przeznaczony do użytku z pulpitu bazy danych programu Access. Access automatycznie zarządza kluczy podstawowych dla nowych tabel w aplikacji sieci web programu Access i bazy danych sieci web. Można zastąpić te automatyczne kluczy podstawowych, ale nie zaleca się wykonanie.

W tym artykule

Omówienie kluczy podstawowych w programie Access

Ustawianie klucza podstawowego przy użyciu pól, które już masz w programie Access

Usuwanie klucza podstawowego

Zmienianie klucza podstawowego w programie Access

Dodatkowe informacje

Omówienie kluczy podstawowych w programie Access

Program Access używa pól klucza podstawowego do szybkiego kojarzenia danych z wielu tabel i łączenie danych w zrozumiały sposób. Możesz umieścić pola klucza podstawowego w innych tabelach w celu odwołania do tabeli, która jest źródłem klucza podstawowego. W tych tabelach pola są nazywane kluczy obcych. Na przykład pole Identyfikator klienta w tabeli Klienci może zostać również wyświetlony w tabeli zamówienia. W tabeli Klienci jest kluczem podstawowym. W tabeli Zamówienia nosi klucza obcego. Klucz obcy krótko mówiąc, jest klucza podstawowego w innej tabeli. Aby uzyskać więcej informacji zobacz podstawowe informacje o projekcie bazy danych.

Klucz podstawowy i klucz obcy pokazane między dwoma arkuszami danych programu Access

1. Klucz podstawowy

2. Klucz obcy

Podczas przenoszenia istniejących danych do bazy danych może już istnieć pole, które może być używane jako klucz podstawowy. Często rolę klucza podstawowego pełni unikatowy numer identyfikacyjny, taki jak identyfikator, numer seryjny czy kod. Może występować na przykład tabela Klienci, w której każdy klient ma unikatowy identyfikator. Pole identyfikatora klienta jest wówczas kluczem podstawowym.

Program Access automatycznie tworzy dla klucza podstawowego indeks, który sprzyja przyspieszeniu wykonywania kwerend i innych operacji. Ponadto program Access zapewnia, że każdy rekord ma wartość w polu klucza podstawowego i że wartość ta zawsze jest unikatowa.

Po utworzeniu nowej tabeli w widoku arkusza danych program Access automatycznie tworzy klucz podstawowy i przypisuje mu nazwę pola "Identyfikator" oraz typ danych Autonumerowanie.

Jakie cechy ma odpowiedni klucz podstawowy?

Aby pole nadawało się na klucz podstawowy, musi mieć kilka cech:

 • musi jednoznacznie identyfikować każdy wiersz,

 • nie może być puste ani mieć wartości null — zawsze musi zawierać wartość,

 • wartości powinny rzadko (najlepiej nigdy) ulegać zmianie.

Jeśli nie można określić odpowiedni klucz, należy utworzyć pola typu Autonumerowanie jako klucz. Pola typu Autonumerowanie automatycznie generuje wartość dla siebie po raz pierwszy zapisaniu każdego rekordu. Dlatego pola typu Autonumerowanie spełniają wszystkie trzy cechy odpowiedni klucz podstawowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania pola typu Autonumerowanie zobacz artykuł Dodawanie pola typu Autonumerowanie jako klucz podstawowy.

Klucz podstawowy Autonumerowanie oznaczony jako identyfikator w tabeli programu Access w widoku projektu

Pole Autonumerowanie często stanowi odpowiedni klucz podstawowy.

Przykłady nieodpowiednich kluczy podstawowych

Każde pole, któremu brak choćby jednej cechy pola nadającego się na klucz podstawowy, jest nieodpowiednim kluczem podstawowym. Oto kilka przykładów pól nieodpowiednich na klucze podstawowe dla tabeli Kontakty, wraz z powodami, dla których te pola są nieodpowiednie.

Nieodpowiedni klucz podstawowy

Przyczyna

Imię i nazwisko

Mogą nie być unikatowe oraz mogą ulec zmianie.

Numer telefonu

Może ulec zmianie.

Adres e-mail

Może ulec zmianie.

Kod pocztowy

Wiele osób może mieć ten sam kod pocztowy.

Kombinacje faktów i liczb

Część dotycząca faktów może ulec zmianie, prowadząc do nieporozumień. Podobnie może okazać się mylące, jeśli część dotycząca faktów powtarza się jako osobne pole. Na przykład połączenie nazwy miasta i kolejnego numeru (np. KRAKÓW0579) może stanowić nieodpowiedni wybór, jeśli miasto jest także przechowywane jako pole.

Numery PESEL

 • Są to prywatne informacje niedozwolone w wydziałach rządowych i niektórych organizacjach.

 • Niektóre osoby nie mają numeru ubezpieczenia społecznego.

 • Jedna osoba może mieć w życiu wiele numerów PESEL.

Klucze złożone: używanie połączenia wielu pól jako klucza podstawowego

W niektórych przypadkach chcesz użyć dwa lub więcej pól w tabeli jako klucz podstawowy. Na przykład tabeli Szczegóły zamówienia, w którym są przechowywane pozycje zamówień można korzystać z dwóch pól jako klucza podstawowego: identyfikator zamówienia i identyfikator produktu. Klucz, który ma więcej niż jedno pole nosi nazwę klucza złożonego.

Ustawianie klucza podstawowego przy użyciu pól, które już masz w programie Access

Aby klucz podstawowy działał prawidłowo, pole musi jednoznacznie identyfikować każdy wiersz, nigdy nie może być puste ani zawierać wartości null, a ponadto powinno rzadko (najlepiej nigdy) ulegać zmianie. Aby ustawić klucz podstawowy:

 1. Otwórz bazę danych, którą chcesz zmodyfikować.

 2. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, w której chcesz ustawić klucz podstawowy, a następnie kliknij polecenie Widok projektu w menu skrótów.

  Porada: Jeśli okienko nawigacji jest niewidoczne, należy nacisnąć klawisz F11, aby je wyświetlić.

 3. Zaznacz pole lub pola, których chcesz użyć jako klucza podstawowego.

  Aby zaznaczyć jedno pole, kliknij selektor wiersza dla żądanego pola.

  Aby zaznaczyć więcej niż jednego pola, aby utworzyć klucza złożonego, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij selektor wiersza dla każdego pola.

 4. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Klucz podstawowy.

  Grupa Narzędzia na karcie Projektowanie

  Wskaźnik klucza jest dodawany po lewej stronie pól określanych jako klucz podstawowy.

Usuwanie klucza podstawowego w programie Access

Gdy klucz podstawowy zostanie usunięty, pola, które służyły jako klucz podstawowy, nie będą dłużej identyfikowały rekordów.

Usunięcie klucza podstawowego nie spowoduje usunięcia pól tabeli, ale usunie indeks, który został dla niego utworzony.

 1. Zanim będzie można usunąć klucz podstawowy, należy się upewnić, że nie uczestniczyć w relacji tabeli. Jeśli próbujesz usunąć klucz podstawowy, który jest częścią relacji jeden lub więcej, Access ostrzega, że należy najpierw usunąć relacje.

  Do usuwanie relacji pomiędzy tabelami, wykonaj następujące kroki:   

  1. Jeśli tabele uczestniczące w relacji tabeli są otwarte, zamknij je. Nie można usunąć relacji pomiędzy tabelami między otwartymi tabelami.

  2. Na karcie Narzędzia bazy danych, grupie Relacje kliknij pozycję relacji.

   Obraz wstążki programu Access

  3. Jeśli tabele uczestniczące w relacji między tabelami nie są widoczne, na karcie Projekt, grupie Relacje kliknij pozycję Pokazywanie tabeli.

  4. Wybierz tabele, aby dodać w okno dialogowe Pokazywanie tabeli, a następnie kliknij Dodaj, a następnie kliknij pozycję Zamknij.

   Grupa Relacje na karcie Projektowanie na Wstążce

  5. Kliknij wiersz relacji pomiędzy tabelami dla relacji pomiędzy tabelami, którą chcesz usunąć (zaznaczony wiersz zostanie pogrubiony), a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  6. Na karcie Projekt, relacji grupy, kliknij przycisk Zamknij.

 2. Po usunięciu relacji w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, z której chcesz usunąć klucz podstawowy, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

  Porada: Jeśli okienko nawigacji jest niewidoczne, należy nacisnąć klawisz F11, aby je wyświetlić.

 3. Kliknij selektor wiersza dla bieżącego klucza podstawowego.

  Jeśli klucz podstawowy składa się z jednego pola, kliknij selektor wiersza tego pola.

  Jeśli klucz podstawowy obejmuje wiele pól, kliknij selektor wiersza dla dowolnego pola klucza podstawowego.

 4. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Klucz podstawowy.

  Wskaźnik klucza zostanie usunięty z pól, które zostały wcześniej określone jako klucz podstawowy.

Uwaga: Podczas zapisywania nowej tabeli bez ustawienia dla niej klucza podstawowego program Access wyświetli monit o jego utworzenie. Gdy zostanie wybrana opcja Tak, program Access utworzy pole identyfikatora, które używa typu danych Autonumerowanie w celu zapewnienia unikatowej wartości dla każdego rekordu. Jeśli tabela zawiera już pole Autonumerowanie, program Access użyje tego pola jako klucza podstawowego.

Zmienianie klucza podstawowego w programie Access

Aby zmienić klucz podstawowy tabeli, wykonaj następujące kroki:

 1. Usuń istniejący klucz podstawowy zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Usuwanie klucza podstawowego.

 2. Ustaw klucz podstawowy zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Ustawianie klucza podstawowego.

Informacje dodatkowe

Aby uzyskać więcej informacji o projekcie bazy danych i wybierając odpowiedni klucz podstawowy zobacz artykuły:

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×