Dodawanie lub zmienianie informacji z etykiet w dokumencie pakietu Office

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli pracujesz z dokumentem Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 skoroszyt lub prezentacja Microsoft Office PowerPoint 2007, który jest zapisywany w bibliotece w witrynie Microsoft Office SharePoint Server 2007 miejsce, w którym zasady wymagające wstawiania etykiety działa w ramach zasad zarządzania informacjami, może być konieczne dodawanie lub zmienianie informacji z etykiety w dokumencie.

Ważne : Możliwość dodawania lub zmieniania informacji etykiety jest dostępna tylko w programie Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Ultimate 2007 oraz w autonomicznej wersji Office Word 2007, Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007.

W tym artykule

Omówienie

Dodawanie lub zmienianie informacji z etykiet

Omówienie

Wstawianie etykiety do Microsoft Office 2007 dokumentu, skoroszytu lub prezentacji, etykiety jest aktualizowana automatycznie na podstawie informacji z właściwości dokumentu. Te informacje znajdują się w kolumnach dla tego elementu w bibliotece. Jeśli etykiety informacje nie są jeszcze przechowywane w oknie dialogowym właściwości dokumentu, należy ręcznie wprowadzić informacje. Etykieta informacje, które chcesz wprowadzić pojawi się na etykiecie w nawiasach klamrowych i z zielonym podkreśleniem, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Label information

Można także zaktualizować lub zmienić informacji z etykiety, zmiana poprawne informacje. Na przykład nazwa firmy lub informacje rozliczeniowe może ulec zmianie, dlatego etykietę następnie również musi być zmienione.

Uwaga : Mimo że można wstawić etykietę w więcej niż jednym miejscu w dokumencie, wystarczy dodawania lub zmieniania informacji z etykiety raz, ponieważ te zmiany będą widoczne we wszystkich wystąpieniach etykiet w dokumencie.

Początek strony

Dodawanie lub zmienianie informacji z etykiet

Biblioteki w witrynie Office SharePoint Server 2007 może być obowiązywać zasady etykiety. Etykieta brakuje informacji, użytkownik wypełnia etykietę przed zapisaniem pliku.

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli na pasku Szybkie uruchamianie nie jest wyświetlona nazwa biblioteki, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę biblioteki.

 2. Wskaż dokument, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij Edytuj w nazwę programu pakietu Microsoft Office — na przykład Edytuj w programie Microsoft Office Word.

 3. Dokumentu, skoroszytu lub prezentacji kliknij prawym przyciskiem myszy etykietę, a następnie w menu skrótów kliknij przycisk Wypełnij etykietę.

  Uwagi : 

  • Etykieta pojawia się w nagłówku dokumentu, musisz najpierw kliknij prawym przyciskiem myszy etykietę, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Edytuj nagłówek.

  • Jeśli etykiety jest zablokowany, zostanie wyświetlony monit o ją odblokować, najpierw należy wypełnić na etykiecie.

 4. Wprowadź lub Edytuj informacje znajdujące się w panelu informacji o dokumencie.

  Panel informacji o dokumencie

 5. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz, aby zapisać zmiany.

  Po zapisaniu pliku informacji z etykiety jest aktualizowana zarówno na etykiecie i w kolumnach dla tego elementu w bibliotece dokumentów.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×