Dodawanie lub zmienianie automatycznych poprawek

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Autokorekta umożliwia automatyczne wykrywanie i poprawianie błędnej pisowni wyrazów i niewłaściwie użytych wielkich liter, a także szybkie wstawianie znaków praw autorskich oraz innych symboli. Jeżeli na przykład użytkownik wpisze tekst tne oraz spację, funkcja Autokorekty zamieni wpisany tekst na wyraz ten. Po wpisaniu tekstu (c) funkcja Autokorekta wstawi symbol ©. Jeżeli lista wbudowanych pozycji Autokorekty nie zawiera odpowiednich poprawek, można do niej dodać nowe pozycje.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania pisowni i gramatyki zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki.

Uwaga: Tekst zawarty w hiperlinkach nie jest poprawiany automatycznie.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu PowerPoint.

 2. Kliknij przycisk Sprawdzanie.

 3. W obszarze Podczas poprawiania pisowni w programie PowerPoint zaznacz lub wyczyść pole wyboru Ukryj błędy pisowni, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Aby zaznaczyć pole wyboru Ukryj błędy pisowni, należy również zaznaczyć pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu PowerPoint.

 2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 3. W obszarze Opcje Autokorekty kliknij przycisk Opcje Autokorekty, a następnie kliknij kartę Autokorekta.

 4. W polu Zamień wpisz często wpisywany błędnie wyraz lub frazę, na przykład nalży

 5. W polu Na określ prawidłową pisownię słowa. Wpisz na przykład należy

 6. Kliknij przycisk Dodaj.

Błędnie wpisany wyraz zostanie podkreślony czerwoną linią falistą, aby ostrzec użytkownika o nieprawidłowości.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz podkreślony czerwoną linią falistą.

  Uwaga: Czerwone faliste linie nie są wyświetlane w obszarze błędnie napisanym wyrazem, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij przycisk Opcje programu PowerPoint, kliknij pozycję Sprawdzanie, a następnie w obszarze podczas poprawiania pisowni w programie PowerPoint Zaznacz pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania.

 2. W menu skrótów wykonaj co najmniej jedną z poniższych czynności:

  • Jeżeli wyraz jest wyświetlony na liście w menu skrótów, kliknij wyraz, na który chcesz zamienić błędnie wpisany wyraz.

  • Jeżeli lista w menu skrótów nie zawiera odpowiedniego prawidłowego wyrazu, kliknij polecenie Pisownia i kliknij przycisk Autokorekta. Wyraz powinien zostać poprawiony automatycznie.

  • Jeżeli wyraz, który chcesz poprawić, nie zostanie poprawiony automatycznie, oznacza to, że nie występuje we wbudowanym słowniku. Aby dodać go do wbudowanego słownika, kliknij przycisk Dodaj do słownika.

   Program PowerPoint zapewnia listy opcjonalne poprawek w programie word błędnie napisanym. Click the correct spelling of the word

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu PowerPoint.

 2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 3. W obszarze Opcje Autokorekty kliknij przycisk Opcje Autokorekty, a następnie kliknij kartę Autokorekta.

 4. Na liście znajdującej się poniżej pola Zamień zaznacz pozycję, którą chcesz zmienić.

 5. W polu Na wpisz nową pozycję, a następnie kliknij przycisk Zamień.

Aby zmienić nazwę pozycji, należy najpierw usunąć pozycję oryginalną, a następnie dodać pozycję z nową nazwą.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu PowerPoint.

 2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 3. W obszarze Opcje Autokorekty kliknij przycisk Opcje Autokorekty, a następnie kliknij kartę Autokorekta.

 4. Na liście znajdującej się poniżej pola Zamień kliknij pozycję, której nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 5. W polu Zamień wpisz nową nazwę, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu PowerPoint.

 2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 3. W obszarze Opcje Autokorekty kliknij przycisk Opcje Autokorekty, a następnie kliknij kartę Autokorekta.

 4. Kliknij przycisk Wyjątki, a następnie wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby pierwsza litera wyrazu wpisywanego po określonym skrócie nie była automatycznie zamieniana na wielką literę, kliknij kartę Pierwsza litera i wpisz skrót (wraz z kropką) w polu Nie używaj wielkich liter po.

  • Aby zapobiec automatycznemu poprawianiu wyrazów będących kombinacją wielkich i małych liter, kliknij kartę POdwójne WErsaliki i wpisz wyraz w polu Nie poprawiaj.

 5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×