Dodawanie lub zmienianie adnotacji „Ciąg dalszy”

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Adnotacje „Ciąg dalszy”, takie jak Ciąg dalszy na stronie 2 lub Ciąg dalszy ze strony 1, wskazują czytelnikowi kolejne połączone ze sobą pola tekstowe artykułu. Można je dostosowywać do stylu publikacji, zmieniając ich tekst lub formatowanie.

W tym artykule opisano adnotacje „Ciąg dalszy”. W sekcji Zobacz też można znaleźć łącza do informacji na temat tworzenia pól tekstowych, tekstu kontynuowanego w kilku polach tekstowych lub łączenia pól tekstowych.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie adnotacji do artykułu

Usuwanie adnotacji z pola tekstowego

Zmienianie tekstu adnotacji

Zmienianie stylu pojedynczej adnotacji

Zmienianie stylu wielu adnotacji w publikacji

Dodawanie adnotacji do artykułu

Każdą adnotację „Ciąg dalszy” należy wstawić ręcznie dla każdego pola tekstowego. Można też dodać adnotację Ciąg dalszy ze strony w połączonym polu tekstowym, nawet jeżeli w pierwszym polu tekstowym nie została użyta adnotacja Ciąg dalszy na stronie.

Ciąg dalszy na stronie     Ta adnotacja pojawia się w pierwszym z połączonych pól tekstowych, które tworzą ciąg.

Ciąg dalszy ze strony    Ta adnotacja pojawia się w polu tekstowym, z którym jest połączone poprzednie pole tekstowe.

Ważne : Warunkiem wyświetlenia adnotacji „Ciąg dalszy” jest obecność tekstu w co najmniej dwóch połączonych polach tekstowych, znajdujących się na różnych stronach.

Dodawanie adnotacji

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączone pole tekstowe.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. W obszarze Autodopasowanie tekstu zaznacz pole wyboru dla adnotacji Ciąg dalszy, którą chcesz dodać.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Powtórz kroki od 1 do 4 dla każdego z połączonych pól, które tworzą ciąg.

Początek strony

Usuwanie adnotacji z pola tekstowego

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączone pole tekstowe.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. W obszarze Autodopasowanie tekstu usuń zaznaczenie pola wyboru dla adnotacji Ciąg dalszy, którą chcesz usunąć.

Początek strony

Zmienienie tekstu adnotacji

 1. W polu tekstowym zmień adnotację „Ciąg dalszy” w odpowiedni sposób.

  Aby wstawić brakujący numer strony, kliknij polecenie Numery stron w menu Wstaw.

 2. Powtórz te czynności dla każdej adnotacji, którą chcesz zmodyfikować.

Początek strony

Zmienianie stylu jednej adnotacji

 1. Zaznacz tekst w adnotacji „Ciąg dalszy”.

 2. W menu Format kliknij polecenie Okienko stylów.

 3. W okienku zadań Style wskaż pozycję Tekst Ciąg dalszy na lub Tekst Ciąg dalszy z, a następnie kliknij strzałkę obok nazwy stylu.

 4. Kliknij przycisk Modyfikuj.

 5. W oknie dialogowym Modyfikowanie stylu wybierz odpowiednie opcje.

Początek strony

Zmienianie stylu wielu adnotacji w publikacji

 1. W dowolnej adnotacji „Ciąg dalszy” zaznacz tekst mający formatowanie, które chcesz zastosować we wszystkich adnotacjach.

 2. W menu Format kliknij polecenie Style.

 3. W okienku zadań Style wskaż pozycję Tekst Ciąg dalszy na stronie lub Tekst Ciąg dalszy ze strony, a następnie kliknij strzałkę obok nazwy stylu.

 4. Kliknij polecenie Aktualizuj zgodnie z zaznaczeniem.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×