Dodawanie lub usuwanie zakładek

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zakładka identyfikuje lokalizację lub fragment tekstu, który został przez użytkownika nazwany i określony na potrzeby późniejszych odwołań. Za pomocą zakładki można na przykład oznaczyć tekst, który ma zostać sprawdzony w późniejszym czasie. Zamiast przewijać dokument i wyszukiwać tekst, wystarczy przejść do odpowiedniego miejsca, korzystając z okna dialogowego Zakładka.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie zakładki

Przechodzenie do określonej zakładki

Umożliwia wyświetlenie wskaźników zakładki

Modyfikowanie zakładki

Usuwanie zakładki

Dodawanie zakładki

 1. Zaznacz tekst lub element, do którego chcesz przypisać zakładkę, albo kliknij miejsce, w którym chcesz ją wstawić.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Zakładka.

  Grupa Łącza

 3. W obszarze Nazwa zakładki wpisz lub wybierz odpowiednią nazwę.

  Nazwy zakładek muszą zaczynać się od litery i mogą zawierać cyfry. Nazwa zakładki nie może zawierać spacji. Jednak może zawierać znak podkreślenia do oddzielania wyrazów — na przykład "Pierwszy_nagłówek".

  Okno dialogowe Zakładka

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

Początek strony

Przechodzenie do określonej zakładki

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Zakładka.

  Grupa Łącza

 2. Kliknij opcję Nazwa lub Lokalizacja, aby posortować listę zakładek w dokumencie.

 3. Kliknij nazwę zakładki, do której chcesz przejść.

 4. Kliknij przycisk Przejdź do.

  Okno dialogowe Zakładka

Początek strony

Wyświetlanie wskaźników zakładek

Jeśli zakładkę przypisano do bloku tekstu lub elementu, na ekranie ma ona postać tekstu w nawiasach kwadratowych ([…]). Jeśli zakładkę przypisano do położenia, ma ona postać belki pionowej. Nawiasy ani belki pionowe nie są drukowane.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż zakładki w obszarze Pokazywanie zawartości dokumentu.

 3. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie zakładki

Aby zmienić element oznaczony zakładką, zalecamy tego pierwszego Umożliwia wyświetlenie wskaźników zakładki.

Elementy oznaczone zakładkami można wycinać, kopiować i wklejać. Można również dodawać tekst do oznaczonych elementów lub usuwać go z nich.

Jeśli

Wówczas

Całość lub część oznaczonego elementu zostanie skopiowana do innego miejsca w tym samym dokumencie

Zakładka pozostanie w pierwotnym miejscu; kopia nie będzie oznaczona.

Cały oznaczony element zostanie skopiowany do innego dokumentu

Oba dokumenty będą zawierały identyczne elementy i identyczne zakładki.

Cały oznaczony element zostanie wycięty i wklejony w tym samym dokumencie

Element i zakładka zostaną przeniesione w nowe miejsce.

Część oznaczonego elementu zostanie usunięta

Zakładka pozostanie z resztą tekstu.

Między dwa dowolne znaki w zakładce zostanie wstawiony tekst

Zakładka będzie zawierała ten dodatek.

Po kliknięciu tuż za nawiasem otwierającym zakładki do elementu zostanie dodany tekst lub grafika

Zakładka będzie zawierała ten dodatek.

Po kliknięciu tuż za nawiasem zamykającym zakładki zostanie dodany jakiś element

Zakładka nie będzie zawierała tego dodatku.

Początek strony

Usuwanie zakładki

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Zakładka.

  Grupa Łącza

 2. Kliknij opcję Nazwa lub Lokalizacja, aby posortować listę zakładek w dokumencie.

 3. Kliknij nazwę zakładki, którą chcesz usunąć.

 4. Kliknij pozycję Usuń.

  Okno dialogowe Zakładka

Uwaga : Aby usunąć zarówno zakładkę, jak i element, którego ona dotyczy (na przykład blok tekstu lub inny element), zaznacz ten element, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×