Dodawanie lub usuwanie zadania grafiku (wiersza)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Każdy wiersz grafiku służy do rejestrowania pracy rzeczywistej dla wybranego okresu raportowania. Wiersze można dodawać dla różnych kategorii czasu, które mają być rejestrowane, można też usunąć wiersz, jeśli nie istnieje żaden okres do raportowania dla zadania.

Dodawanie zadania do grafiku

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moja praca kliknij pozycję Grafik.

 2. Na Wstążce na karcie Zadania w grupie Zadania kliknij strzałkę poniżej przycisku Wstaw wiersz.

 3. Wybierz sposób dodawania zadania:

  • Wstawianie zadania    Przydzielanie siebie do istniejącego zadania, a następnie dodaj to zadanie do grafiku.

  • Tworzenie nowego zadania    Utwórz nowe zadanie w istniejącym projekcie, a następnie dodaj to zadanie do grafiku.

  • Dodaj siebie do zadania    Dodaj jedno z przydzielonych Ci zadań do bieżącego grafiku.

  • Wstawianie zadania zespołu    Przydzielanie siebie do jednego z zadań zespołu, a następnie dodaj to zadanie do grafiku.

  • Wstawianie zadania administracyjne    Dodawanie zwolnienia lekarskiego, urlop, szkolenie, podróż lub dowolną innych czasu niezwiązanych z projektem do grafiku.

  • Wstaw zadanie osobiste    Dodawanie zadania, która pozwala na przechwytywanie innego rodzaju zajęcia w grafiku.

Początek strony

Usuwanie zadania z grafiku

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moja praca kliknij pozycję Grafik.

 2. Kliknij pole wyboru po lewej stronie zadania, które chcesz usunąć, a następnie na karcie Zadania w grupie Zadania kliknij przycisk Usuń zadanie.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×