Dodawanie lub usuwanie wypełnienia lub efektu w grafice SmartArt

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule opisano Zmienianie efektów wypełnienia dla grafik SmartArt. Jeśli chcesz zrobić coś innego poniższe łącza mogą być przydatne:

Użytkownik może zmieniać wygląd grafiki SmartArt, zmieniając wypełnienie jej kształtu lub tekstu albo dodając efekty trójwymiarowe (3-W), takie jak cienie, odbicia, poświaty, krawędzie wygładzone, skosy i obroty.

W tym artykule

Omówienie wypełnienia, gradienty i efekty 3-w

Dodawanie wypełnienia do kształtu w grafice SmartArt

Dodawanie wypełnienia do tekstu w grafice SmartArt

Stosowanie efektu do kształtu w grafice SmartArt

Stosowanie efektu do tekstu w grafice SmartArt

Usuwanie wypełnienia z kształtów i tekstu w grafice SmartArt

Usuwanie efektu z kształtów i tekstu w grafice SmartArt

Omówienie wypełnień, gradientów i efektów 3-W

Wypełnienie to wnętrze kształtu. Można zmienić kolor wypełnienia kształtu lub użyć tekstury, obrazu lub gradientu jako wypełnienia. Gradient to stopniowa zmiana kolorów i odcieni (zazwyczaj stopniowe przechodzenie jednego koloru w inny lub jednego odcienia w inny odcień tego samego koloru).

Grafika SmartArt z kształtami o wypełnieniu pełnym i wypełnieniu gradientowym

Kształty mogą być wyświetlane z krawędziami i głębią, a także obracane w przestrzeni 3-W.

W przypadku całej grafiki SmartArt trójwymiarowych (nazywanych sceny spójne 3-w), można edytować tekst i formatowanie każdego z poszczególnych kształtów, ale należy zmienić położenie lub zmienianie rozmiaru kształtów tylko w scenie dwuwymiarowych.

Aby przełączyć się między widokiem 2-W a 3-W, w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Kształty należy kliknąć przycisk Edytuj w 2-W. Przycisk Edytuj w 2-W tymczasowo odblokowuje edytowanie grafiki SmartArt, aby można było przenosić kształty i zmieniać ich rozmiar — ale efekt 3-W jest nadal stosowany do grafiki SmartArt i pojawia się ponownie po następnym kliknięciu przycisku Edytuj w 2-W.

Początek strony

Dodawanie wypełnienia do kształtu w grafice SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wypełnienie do jednego kształtu, kliknij go.

  • Aby dodać to samo wypełnienie do wielu kształtów, kliknij pierwszy kształt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, klikając jednocześnie inne kształty, do których chcesz dodać wypełnienie.

  • Aby dodać wypełnienie do wszystkich kształtów w grafice SmartArt, kliknij grafikę SmartArt, a następnie naciśnij klawisze CTRL+A w celu zaznaczenia wszystkich kształtów.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie kształtu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz karty Formatowanie w narzędziach grafiki SmartArt

  Jeśli nie widzisz Narzędzia grafiki SmartArt lub karty Formatowanie, upewnij się, że jest zaznaczona grafika SmartArt.

  • Aby dodać lub zmienić kolor wypełnienia, kliknij kolor, który chcesz zastosować. Aby nie wybierać żadnego koloru, kliknij polecenie Brak wypełnienia.

   Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby dodać lub zmienić obraz wypełnienia, kliknij polecenie Obraz, znajdź folder zawierający obraz, którego chcesz użyć, kliknij plik tego obrazu, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  • Aby dodać lub zmienić gradient wypełnienia, wskaż polecenie Gradient, a następnie kliknij odpowiednią odmianę.

   Aby dostosować gradientu, kliknij pozycję Więcej gradientów, a następnie wybierz odpowiednie opcje. Aby uzyskać więcej informacji o dostosowywaniu gradienty zobacz Zmienianie koloru kształtu, obramowania kształtu lub całej grafiki SmartArt.

  • Aby dodać lub zmienić teksturę wypełnienia, wskaż polecenie Tekstura, a następnie kliknij teksturę, którą chcesz zastosować.

   Aby dostosować teksturę, kliknij polecenie Więcej tekstur, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Aby dodać wypełnienie tła dla całej grafiki SmartArt, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie grafiki SmartArt, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Formatuj obiekt.

 2. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Początek strony

Dodawanie wypełnienia do tekstu w grafice SmartArt

 1. Zaznacz tekst w kształcie grafiki SmartArt, do którego chcesz dodać wypełnienie.

  Aby dodać to samo wypełnienie do tekstu w wielu kształtach, zaznacz tekst w pierwszym kształcie, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, jednocześnie zaznaczając tekst w innych kształtach.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style tekstu WordArt kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie tekstu, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Obraz karty Formatowanie w narzędziach grafiki SmartArt

  Jeśli nie widzisz Narzędzia grafiki SmartArt lub karty Formatowanie, upewnij się, że jest zaznaczona grafika SmartArt.

  • Aby dodać lub zmienić kolor wypełnienia, kliknij kolor, który chcesz zastosować. Aby nie wybierać żadnego koloru, kliknij polecenie Brak wypełnienia.

   Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby dodać lub zmienić obraz wypełnienia, kliknij polecenie Obraz, znajdź folder zawierający obraz, którego chcesz użyć, kliknij plik tego obrazu, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

   Po zaznaczeniu wielu nieciągłych fragmentów tekstu i zastosowaniu wypełnienia obrazem każdy zaznaczony fragment zostanie wypełniony całym obrazem. Obraz nie będzie obejmować wszystkich zaznaczonych fragmentów tekstu.

  • Aby dodać lub zmienić gradient wypełnienia, wskaż polecenie Gradient, a następnie kliknij odpowiednią odmianę.

   Aby dostosować gradient, kliknij polecenie Więcej gradientów, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić teksturę wypełnienia, wskaż polecenie Tekstura, a następnie kliknij teksturę, którą chcesz zastosować.

   Aby dostosować teksturę, kliknij polecenie Więcej tekstur, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Początek strony

Stosowanie efektu do kształtu w grafice SmartArt

Szybkie i łatwe sposobem dodania kombinacją profesjonalnie zaprojektowanych efektów do grafiki SmartArt jest zastosowanie szybkich stylów. szybkie style grafiki SmartArt (lub style grafiki SmartArt) zawiera krawędzie, cienie, style linii, gradienty i perspektyw 3-w i mogą być stosowane do całej grafiki SmartArt lub poszczególnych kształtów, wykonując poniższe czynności. Szybkie style dla poszczególnych kształtów są nazywane Style kształtów i szybkich stylów dla całej grafiki SmartArt są nazywane style grafiki SmartArt. Zarówno style grafiki SmartArt i style kształtów są wyświetlane w miniatury w galerii szybkich stylów. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na miniaturze można zobaczyć, wpływu szybkiego stylu do grafiki SmartArt lub kształt.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować efekt do jednego kształtu, kliknij kształt, do którego chcesz dodać efekt.

  • Aby dodać ten sam efekt do wielu kształtów, kliknij pierwszy kształt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, jednocześnie klikając inne kształty, do których chcesz dodać efekt.

  • Aby zastosować efekt do całej grafiki SmartArt, kliknij ją, a następnie naciśnij klawisze CTRL+A w celu zaznaczenia wszystkich kształtów.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Efekty kształtów, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz karty Formatowanie w narzędziach grafiki SmartArt

  Jeśli nie widzisz Narzędzia grafiki SmartArt lub karty Formatowanie, upewnij się, że jest zaznaczona grafika SmartArt.

  • Aby dodać lub zmienić wbudowane połączenie efektów, wskaż polecenie Ustawienie wstępne, a następnie kliknij odpowiedni efekt.

   Aby dostosować wbudowany efekt, kliknij polecenie Opcje 3-W, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić cień, wskaż polecenie Cień, a następnie kliknij cień, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować cień, kliknij polecenie Opcje cienia, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić odbicie, wskaż polecenie Odbicie, a następnie kliknij odbicie, które chcesz zastosować.

  • Aby dodać lub zmienić poświatę, wskaż polecenie Poświata, a następnie kliknij poświatę, którą chcesz zastosować.

   Aby dostosować kolory poświaty, kliknij polecenie Więcej kolorów z poświatą, a następnie kliknij kolor, który chcesz zastosować. Aby użyć koloru, którego nie ma wśród kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby dodać lub zmienić wygładzoną krawędź, wskaż polecenie Krawędzie wygładzone, a następnie kliknij odpowiedni rozmiar.

  • Aby dodać lub zmienić krawędź, wskaż polecenie Skos, a następnie kliknij odpowiednią krawędź.

   Aby dostosować krawędź, kliknij polecenie Opcje 3-W, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić obrót 3-W, wskaż polecenie Obrót 3-W, a następnie kliknij odpowiedni obrót.

   Aby dostosować obrót, kliknij polecenie Opcje obrotu 3-W, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

   Uwagi: 

   • Aby utworzyć efekt niestandardowy przez dodanie wielu pojedynczych efektów, należy powtórzyć krok 2. Nie można dodać wielu efektów wypełnienia do tego samego kształtu, ale można dodać wypełnienie i inne efekty, takie jak Wygładzona krawędź lub Skos.

   • Aby zastosować efekt do kształtów, które są połączone i tworzą większy kształt, takich jak kształty w układzie Łamana lista obrazów z akcentem typu Lista, należy zaznaczyć wszystkie skojarzone kształty przed dodaniem efektu.

    W poniższym przykładzie wszystkie kształty skojarzone w większym kształcie są zaznaczone. Aby dodać efekt do jednego z kształtów skojarzonych, takiego jak niewielki, okrągły kształt (obraz zastępczy ze słońcem i górami), należy zaznaczyć tylko ten kształt. Aby dodać efekt do całego większego kształtu, należy zaznaczyć wszystkie kształty skojarzone, tak jak pokazano niżej. Efekt jest stosowany do każdego kształtu indywidualnie, a nie do grupy kształtów.

    Grafika SmartArt Lista łamana 1 z zaznaczonymi kształtami skojarzonymi

   • Aby dodać efekt do tła całej grafiki SmartArt, należy wykonać poniższe czynności:

    1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie grafiki SmartArt, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Formatuj obiekt.

    2. Kliknij pozycję Cień, Format 3-W lub Obrót 3-W, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Początek strony

Stosowanie efektu do tekstu w grafice SmartArt

Szybkie i łatwe sposobem dodania kombinacją profesjonalnie zaprojektowanych efektów do tekstu w całej grafiki SmartArt jest zastosowanie szybkich stylów. szybkie style dla tekstu są nazywane style tekstu WordArt. Style tekstu WordArt są wyświetlane w miniatury w galerii szybkich stylów. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na miniaturze można zobaczyć, jak styl WordArt wpłynie tekstu w grafice SmartArt.

 1. Zaznacz tekst w kształcie grafiki SmartArt, do którego chcesz dodać efekt.

  Aby dodać ten sam efekt do tekstu w wielu miejscach, zaznacz tekst w pierwszym miejscu, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, jednocześnie zaznaczając tekst w innych miejscach.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style obiektów WordArt kliknij przycisk Efekty tekstowe, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Obraz karty Formatowanie w narzędziach grafiki SmartArt

  Jeśli nie widzisz Narzędzia grafiki SmartArt lub karty Formatowanie, upewnij się, że jest zaznaczona grafika SmartArt.

  • Aby dodać lub zmienić cień, wskaż polecenie Cień, a następnie kliknij cień, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować cień, kliknij polecenie Opcje cienia, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić odbicie, wskaż polecenie Odbicie, a następnie kliknij odbicie, które chcesz zastosować.

  • Aby dodać lub zmienić poświatę, wskaż polecenie Poświata, a następnie kliknij poświatę, którą chcesz zastosować.

   Aby dostosować kolory poświaty, kliknij polecenie Więcej kolorów z poświatą, a następnie kliknij kolor, który chcesz zastosować. Aby użyć koloru, którego nie ma wśród kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby nadać tekstowi efekt głębi przez dodanie lub zmianę krawędzi, wskaż polecenie Skos, a następnie kliknij skos, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować skos, kliknij polecenie Opcje 3-W, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić obrót 3-W, wskaż polecenie Obrót 3-W, a następnie kliknij obrót 3-W, który chcesz zastosować.

   Aby dostosować obrót 3-W, kliknij polecenie Opcje obrotu 3-W, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać albo zmienić wyginanie lub ścieżkę tekstu, wskaż polecenie Przekształcenie, a następnie kliknij efekt wyginania lub ścieżki, który chcesz zastosować.

Początek strony

Usuwanie wypełnienia z kształtów lub tekstu w grafice SmartArt

 1. Kliknij kształt lub tekst, z którego chcesz usunąć wypełnienie.

  Aby usunąć to samo wypełnienie z wielu kształtów lub wielu fragmentów tekstu, kliknij pierwszy kształt lub fragment tekstu, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, jednocześnie klikając inne kształty lub fragmenty tekstu.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Obraz karty Formatowanie w narzędziach grafiki SmartArt

  Jeśli nie widzisz Narzędzia grafiki SmartArt lub karty Formatowanie, upewnij się, że jest zaznaczona grafika SmartArt.

  • Aby usunąć wypełnienie z kształtu, w grupie Style kształtów kliknij przycisk Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij polecenie Brak wypełnienia. Aby usunąć gradient wypełnienia, wskaż polecenie Gradient, a następnie kliknij pozycję Brak gradientu.

  • Aby usunąć wypełnienie z tekstu, w grupie Style tekstu WordArt kliknij przycisk Wypełnienie tekstu, a następnie kliknij polecenie Brak wypełnienia. Aby usunąć gradient wypełnienia, wskaż polecenie Gradient, a następnie kliknij pozycję Brak gradientu.

Początek strony

Usuwanie efektu z kształtów lub tekstu w grafice SmartArt

 1. Kliknij kształt lub tekst, z którego chcesz usunąć efekt.

  Aby usunąć ten sam efekt z wielu kształtów lub wielu fragmentów tekstu, kliknij pierwszy kształt lub fragment tekstu, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, jednocześnie klikając inne kształty lub fragmenty tekstu.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Obraz karty Formatowanie w narzędziach grafiki SmartArt

  Jeśli nie widzisz Narzędzia grafiki SmartArt lub karty Formatowanie, upewnij się, że jest zaznaczona grafika SmartArt.

  • Aby usunąć efekt z kształtu, w grupie Style kształtów kliknij przycisk Efekty kształtów.

  • Aby usunąć efekt z tekstu, w grupie Style tekstu WordArt kliknij przycisk Efekty tekstowe.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć z kształtu wbudowane połączenie efektów, wskaż polecenie Ustawienie wstępne, a następnie kliknij pozycję Bez ustawień wstępnych.

  • Aby usunąć cień, wskaż polecenie Cień, a następnie kliknij pozycję Brak cienia.

  • Aby usunąć odbicie, wskaż polecenie Odbicie, a następnie kliknij pozycję Brak odbicia.

  • Aby usunąć poświatę, wskaż polecenie Poświata, a następnie kliknij pozycję Brak poświaty.

  • Aby usunąć krawędzie wygładzone z kształtu, wskaż polecenie Krawędzie wygładzone, a następnie kliknij pozycję Brak krawędzi wygładzonych.

  • Aby usunąć krawędź, wskaż polecenie Skos, a następnie kliknij pozycję Bez skosu.

  • Aby usunąć obrót 3-W, wskaż polecenie Obrót 3-W, a następnie kliknij pozycję Bez obrotu.

  • Aby usunąć z tekstu ścieżkę lub wyginanie, wskaż polecenie Przekształcenie, a następnie kliknij pozycję Brak przekształcenia.

Porada: Aby szybko usunąć wszystkie dostosowania z kształtu, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Resetuj kształt.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×