Dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn w tabeli w programie Word lub PowerPoint dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą poleceń Wstaw na karcie Układ możesz zarządzać wierszami i kolumnami w tabelach.

Dodawanie wiersza lub kolumny

Możesz dodać wiersz powyżej lub poniżej położenia kursora.

 1. Kliknij miejsce w tabeli, w którym chcesz dodać wiersz lub kolumnę, a następnie kliknij kartę Układ (obok karty Projektowanie tabeli na wstążce).

 2. Aby dodać wiersze, kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej, a aby dodać kolumny, kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej.

  Układ tabeli w pakiecie Office dla komputerów Mac

  Porada : Aby dodać wiersz na końcu tabeli, kliknij ostatnią komórkę w ostatnim wierszu i naciśnij klawisz TAB.

Usuwanie wiersza, komórki lub tabeli

 1. Kliknij wiersz lub komórkę w tabeli, a następnie kliknij kartę Układ (obok karty Projektowanie tabeli na wstążce).

 2. Kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij odpowiednią opcję w menu.

  Uwaga : Opcja usuwania tabeli w menu Usuń jest dostępna tylko w programie Word. Jeśli chcesz usunąć tabelę w programie PowerPoint, zaznacz ją i usuń.

  Pozycja Usuń tabelę w pakiecie Office dla komputerów Mac

Którego programu pakietu Office używasz?

Word

PowerPoint

Word

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie wiersza

Możesz dodać wiersz powyżej lub poniżej położenia kursora.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz dodać wiersz, a następnie kliknij kartę Układ tabeli.

 2. W obszarze Wiersze i kolumny kliknij przycisk Powyżej lub Poniżej.

  Karta Układ tabeli, grupa Wiersze i kolumny

  Porady : 

  • Możesz również użyć narzędzia Rysowanie do rysowania wierszy w wybranej tabeli. Na karcie Tabele w obszarze Rysowanie obramowań kliknij przycisk Rysuj, a następnie narysuj linię przebiegającą przez wiersz.

  • Aby dodać wiersz na końcu tabeli, kliknij ostatnią komórkę w ostatnim wierszu i naciśnij klawisz TAB.

Usuwanie wiersza

 1. Kliknij wiersz lub komórkę tabeli, a następnie kliknij kartę Układ tabeli.

 2. W obszarze Wiersze i kolumny kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij pozycję Usuń wiersze.

  Karta Układ tabeli, grupa Wiersze i kolumny

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij kolumnę lub komórkę w tabeli, a następnie kliknij kartę Układ tabeli.

 2. W obszarze Wiersze i kolumny kliknij pozycję Z lewej lub Z prawej.

  Karta Układ tabeli, grupa Wiersze i kolumny

Usuwanie kolumny

 1. Kliknij kolumnę lub komórkę w tabeli, a następnie kliknij kartę Układ tabeli.

 2. W obszarze Wiersze i kolumny kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij pozycję Usuń kolumny.

  Karta Układ tabeli, grupa Wiersze i kolumny

Zobacz też

Dodawanie lub zmienianie obramowań w tabeli

Zmienianie rozmiaru całej tabeli lub jej części

PowerPoint

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Dodawanie wiersza

Możesz dodać wiersz powyżej lub poniżej położenia kursora.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz dodać wiersz, a następnie kliknij kartę Układ tabeli.

 2. W obszarze Wiersze i kolumny kliknij przycisk Powyżej lub Poniżej.

  Karta Układ tabel, grupa Wiersze i kolumny

  Porady : 

  • Możesz również użyć narzędzia Rysowanie do rysowania wierszy w wybranej tabeli. Na karcie Tabele w obszarze Rysowanie obramowań kliknij przycisk Rysuj, a następnie narysuj linię przebiegającą przez wiersz.

  • Aby dodać wiersz na końcu tabeli, kliknij ostatnią komórkę w ostatnim wierszu i naciśnij klawisz TAB.

Usuwanie wiersza

 1. Kliknij wiersz lub komórkę tabeli, a następnie kliknij kartę Układ tabeli.

 2. W obszarze Wiersze i kolumny kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij pozycję Usuń wiersze.

  Karta Układ tabel, grupa Wiersze i kolumny

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij kolumnę lub komórkę w tabeli, a następnie kliknij kartę Układ tabeli.

 2. W obszarze Wiersze i kolumny kliknij pozycję Z lewej lub Z prawej.

  Karta Układ tabel, grupa Wiersze i kolumny

Usuwanie kolumny

 1. Kliknij kolumnę lub komórkę w tabeli, a następnie kliknij kartę Układ tabeli.

 2. W obszarze Wiersze i kolumny kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij pozycję Usuń kolumny.

  Karta Układ tabel, grupa Wiersze i kolumny

Zobacz też

Scalanie i dzielenie komórek w tabeli

Dodawanie lub zmienianie obramowań w tabeli

Zmienianie rozmiaru całej tabeli lub jej części

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×