Dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn w tabeli

Dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn w tabeli

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Narzędzia tabel umożliwia łatwe dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn w programie PowerPoint. Oto jak.

Uwaga : Aby dowiedzieć się, jak scalanie dzielenie lub wyczyszczenie zawartości komórek tabeli, przejdź do korespondencji seryjnej, podział lub usuwanie komórek tabeli.

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsca, w którym ma się pojawić nowy wiersz.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Wiersze i kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej zaznaczonej komórki, kliknij przycisk Wstaw powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonej komórki, kliknij przycisk Wstaw poniżej.

   Opcje w grupie Wiersze i kolumny

   Uwagi : 

   • Dodawanie wielu wierszy jednocześnie, przy użyciu myszy, przeciągnij, aby zaznaczyć równej liczby wierszy do kwoty, którą chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej. Na przykład zaznacz trzy istniejące wiersze, kliknij pozycję Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej, a zostaną dodane trzy więcej wierszy.

   • Aby dodać wiersz na końcu tabeli, kliknij ostatnią komórkę w ostatnim wierszu i naciśnij klawisz TAB.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie znajdującej się na lewo lub na prawo od miejsca, w którym ma się pojawić nowa kolumna.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Wiersze i kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę na lewo od zaznaczonej komórki, kliknij przycisk Wstaw z lewej.

  • Aby dodać kolumnę na prawo od zaznaczonej komórki, kliknij przycisk Wstaw z prawej.

   Opcje w grupie Wiersze i kolumny

   Uwaga : Dodawanie wielu kolumn naraz, przy użyciu myszy, przeciągnij, aby zaznaczyć równej liczby kolumn do kwoty, którą chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej. Przykład, zaznacz trzy istniejące kolumny, kliknij pozycję Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej, a zostaną dodane trzy więcej kolumn.

Usuwanie wiersza lub kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu do usunięcia.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie wiersze i kolumny kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij polecenie Usuń kolumny lub Usuń wiersze.

  Usuwanie kolumn lub wierszy

Usuwanie tabeli

 1. Kliknij tabelę, aby go zaznaczyć.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie wiersze i kolumny kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij Usuń tabelę lub naciśnij klawisz DELETE na klawiaturze.

  Usuwanie tabeli

Zobacz też

Dodawanie tabeli do slajdu

Zmienianie wyglądu tabeli

Dodawanie wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w wierszu powyżej lub poniżej miejsca, w którym ma się pojawić nowy wiersz.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Tabela kliknij przycisk Zaznacz, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wiersz.

  Obraz karty Układ w narzędziach tabel programu Word

 3. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Wiersze i kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz grupy Wiersze i kolumny programu PowerPoint

  • Aby dodać wiersz powyżej zaznaczonego wiersza, kliknij przycisk Wstaw powyżej.

  • Aby dodać wiersz poniżej zaznaczonego wiersza, kliknij przycisk Wstaw poniżej.

   Aby dodać od razu wiele wierszy, zaznacz taką liczbę wierszy, jaką chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej.

Porada : Aby dodać wiersz na końcu tabeli, należy kliknąć ostatnią komórkę w ostatnim wierszu i nacisnąć klawisz TAB.

Dodawanie kolumny

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie znajdującej się na lewo lub na prawo od miejsca, w którym ma się pojawić nowa kolumna.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Tabela kliknij przycisk Zaznacz, a następnie kliknij polecenie Zaznacz kolumnę.

  Obraz karty Układ w narzędziach tabel programu Word

 3. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Wiersze i kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz grupy Wiersze i kolumny programu PowerPoint

  • Aby dodać kolumnę na lewo od zaznaczonej kolumny, kliknij przycisk Wstaw z lewej.

  • Aby dodać kolumnę na prawo od zaznaczonej kolumny, kliknij przycisk Wstaw z prawej.

   Aby dodać od razu wiele kolumn, zaznacz taką liczbę kolumn, jaką chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej.

Usuwanie kolumny lub wiersza

 1. Kliknij komórkę tabeli w kolumnie lub wierszu do usunięcia.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Tabela kliknij przycisk Zaznacz, a następnie kliknij polecenie Zaznacz kolumnę lub Zaznacz wiersz.

  Obraz karty Układ w narzędziach tabel programu Word

 3. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Wiersze i kolumny kliknij strzałkę pod przyciskiem Usuń.

  Obraz grupy Wiersze i kolumny programu PowerPoint

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć kolumnę, kliknij polecenie Usuń kolumny lub naciśnij klawisz BACKSPACE.

  • Aby usunąć wiersz, kliknij polecenie Usuń wiersze lub naciśnij klawisz BACKSPACE.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×