Dodawanie lub usuwanie tytułów na wykresie

Aby wykres był bardziej zrozumiały, można dodać tytuły, na przykład tytuł wykresu i tytuły osi, do dowolnego typu wykresu. Tytuły osi są zazwyczaj dostępne w przypadku wszystkich osi, które można wyświetlać na wykresie, w tym osi głębokości (serii danych) na wykresach 3-W. Niektóre typy wykresów (na przykład wykresy radarowe) mają osie, ale nie można na nich wyświetlać tytułów osi. W przypadku typów wykresów, w których nie ma osi (takich jak wykresy kołowe i pierścieniowe), również nie można wyświetlać tytułów osi.

Sformatowany wykres punktowy

Ten wykres punktowy zawiera wyśrodkowany tytuł (powyżej wykresu) oraz tytuły osi poziomej i pionowej.

Tytuły wykresów i osi można też połączyć z odpowiadającym im tekstem w komórkach arkusza przez utworzenie odwołania do tych komórek. Połączone tytuły są automatycznie aktualizowane na wykresie, gdy użytkownik wprowadza zmiany w odpowiadającym im tekście w arkuszu. Tytuły, które nie mają być już wyświetlane, można usunąć z wykresu.

Co chcesz zrobić?

Stosowanie układu wykresu zawierającego tytuły

Dodawanie tytułu wykresu ręcznie

Dodawanie tytułów osi ręcznie

Łączenie tytułu wykresu lub osi z komórką arkusza

Usuwanie tytułu wykresu lub osi z wykresu

Stosowanie układu wykresu zawierającego tytuły

 1. Kliknij obszar wykresu, do którego chcesz zastosować układ wykresu.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Układy wykresu kliknij układ zawierający tytuły.

  Obraz Wstążki

Początek strony

Dodawanie tytułu wykresu ręcznie

 1. Kliknij obszar wykresu, do którego chcesz dodać tytuł.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij przycisk Tytuł wykresu.

  Obraz Wstążki

 3. Kliknij polecenie Wyśrodkowany tytuł nakładany lub Nad wykresem.

 4. W polu tekstowym Tytuł wykresu, które pojawi się na wykresie, wpisz odpowiedni tekst.

  Aby rozpocząć nowy wiersz, należy nacisnąć klawisz ENTER. Aby wstawić podział wiersza, należy kliknięciem umieścić kursor w miejscu, w którym ma się znaleźć podział wiersza, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

 5. Aby sformatować tekst w polu tytułu, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pole tytułu, a następnie zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

  2. Na minipasku narzędzi kliknij odpowiednie opcje formatowania.

   Można także użyć przycisków formatowania na wstążce (karta Narzędzia główne, grupa Czcionka). Aby sformatować cały tytuł, można kliknąć go prawym przyciskiem myszy, kliknąć polecenie Formatuj tytuł wykresu, a następnie wybrać odpowiednie opcje formatowania.

 • Rozmiar pola tytułu jest dopasowywany do rozmiaru tekstu. Nie można zmienić rozmiaru pola tytułu, natomiast w przypadku przekroczenia rozmiaru maksymalnego tekst może zostać obcięty.

 • Do wykresu można dodać tylko jeden tytuł. Aby użyć drugiego tytułu lub podtytułu, można narysować pole tekstowe na wykresie i przenieść je w odpowiednie miejsce (Narzędzia wykresów, karta Układ, grupa Wstawianie, Pole tekstowe).

 • Tytuł można przenieść ręcznie, przeciągając pole tytułu w odpowiednie miejsce.

Początek strony

Dodawanie tytułów osi ręcznie

 1. Kliknij obszar wykresu, do którego chcesz dodać tytuły osi.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij przycisk Tytuły osi.

  Obraz Wstążki

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby dodać tytuł do głównej osi poziomej (kategorii), kliknij opcję Tytuł głównej osi poziomej, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

   Jeśli wykres ma pomocniczą oś poziomą, można też kliknąć opcję Tytuł pomocniczej osi poziomej.

  • Aby dodać tytuł do głównej osi pionowej (wartości), kliknij opcję Tytuł głównej osi pionowej, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

   Jeśli wykres ma pomocniczą oś pionową, można też kliknąć opcję Tytuł pomocniczej osi pionowej.

  • Aby dodać tytuł do osi głębokości (serii danych), kliknij opcję Tytuł osi głębokości, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

   Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany wykres jest wykresem 3-W, na przykład wykresem kolumnowym 3-W.

 4. W polu tekstowym Tytuł osi, które pojawi się na wykresie, wpisz odpowiedni tekst.

  Aby rozpocząć nowy wiersz, należy nacisnąć klawisz ENTER. Aby wstawić podział wiersza, należy kliknięciem umieścić kursor w miejscu, w którym ma się znaleźć podział wiersza, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

 5. Aby sformatować tekst w polu tytułu, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij pole tytułu, a następnie zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

  2. Na minipasku narzędzi kliknij odpowiednie opcje formatowania.

   Można także użyć przycisków formatowania na wstążce (karta Narzędzia główne, grupa Czcionka). Aby sformatować cały tytuł, można kliknąć go prawym przyciskiem myszy, kliknąć polecenie Formatuj tytuł osi, a następnie wybrać odpowiednie opcje formatowania.

   Uwagi : 

   • W przypadku przełączenia do wykresu innego typu, w którym nie są obsługiwane tytuły osi (na przykład do wykresu kołowego), tytuły osi nie będą już wyświetlane. Tytuły będą wyświetlane ponownie po przełączeniu z powrotem do wykresu, w którym są obsługiwane tytuły osi.

   • Tytuły osi wyświetlane dla osi pomocniczych zostaną utracone po przełączeniu do wykresu, w którym nie są wyświetlane osie pomocnicze.

Początek strony

Łączenie tytułu wykresu lub osi z komórką arkusza

 1. Na wykresie kliknij tytuł wykresu lub osi, który chcesz połączyć z komórką arkusza.

 2. W arkuszu kliknij pasek formuły, a następnie wpisz znak równości (=).

 3. Wybierz komórkę arkusza zawierającą dane lub tekst, które mają być wyświetlane na wykresie.

  Można też wpisać odwołanie do komórki arkusza na pasku formuły. Należy wpisać znak równości, nazwę arkusza, a po niej wykrzyknik; na przykład: =Arkusz1!F2.

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Usuwanie tytułu wykresu lub osi z wykresu

 1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

  Spowoduje to wyświetlenie widoku Narzędzia wykresów i kart Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć tytuł wykresu, na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij opcję Tytuł wykresu, a następnie kliknij pozycję Brak.

   Obraz Wstążki

  • Aby usunąć tytuł osi, na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij opcję Tytuł osi, kliknij typ tytułu osi, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Brak.

  • Aby szybko usunąć tytuł wykresu lub osi, kliknij tytuł, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy tytuł wykresu lub osi, a następnie kliknąć polecenie Usuń.

  • Aby usunąć tytuły wykresu lub osi natychmiast po ich dodaniu, można kliknąć przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp lub nacisnąć klawisze CTRL+Z.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×