Dodawanie lub usuwanie tła arkusza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Microsoft Office Excel można użyć obrazu jako tła arkusza tylko dla celów wyświetlania. Tło arkusza nie jest drukowane i nie pozostaje w pojedynczym arkuszu lub elemencie zapisanym jako strona sieci Web.

Ważne : Tło arkusza nie jest drukowane i dlatego nie może być używane jako znak wodny. Można jednak symulować znak wodny, wstawiając grafikę w nagłówku lub stopce.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie tła arkusza

Usuwanie tła arkusza

Symulowanie znaku wodnego w programie Excel

Dodawanie tła arkusza

 1. Kliknij arkusz, który ma być wyświetlany z tłem. Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden arkusz.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Tło.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Wybierz obraz, którego chcesz użyć jako tła arkusza, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Wybrany obraz jest powtarzany tak, aby wypełnić arkusz.

 • Aby poprawić czytelność, można ukryć linie siatki komórek i zastosować cieniowanie kolorem pełnym do komórek zawierających dane.

 • Podczas zapisywania skoroszytu tło arkusza jest zapisywane razem z jego danymi.

Porada : Aby użyć pełnego koloru jako tła arkusza, można zastosować cieniowanie komórki do wszystkich komórek.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Stosowanie lub usuwanie cieniowania komórki.

Początek strony

Usuwanie tła arkusza

 1. Kliknij arkusz, który jest wyświetlany z tłem. Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden arkusz.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Usuń tło.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Uwaga : Pozycja Usuń tło jest dostępna tylko wtedy, gdy określono tło dla arkusza.

Początek strony

Symulowanie znaku wodnego w programie Excel

Program Microsoft Office Excel nie udostępnia wprost funkcji pozwalającej na zastosowanie znaku wodnego. Można jednak symulować znak wodny w jeden z dwóch sposobów.

Można włączyć wyświetlanie informacji znaku wodnego na każdej stronie wydruku — na przykład po to, by wskazać, że informacje są poufne lub że jest to wersja robocza — wstawiając je do nagłówka lub stopki. Dzięki temu grafika będzie wyświetlana w tle danych arkusza, u góry lub u dołu każdej strony. Można także zmienić rozmiar obrazu i wyskalować go, aby wypełniał całą stronę.

Można też zastosować obiekt WordArt u góry danych arkusza, aby wskazać, że dane są poufne lub że stanowią wersję roboczą.

Symulowanie znaku wodnego za pomocą obrazu w nagłówku lub stopce

 1. W programie do rysowania, takim jak Paintbrush, utwórz obraz, którego chcesz użyć jako znaku wodnego.

 2. W programie Excel kliknij arkusz, który ma być wyświetlany ze znakiem wodnym.

  Uwaga : Upewnij się, że jest zaznaczony tylko jeden arkusz.

 3. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

  Obraz Wstążki programu Excel

 4. W obszarze Nagłówek kliknij lewe, środkowe lub prawe pole sekcji nagłówka.

 5. Na karcie Projektowanie w widoku Narzędzia nagłówka i stopki w grupie Elementy nagłówka i stopki kliknij przycisk Obraz Obraz przycisku , a następnie znajdź obraz, który chcesz wstawić.

  Obraz Wstążki programu Excel

 6. Kliknij dwukrotnie obraz, aby go wstawić w polu sekcji nagłówka.

 7. Aby zmienić rozmiar lub skalować obraz, kliknij przycisk Formatuj obraz Przycisk Formatuj obiekt WordArt w grupie Elementy nagłówka i stopki, a następnie w oknie dialogowym Formatowanie obrazu zaznacz odpowiednie opcje na karcie Rozmiar.

Uwaga : 

 • Zmiany w obrazie lub formacie obrazu są uwzględniane natychmiast i nie można ich cofnąć.

 • Jeśli chcesz dodać pusty obszar powyżej lub poniżej obrazu, w polu sekcji nagłówka, które zawiera obraz, kliknij przed lub za elementem &[Obraz], a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zacząć nowy wiersz.

 • Aby zamienić obraz, zaznacz element [Obraz], kliknij przycisk Wstaw obraz Obraz przycisku , a następnie kliknij przycisk Zamień.

 • Przed drukowaniem upewnij się, że margines nagłówka lub stopki zapewnia wystarczająco dużo miejsca na niestandardowy nagłówek lub niestandardową stopkę.

 • Aby usunąć obraz, zaznacz element &[Obraz], a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 • Aby przełączyć z widoku Układ strony do widoku Normalny, zaznacz dowolną komórkę, kliknij kartę Widok, a następnie w grupie Widoki skoroszytu kliknij przycisk Normalny.

Symulowanie znaku wodnego za pomocą obiektu WordArt

 1. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz wyświetlić znak wodny.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję WordArt.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Kliknij styl obiektu WordArt, którego chcesz użyć.

  Na przykład Wypełnienie — białe, cień automatyczny, Wypełnienie — tekst 1, cień wewnętrzny lub Wypełnienie — białe, skos ciepły matowy.

 4. Wpisz tekst, którego chcesz użyć w znaku wodnym.

 5. Aby zmienić rozmiar obiektu WordArt, kliknij go, a następnie na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar wpisz żądany rozmiar w polach Wysokość kształtu i Szerokość kształtu.

  Obraz Wstążki programu Outlook

  Możesz także przeciągnąć uchwyty zmiany rozmiaru, aby ustawić odpowiedni rozmiar.

 6. Aby dodać przezroczystość, co poprawi widoczność danych w arkuszu pod obiektem WordArt, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt WordArt i kliknij polecenie Formatuj kształt.

  2. W kategorii Wypełnienie w obszarze Wypełnij kliknij opcję Wypełnienie ciągłe.

  3. Przeciągnij suwak Przezroczystość do procentowej wartości przezroczystości, której chcesz użyć, lub wprowadź tę wartość w polu Przezroczystość.

 7. Aby obrócić obiekt WordArt, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij obiekt WordArt.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć.

   Obraz Wstążki programu Outlook

  3. Kliknij pozycję Więcej opcji obrotu.

  4. Na karcie Rozmiar w obszarze Rozmiar i obrót w polu Obrót wprowadź odpowiedni kąt obrotu w stopniach.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.

   Możesz także przeciągnąć uchwyt obrotu w kierunku, w którym chcesz obrócić obiekt WordArt.

Uwaga : Obiektu WordArt nie można użyć w nagłówku ani w stopce, aby był wyświetlany w tle. Jednak po utworzeniu obiektu WordArt w pustym arkuszu, w którym nie są wyświetlane linie siatki (wyczyść pole wyboru Linie siatki w grupie Pokazywanie/ukrywanie na karcie Widok), można nacisnąć klawisz PRINT SCREEN, aby przechwycić obraz obiektu WordArt, a następnie wkleić go do programu do rysowania. Potem można wstawić tak utworzony obraz do nagłówka lub stopki zgodnie z opisem w sekcji Symulowanie znaku wodnego za pomocą obrazu w nagłówku lub stopce.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×