Dodawanie lub usuwanie tła arkusza

W programie Microsoft Office Excel można użyć obrazu jako tła arkusza tylko dla celów wyświetlania. Tło arkusza nie jest drukowane i nie pozostaje w pojedynczym arkuszu lub elemencie zapisanym jako strona sieci Web.

Ważne   Tło arkusza nie jest drukowane i dlatego nie może być używane jako znak wodny. Można jednak symulować znak wodny, wstawiając grafikę w nagłówku lub stopce.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie tła arkusza

Usuwanie tła arkusza

Symulowanie znaku wodnego w programie Excel

Dodawanie tła arkusza

 1. Kliknij arkusz, który ma być wyświetlany z tłem. Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden arkusz.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Tło.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Wybierz obraz, którego chcesz użyć jako tła arkusza, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Wybrany obraz jest powtarzany tak, aby wypełnić arkusz.

Uwaga   

 • Aby poprawić czytelność, można ukryć linie siatki komórek i zastosować cieniowanie kolorem pełnym do komórek zawierających dane.

 • Podczas zapisywania skoroszytu tło arkusza jest zapisywane razem z jego danymi.

Porada   Aby użyć pełnego koloru jako tła arkusza, można zastosować cieniowanie komórki do wszystkich komórek.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Stosowanie lub usuwanie cieniowania komórki.

Początek strony

Usuwanie tła arkusza

 1. Kliknij arkusz, który jest wyświetlany z tłem. Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden arkusz.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Usuń tło.

  Excel Ribbon Art

  Uwaga   Przycisk Usuń tło jest dostępny tylko wtedy, gdy określono tło dla arkusza.

Początek strony

Symulowanie znaku wodnego w programie Excel

Funkcjonalność znaku wodnego nie jest dostępna w programie Microsoft Office Excel. Można jednak symulować znak wodny na jeden z dwóch sposobów.

Jeśli informacja znaku wodnego ma być wyświetlana na każdej drukowanej stronie — na przykład w celu określenia, że arkusz jest poufny lub jest kopią roboczą — można wstawić obraz zawierający informacje znaku wodnego do nagłówka lub stopki. Dzięki temu obraz będzie wyświetlany w tle danych arkusza, u góry lub na dole każdej strony. Można także zmienić rozmiar obrazu lub przeskalować go tak, aby wypełniał całą stronę.

Aby określić, że arkusz jest poufny lub jest kopią roboczą, można też umieścić obiekt WordArt na danych arkusza.

Symulowanie znaku wodnego za pomocą obrazu w nagłówku lub stopce

 1. W programie graficznym, takim jak Paintbrush, utwórz obraz, którego chcesz użyć jako znaku wodnego.

 2. W programie Excel kliknij arkusz, który chcesz wyświetlić ze znakiem wodnym.

  Uwaga   Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden arkusz.

 3. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

  Obraz Wstążki programu Excel

 4. W obszarze Nagłówek kliknij lewe, środkowe lub prawe pole sekcji nagłówka.

 5. Na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek w grupie Elementy nagłówka i stopki kliknij przycisk Obraz Obraz przycisku, a następnie znajdź obraz, który chcesz wstawić.

  Excel Ribbon Image

 6. Kliknij dwukrotnie obraz, aby wstawić go w polu sekcji nagłówka.

 7. Aby zmienić rozmiar obrazu lub przeskalować go, kliknij przycisk Formatuj obraz Przycisk Formatuj obiekt WordArt w grupie Elementy nagłówka i stopki, a następnie w oknie dialogowym Formatowanie obrazu na karcie Rozmiar wybierz odpowiednie opcje.

Uwaga   

 • Zmiany w obrazie lub formacie obrazu są uwzględniane natychmiast i nie można ich cofnąć.

 • Aby dodać pusty obszar powyżej lub poniżej obrazu, w polu sekcji nagłówka, który zawiera obraz, kliknij przed elementem &[Obraz] lub za nim, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zacząć nowy wiersz.

 • Aby zamienić obraz, zaznacz element &[Obraz], kliknij przycisk Obraz Obraz przycisku, a następnie kliknij pozycję Zamień.

 • Przed drukowaniem upewnij się, że margines nagłówka lub stopki ma rozmiar wystarczający, aby pomieścić nagłówek niestandardowy lub stopkę niestandardową.

 • Aby usunąć obraz, zaznacz element &[Obraz], a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 • Aby przełączyć się z widoku układu strony na widok normalny, zaznacz dowolną komórkę, kliknij kartę Widok, a następnie w grupie Widoki skoroszytu kliknij przycisk Normalny.

Symulowanie znaku wodnego za pomocą obiektu WordArt

 1. Kliknij miejsce w arkuszu, w którym ma być wyświetlany znak wodny.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Kliknij styl tekstu WordArt, który ma zostać użyty.

  Porada   Na przykład można użyć stylu Wypełnienie — białe, cień automatyczny, Wypełnienie — tekst 1, cień wewnętrzny lub Wypełnienie — białe, skos ciepły matowy.

 4. Wpisz tekst, który ma zostać użyty do utworzenia znaku wodnego.

 5. Aby zmienić rozmiar obiektu WordArt, kliknij ten obiekt, a następnie na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar w polach Wysokość kształtu i Szerokość kształtu wpisz odpowiednie wartości.

  Outlook Ribbon Image

  Porada   Rozmiar można również zmienić przez przeciągnięcie uchwytów zmiany rozmiaru.

 6. Aby dodać efekt przezroczystości w celu poprawienia widoczności danych pod obiektem WordArt w arkuszu, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt WordArt, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt.

  2. W kategorii Wypełnienie w obszarze Wypełnienie kliknij pozycję Wypełnienie pełne.

  3. Przeciągnij suwak Przezroczystość, tak aby uzyskać odpowiednią wartość procentową przezroczystości, lub wpisz wartość procentową w polu Przezroczystość.

 7. Aby obrócić obiekt WordArt, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij obiekt WordArt.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczenie kliknij przycisk Obróć.

   Outlook Ribbon Image

  3. Kliknij pozycję Więcej opcji obrotu.

  4. Na karcie Rozmiar w obszarze Rozmiar i obrót w polu Obrót wpisz odpowiedni kąt obrotu.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.

   Porada   Można także przeciągnąć uchwyt obrotu w odpowiednim kierunku, aby obrócić obiekt WordArt.

Uwaga    Obiekt WordArt nie może być wyświetlany w tle nagłówka ani stopki. Można jednak utworzyć obiekt WordArt w pustym arkuszu z niewidocznymi liniami siatki (należy wyczyścić pole wyboru Linie siatki w grupie Pokaż/Ukryj na karcie Widok), nacisnąć przycisk PRINT SCREEN, aby przechwycić obiekt WordArt, a następnie wkleić przechwycony obiekt do programu graficznego. Obraz utworzony w programie graficznym można następnie wstawić do nagłówka lub stopki, zgodnie z opisem w sekcji Symulowanie znaku wodnego za pomocą obrazu w nagłówku lub stopce.

Początek strony

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język