Dodawanie lub usuwanie strony w programie Word 2010

Po wypełnieniu strony tekstem lub grafiką program Word automatycznie wstawi podział strony i zacznie nową stronę. Możesz ręcznie dodać lub usunąć strony, dodając lub usuwając podziały stron. Możesz również dodać stronę tytułową na początku dokumentu.

W tym artykule

Dodawanie strony

Dodawanie strony tytułowej

Usuwanie strony

Dodawanie strony

 1. Kliknij w dokumencie w miejscu, w którym chcesz wstawić nową stronę.

  Uwaga : Wstawiona strona pojawi się tuż przed położeniem kursora.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Strony kliknij pozycję Pusta strona.

  Obraz Wstążki programu Word

Początek strony

Dodawanie strony tytułowej

Program Word oferuje galerię wstępnie zaprojektowanych stron tytułowych. Wybierz stronę tytułową, a następnie zamień tekst przykładowy na własny.

Strony tytułowe zawsze są wstawiane na początku dokumentu niezależnie od lokalizacji, w której jest wyświetlany kursor w dokumencie.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Strony kliknij pozycję Strona tytułowa.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij układ strony tytułowej w galerii opcji.

  Po wstawieniu strony tytułowej możesz zastąpić przykładowy tekst własnym tekstem.

 • W przypadku wstawienia do dokumentu innej strony tytułowej zastąpi ona wcześniej wstawioną stronę tytułową.

 • Jeśli strona tytułowa została utworzona w starszej wersji programu Word, nie możesz jej zastąpić projektem z galerii.

 • Aby usunąć stronę tytułową, kliknij kartę Wstawianie, kliknij pozycję Strony tytułowe w grupie Strony, a następnie kliknij pozycję Usuń bieżącą stronę tytułową.

Początek strony

Usuwanie strony

Pustą stronę, również pustą stronę na końcu dokumentu, można usunąć z dokumentu programu Word przez usunięcie podziałów stron. Można też połączyć dwie strony, usuwając podział strony między nimi.

Usuwanie pustej strony

Upewnij się, że jest wyświetlony widok roboczy (w menu Widok na pasku stanu kliknij pozycję Wersja robocza). Jeśli znaki niedrukowalne, takie jak znaczniki akapitów (¶), nie są widoczne, na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij przycisk Pokaż/Ukryj Paragraph mark.

 • Aby usunąć pustą stronę, zaznacz podział strony na końcu strony, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Usuwanie jednej strony zawartości

Możesz zaznaczyć i usunąć jedną stronę zawartości w dowolnym miejscu w dokumencie.

 1. Umieść kursor w dowolnym miejscu na stronie zawartości, którą chcesz usunąć.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Znajdowanie kliknij strzałkę obok przycisku Znajdź, a następnie kliknij polecenie Przejdź do.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Wpisz \page, a następnie kliknij przycisk Przejdź do.

  Zawartość strony zostanie zaznaczona.

 4. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Usuwanie pustej strony na końcu dokumentu

Upewnij się, że jest wyświetlony widok roboczy (w menu Widok na pasku stanu kliknij pozycję Wersja robocza). Jeśli znaki niedrukowalne, takie jak znaczniki akapitów (¶), nie są widoczne, na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij przycisk Pokaż/Ukryj Paragraph mark.

 • Aby usunąć pustą stronę na końcu dokumentu, zaznacz podział strony lub znaczniki akapitu (¶) na końcu dokumentu, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Jak możemy to poprawić?

Jak możemy to poprawić?

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!