Dodawanie lub usuwanie strony

Jeśli cała strona zostanie zapełniona tekstem lub rysunkami, program Microsoft Word wstawi automatycznie podział strony i zacznie nową stronę. Istnieje również możliwość dodania w dowolnym momencie do dokumentu nowej strony — pustej lub o wstępnie zdefiniowanym układzie. W tym celu należy kliknąć przycisk Nowa strona w grupie Strony na karcie Wstawianie. Strony niepotrzebne można usuwać, usuwając z dokumentu podziały stron.

W tym artykule

Dodawanie strony

Dodawanie strony tytułowej

Usuwanie strony

Dodawanie strony

 1. Kliknij dowolne miejsce w dokumencie, w którym chcesz wstawić nową stronę.

  Uwaga   Wstawiona strona zostanie wyświetlona bezpośrednio przed lokalizacją kursora.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Strony kliknij przycisk Pusta strona.

  Obraz Wstążki programu Word

Początek strony

Dodawanie strony tytułowej

W programie Office Word 2007 udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych. Należy wybrać stronę tytułową, a następnie zastąpić przykładowy tekst własnym.

Strony tytułowe są zawsze wstawiane na początku dokumentu, bez względu na położenie kursora.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Strony kliknij przycisk Strona tytułowa.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij układ strony tytułowej w galerii opcji.

  Po wstawieniu strony tytułowej można zastąpić umieszczony na niej przykładowy tekst własnym tekstem.

Uwaga   

 • Po wstawieniu w dokumencie innej strony tytułowej zastąpi ona wcześniej wstawioną stronę tytułową.

 • Jeśli strona tytułowa została utworzona we wcześniejszej wersji programu Word, nie będzie możliwe zastąpienie strony tytułowej projektem pochodzącym z galerii programu Office Word 2007.

 • Aby usunąć stronę tytułową, należy kliknąć kartę Wstawianie, kliknąć przycisk Strony tytułowe w grupie Strony, a następnie kliknąć polecenie Usuń bieżącą stronę tytułową.

Początek strony

Usuwanie strony

Puste strony w dokumencie programu Word, w tym pustą stronę na końcu dokumentu, można usuwać, usuwając podziały stron. Usunięcie podziału strony pozwala również połączyć dwie sąsiednie strony.

Usuwanie pustej strony

Upewnij się, że jest wyświetlany widok roboczy (w menu Widok na pasku stanu kliknij polecenie Wersja robocza). Jeśli znaki niedrukowalne, takie jak znaczniki akapitów (¶), nie są widoczne, na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij przycisk Pokaż/Ukryj Znacznik akapitu.

 • Aby usunąć pustą stronę, zaznacz podział strony na końcu tej strony, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Usuwanie pojedynczej strony zawartości

Istnieje możliwość zaznaczenia i usunięcia pojedynczej strony zawartości w dowolnym miejscu dokumentu.

 1. Umieść kursor na stronie zawartości, którą chcesz usunąć.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Znajdowanie kliknij strzałkę obok przycisku Znajdź, a następnie kliknij polecenie Przejdź do.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Wpisz tekst \page, a następnie kliknij przycisk Przejdź do.

  Zostanie zaznaczona zawartość strony.

 4. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Usuwanie pustej strony na końcu dokumentu

Upewnij się, że jest wyświetlany widok roboczy (w menu Widok na pasku stanu kliknij polecenie Wersja robocza). Jeśli znaki niedrukowalne, takie jak znaczniki akapitów (¶), nie są widoczne, na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij przycisk Pokaż/Ukryj Znacznik akapitu.

 • Aby usunąć pustą stronę na końcu dokumentu, zaznacz podział strony lub znaczniki akapitu (¶) na końcu dokumentu, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Dotyczy: Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język