Dodawanie lub usuwanie podpisów

Podpis to opatrzona numerem etykieta, na przykład Rysunek 1, którą można dodać do rysunku, tabeli, równania lub innego obiektu.

Podpis opatrzony etykietą i numerem

1. Etykieta wybierana przez użytkownika.

2. Numer wstawiany automatycznie w programie Microsoft Office Word.

Dla różnych typów elementów można wprowadzać różne etykiety podpisu i formaty numerowania— na przykład: Tabela II i Równanie 1-A. Można też utworzyć nową etykietę podpisu, taką jak Fotografia.

Jeśli później użytkownik doda, usunie lub przeniesie podpisy, będzie mógł łatwo zaktualizować wszystkie numery podpisów jednocześnie.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie podpisów

Dołączanie numerów rozdziałów do podpisów

Usuwanie podpisu

Zmienianie podpisów

Tworzenie spisu na podstawie podpisów

Dodawanie podpisów

Do ilustracji, równań i innych obiektów można dodawać podpisy. Można także utworzyć spis elementów z podpisami, na przykład spis ilustracji lub spis równań.

Jeśli obiekty w dokumencie są sformatowane jako obiekty przestawne, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi dodawania podpisów do obiektów przestawnych.

Dodawanie podpisu

 1. Zaznacz obiekt (tabelę, równanie, rysunek lub inny obiekt), do którego chcesz dodać podpis.

 2. Na karcie Odwołania w grupie Podpisy kliknij przycisk Wstaw podpis.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Na liście Etykieta zaznacz etykietę najlepiej opisującą obiekt, taki jak obraz lub równanie. Jeśli na liście nie znajduje się prawidłowa etykieta, kliknij przycisk Nowa etykieta, w polu Etykieta wpisz nową etykietę, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Wpisz dowolny tekst (łącznie ze znakami interpunkcyjnymi), który ma być wyświetlany w etykiecie.

 5. Wybierz inne opcje.

Uwaga : Program Microsoft Office Word wstawia podpisy jako tekst, ale kolejne numery podpisów są wstawiane jako pola. Jeśli podpis wygląda podobnie do następującego: {SEQ Table \* ARABIC}, oznacza to, że w programie Word są wyświetlane kody pól, a nie wyniki pola. Aby przełączyć się na wyświetlanie wyników pól, naciśnij klawisze ALT+F9 lub kliknij prawym przyciskiem myszy kod pola i w menu skrótów kliknij polecenie Przełącz kody pól.

Dodawanie podpisu do obiektu przestawnego

Aby można było obiekt z podpisem otoczyć tekstem lub przenosić obiekt razem z podpisem, należy wstawić obiekt i podpis do pola tekstowego.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe, a następnie kliknij pozycję Rysuj pole tekstowe.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W obrębie dokumentu narysuj pole tekstowe na obiekcie, przeciągając wskaźnik myszy.

 3. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia pól tekstowych w grupie Style pola tekstowego kliknij przycisk Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij polecenie Brak wypełnienia.

 4. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia pól tekstowych w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Zawijanie tekstu, a następnie kliknij opcję zawijania tekstu, która została zastosowana do obiektu.

 5. W obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Przesuń za tekst.

 6. Zaznacz obiekt, a następnie kliknij przycisk Wytnij w grupie Schowek na karcie Narzędzia główne. Możesz także nacisnąć klawisze CTRL+X.

 7. Kliknij w obrębie pola tekstowego, a następnie kliknij przycisk Wklej w grupie Schowek na karcie Narzędzia główne. Możesz także nacisnąć klawisze CTRL+V.

 8. Zaznacz obiekt.

 9. Na karcie Odwołania w grupie Podpisy kliknij przycisk Wstaw podpis.

  Obraz Wstążki programu Word

 10. Na liście Etykieta zaznacz etykietę najlepiej opisującą obiekt, taki jak obraz lub równanie. Jeśli na liście nie znajduje się prawidłowa etykieta, kliknij przycisk Nowa etykieta, w polu Etykieta wpisz nową etykietę, a następnie kliknij przycisk OK.

 11. Wpisz dowolny tekst, który ma być wyświetlany w etykiecie.

 12. Wybierz inne żądane opcje.

Początek strony

Dołączanie numerów rozdziałów do podpisów

Aby dołączać do podpisów numery rozdziałów, do nagłówków rozdziałów należy zastosować unikatowy styl nagłówka. Na przykład jeśli styl Nagłówek 1 zostanie zastosowany do nagłówków rozdziałów, nie należy go stosować do żadnych innych fragmentów tekstu w dokumencie.

Krok 1. Stosowanie numerowania do nagłówków rozdziałów w dokumencie

 1. Zaznacz nagłówek pierwszego rozdziału w dokumencie.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista wielopoziomowa.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Kliknij definicję listy numerowania rozdziałów (tę, która zawiera tekst Nagłówek 1 lub Rozdział 1).

  Definicja listy numerowania rozdziałów zostanie zastosowana do stylów nagłówków w dokumencie.

 4. Aby dodać następny numerowany nagłówek, zaznacz nagłówek kliknięciem, a następnie kliknij styl nagłówka w galerii Szybkie style.

Krok 2. Dołączanie numerów rozdziałów do podpisów

 1. Zaznacz element, do którego chcesz dodać podpis.

 2. Na karcie Odwołania w grupie Podpisy kliknij przycisk Wstaw podpis.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Na liście Etykieta zaznacz element, do którego program Microsoft Office Word ma wstawić podpis.

 4. Wpisz dowolny tekst, który ma być wyświetlany w etykiecie.

 5. Kliknij przycisk Numerowanie.

 6. Zaznacz pole wyboru Dołącz numer rozdziału.

 7. Na liście Rozpocznij rozdział stylem zaznacz styl nagłówka, który został zastosowany do nagłówka rozdziału.

 8. Na liście Użyj separatora zaznacz znak interpunkcyjny, który ma oddzielać numer rozdziału od numeru podpisu.

Początek strony

Usuwanie podpisu

 1. Wybierz podpis, który chcesz usunąć z dokumentu.

 2. Naciśnij klawisz DELETE.

  Po usunięciu podpisu można zaktualizować pozostałe podpisy.

Początek strony

Zmienianie podpisów

Można zmienić format numerowania, etykietę na podpisie lub wszystkie etykiety podpisów w dokumencie albo zaktualizować wszystkie etykiety w dokumencie po wprowadzeniu zmian w jednej lub kilku z nich.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Zmienianie etykiety pojedynczego podpisu

 1. Zaznacz podpis, który chcesz zmienić.

 2. Naciśnij klawisz DELETE, aby usunąć istniejący podpis, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Wstaw nowy podpis z żądaną etykietą.

Zmienianie etykiety we wszystkich podpisach tego samego typu

 1. Zaznacz numer podpisu z etykietą, którą chcesz zmienić.

  Aby na przykład zamienić wszystkie wystąpienia „Rysunek” na „Tabela”, zaznacz 1 w podpisie „Rysunek 1”.

 2. Na karcie Odwołania w grupie Podpisy kliknij przycisk Wstaw podpis.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. W polu Etykieta kliknij odpowiednią etykietę lub kliknij przycisk Nowa etykieta.

  Na przykład kliknij etykietę Tabela.

Zmienianie formatu numerowania dla podpisów

 1. Zaznacz numer podpisu z formatem numerowania, który chcesz zmienić.

  Na przykład zaznacz 1 w podpisie „Rysunek 1”.

 2. Na karcie Odwołania w grupie Podpisy kliknij przycisk Wstaw podpis.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Kliknij przycisk Numerowanie.

 4. W polu Format kliknij odpowiedni format numerowania.

  Wybrany numer podpisu zostanie zaktualizowany zgodnie z nowym formatem numerowania, podobnie jak pozostałe numery podpisu związane z daną etykietą. Podpisy z inną etykietą nie zostaną zaktualizowane. Jeśli na przykład dodasz numery rozdziałów do podpisów z etykietą „Rysunek”, wprowadzona zmiana nie wpłynie na podpisy z etykietą „Równanie”.

Aktualizowanie numerów podpisów

Po wstawieniu nowego podpisu program Microsoft Office Word automatycznie aktualizuje numery podpisów. Jednak w przypadku usunięcia lub przeniesienia podpisu konieczne jest ręczne zaktualizowanie podpisów.

 1. Zaznacz podpis lub podpisy, które chcesz zaktualizować. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaktualizować konkretny podpis, zaznacz go.

  • Aby zaktualizować wszystkie podpisy, kliknij w dowolnym miejscu w dokumencie i naciśnij klawisze CTRL+A, aby zaznaczyć cały dokument.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Aktualizuj pole.

Porada : Podpisy można także zaktualizować przez zaznaczenie konkretnego podpisu lub całego dokumentu, a następnie naciśnięcie klawisza F9.

Początek strony

Tworzenie spisu na podstawie podpisów

 1. W dokumencie umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić spis ilustracji.

 2. Na karcie Odwołania w grupie Podpisy kliknij przycisk Wstaw spis ilustracji.

 3. W oknie dialogowym Spis ilustracji wybierz etykietę, której chcesz użyć, z listy Etykieta podpisu w obszarze Ogólne.

  Jeśli dokument zawiera podpisy z różnymi etykietami i chcesz uwzględnić wszystkie podpisy w jednym spisie ilustracji, kliknij przycisk Opcje, zaznacz pole wyboru Styl, a następnie wybierz pozycję Podpis z listy.

Porada : Jeśli zostaną wprowadzone zmiany w podpisach w dokumencie, można zaktualizować spis ilustracji, zaznaczając go, a następnie naciskając klawisz F9.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×