Dodawanie lub usuwanie osi pomocniczej na wykresie

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Ten artykuł dotyczy tylko programu pakietu Office 2007 i Office 2010. Dla innych wersji skorzystaj z łącza pokrewne poniżej.

Gdy wartości na wykresie 2-W różnią się znacznie od seria danych do serii danych lub gdy są różnych typów danych (na przykład cena i obroty), można wykreślić jedną lub więcej serii danych na osi pomocniczej pionowej (wartości). Skala pomocnicza oś pionowa odzwierciedla wartości dla serii danych.

Sformatowany wykres złożony

Po dodaniu pomocniczej osi pionowej do wykresu 2-W, można również dodać na osi pomocniczej osi poziomej (kategorii), które mogą być użyteczne w wykres xy (punktowy) lub bąbelkowego.

Aby odróżnić serię danych, do której są wykreślane na osi pomocniczej, możesz zmienić ich typ wykresu. Na przykład na wykresie kolumnowym możesz zmienić serię danych na osi pomocniczej do wykresu liniowego.

Ważne    Aby wykonać poniższe procedury, musisz mieć istniejącego wykresu 2-W. Osi pomocniczych nie są obsługiwane na wykresach 3.

Co chcesz zrobić?

W danej chwili można wykreślić danych na pomocniczej osi pionowej jedna seria danych. Aby wykreślić więcej niż jednej serii danych na pomocniczej osi pionowej, powtórz tę procedurę dla każdej serii danych, które mają być wyświetlane na pomocniczej osi pionowej.

 1. Na wykresie kliknij serię danych, którą chcesz wykreślić na pomocniczej osi pionowej, lub wykonaj poniższe czynności, aby zaznaczyć serię danych z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij wykres.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu Elementy wykresu, a następnie kliknij serię danych, którą chcesz wykreślić wzdłuż pomocniczej osi pionowej.

   Obraz Wstążki

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Formatuj serię danych.

  Uwaga    Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe różnych, powtórz krok 1 i upewnij się, wybierz serię danych na wykresie.

 3. Na karcie Opcje serii w obszarze Kreśl serię na kliknij pozycję Oś pomocnicza, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Pomocnicza oś pionowa jest wyświetlany na wykresie.

 4. Aby zmienić sposób wyświetlania pomocniczej osi pionowej, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Układ w grupie Osie kliknij przycisk Osie.

  2. Kliknij pozycję Pomocniczej osi pionowej, a następnie kliknij odpowiednią opcję wyświetlania.

 5. Aby zmienić opcje osi pomocniczej osi pionowej, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pomocniczej osi pionowej, a następnie kliknij polecenie Formatuj oś.

  2. W obszarze Opcje osi wybierz odpowiednie opcje, których chcesz użyć.

Aby wykonać tę procedurę, musisz mieć wykres, który wyświetla pomocniczej osi pionowej. Aby dodać pomocniczej osi pionowej, zobacz Dodawanie pomocniczej osi pionowej.

 1. Kliknij wykres, który wyświetla pomocniczej osi pionowej.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Układ w grupie Osie kliknij przycisk Osie.

  Obraz Wstążki

 3. Kliknij polecenie Pomocnicza oś pozioma, a następnie kliknij odpowiednią opcję wyświetlania.

 1. Na wykresie kliknij serię danych, którą chcesz zmienić.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  Porada    Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy serię danych, kliknij pozycję Zmienianie typu wykresu seryjnego, a następnie przejdź do kroku 3.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kliknij pozycję Zmień typ wykresu.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Zmienianie typu wykresu kliknij typ wykresu, którego chcesz użyć.

  Pierwsze pole jest wyświetlana lista kategorii Typ wykresu, a drugie pole zawiera dostępnych typów wykresów dla każdej kategorii Typ wykresu. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów wykresów, które są dostępne zobacz Dostępne typy wykresów.

Uwaga    Można zmienić typ wykresu tylko z jednej serii danych naraz. Aby zmienić typ wykresu dla więcej niż jednej serii danych na wykresie, powtórz kroki tej procedury dla każdej serii danych, którą chcesz zmienić.

 1. Kliknij wykres, który wyświetla pomocniczej osi, który chcesz usunąć.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Układ w grupie osie kliknij przycisk osie, kliknij polecenie Pomocnicza oś pionowa lub Pomocnicza oś pozioma, a następnie kliknij polecenie Brak.

  Obraz Wstążki

Porady    

 • Można też kliknąć oś pomocniczą, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE lub kliknij prawym przyciskiem myszy oś pomocniczą, a następnie kliknij polecenie Usuń.

 • Aby usunąć osi pomocniczych natychmiast po ich dodaniu, kliknij przycisk Cofnij Obraz przycisku na pasku Narzędzi Szybki dostęp lub naciśnij klawisze CTRL + Z.

Zobacz też

Tworzenie wykresu kombi z osią pomocniczą w pakiecie Office 2016

Dodawanie serii danych na wykresach w pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac

Dodawanie osi pomocniczej do wykresu w pakiecie Office 2011 dla komputerów Mac

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×