Dodawanie lub usuwanie ochrony dokumentu, skoroszytu lub prezentacji

Dodawanie lub usuwanie ochrony dokumentu, skoroszytu lub prezentacji

W pakiecie Office można za pomocą hasła chronić dokumenty, skoroszyty i prezentacje przed otwieraniem i modyfikowaniem przez inne osoby. Ponadto można łatwo usuwać hasła, aby wyłączyć ochronę dokumentu lub skoroszytu, jeśli dostęp tylko do odczytu nie jest już wymagany. Korzystając z funkcji ochrony dokumentów, można również określić, jakiego typu zmiany mogą wprowadzać recenzenci.

Zasady haseł używane przez aplikacje dla pakietu Office, w tym podstawowe reguły, ustawiają administratorzy informatyczni.

Ostrzeżenie : Należy przy tym pamiętać, że firma Microsoft nie jest w stanie odzyskać zapomnianych haseł.

 • W otwartym dokumencie kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń dokument.

  Zostaną wyświetlone poniższe opcje.

  Przycisk Chroń dokument z opcjami

  • Oznacz jako wersję ostateczną:    Oznaczenie dokumentu jako tylko do odczytu.

   W dokumencie oznaczonym jako wersja ostateczna wpisywanie, edycja, polecenia oraz znaczniki korekty są wyłączone, w związku z czym jest on przeznaczony tylko do odczytu. Zastosowanie polecenia Oznacz jako wersję ostateczną może wskazywać, że autor udostępniający daną wersję dokumentu uważa ją za ukończoną. Ta funkcja ułatwia także ochronę dokumentu przed zmianami, które czytelnicy lub recenzenci mogliby wprowadzić w niezamierzony sposób.

   Po oznaczeniu dokumentu jako wersja ostateczna w programie Word zostanie wyświetlona prośba o zapisanie pliku. Przy następnym otwarciu tego dokumentu w górnej jego części zostanie wyświetlony żółty komunikat OZNACZONY JAKO WERSJA OSTATECZNA. Jeśli klikniesz pozycję Edytuj mimo to, oznaczenie dokumentu jako wersja ostateczna zostanie usunięte.

  • Szyfruj przy użyciu hasła:    Ustawienie hasła dla dokumentu.

   Ważne : Przechowuj hasło w bezpiecznym miejscu. Jeśli zgubisz lub zapomnisz hasło, nie będzie można go odzyskać.

   Po wybraniu pozycji Szyfruj przy użyciu hasła zostanie wyświetlone okno dialogowe Szyfrowanie dokumentu. W polu Hasło wpisz hasło, a następnie wprowadź go ponownie po wyświetleniu monitu. Ważne: Firma Microsoft nie może odzyskać zgubionych lub zapomnianych haseł, dlatego listę nazw plików z odpowiadającymi im hasłami należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

 • Ogranicz edytowanie:    Pozwala kontrolować, jakiego typu zmiany można wprowadzać w dokumencie.

  Po wybraniu pozycji Ogranicz edytowanie zostaną wyświetlone następujące opcje:

  • Ograniczenia formatowania    Powoduje ograniczenie opcji formatowania, zachowując wygląd i działanie. Klikając pozycję Ustawienia, możesz określić dozwolone style.

  • Ograniczenia edycji    Kontrolujesz, w jaki sposób można edytować plik, lub możesz wyłączyć edytowanie. Kliknij pozycję Wyjątki lub Więcej użytkowników, aby określić osoby mające zezwolenie na edytowanie.

  • Rozpoczynanie wymuszania    Kliknij pozycję Tak, zacznij wymuszanie ochrony, aby wybrać zabezpieczenie hasłem lub uwierzytelnianie użytkownika. Możesz także kliknąć pozycję Ogranicz uprawnienia, aby dodać lub usunąć redaktorów, którzy będą mieli ograniczone uprawnienia.

  • Ogranicz uprawnienia według osób:    Ograniczanie uprawnień za pomocą identyfikatora Windows Live ID.

   Uprawnienia możesz ograniczyć za pomocą identyfikatora Windows Live ID lub konta systemu Microsoft Windows. Uprawnienia możesz zastosować za pośrednictwem szablonu używanego w organizacji lub możesz dodać uprawnienia, klikając pozycję Ogranicz dostęp. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Zarządzanie prawami do informacji, zobacz Zarządzanie prawami do informacji w pakiecie Office.

 • Dodaj podpis cyfrowy:    Dodawanie widocznego lub niewidocznego podpisu cyfrowego.

  Podpisy cyfrowe służą do uwierzytelniania informacji cyfrowych, takich jak dokumenty, wiadomości e-mail i makra, przy użyciu kryptologii komputerowej. Są one tworzone przez wpisanie podpisu lub przy użyciu obrazu podpisu w celu potwierdzenia autentyczności i integralności informacji oraz uniemożliwienia wyparcia się związku z nimi. Aby dowiedzieć się więcej o podpisach cyfrowych, skorzystaj z linku na końcu tego tematu.

  Aby dowiedzieć się więcej o podpisach cyfrowych, zobacz Certyfikaty i podpisy cyfrowe.

 • W otwartym dokumencie kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń dokument.

  Zostaną wyświetlone poniższe opcje.

  Przycisk Chroń dokument z opcjami

  • Usuwanie oznaczenia jako wersji ostatecznej:    Po oznaczeniu dokumentu jako wersji ostatecznej w programie Word zostanie wyświetlona prośba o zapisanie pliku. Przy następnym otwarciu tego dokumentu w górnej jego części zostanie wyświetlony żółty komunikat OZNACZONY JAKO WERSJA OSTATECZNA. Jeśli klikniesz pozycję Edytuj mimo to, oznaczenie dokumentu jako wersji ostatecznej zostanie usunięte.

  • Usuwanie szyfrowania przy użyciu hasła:    Aby usunąć szyfrowanie przy użyciu hasła z dokumentu, otwórz go i wprowadź hasło w polu Hasło. Następnie kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń dokument > Szyfruj przy użyciu hasła. Usuń zawartość pola Hasło, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie zapisz dokument.

  • Usuwanie ograniczeń edycji:    Aby usunąć ograniczenia edycji, kliknij pozycję Zatrzymaj ochronę w dolnej części okienka Ograniczanie edytowania.

  • Usuwanie lub zmienianie ograniczeń dostępu:    Aby usunąć lub zmienić ograniczony dostęp, otwórz plik, a następnie kliknij pozycję Zmień uprawnienie na żółtym pasku u góry dokumentu.

  • Usuwanie podpisu cyfrowego:    Aby usunąć podpis cyfrowy, otwórz plik, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz podpisu i kliknij polecenie Usuń podpis. Możesz też kliknąć strzałkę obok podpisu w okienku Podpisy, a następnie kliknąć polecenie Usuń podpis.

 • W otwartym arkuszu kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń skoroszyt.

  Zostaną wyświetlone poniższe opcje.

  Przycisk Chroń skoroszyt z opcjami

  • Oznacz jako wersję ostateczną:    Oznaczenie skoroszytu jako tylko do odczytu.

   W skoroszycie oznaczonym jako wersja ostateczna wpisywanie, edycja, polecenia oraz znaczniki korekty są wyłączone, w związku z czym dokument taki jest przeznaczony tylko do odczytu. Zastosowanie polecenia Oznacz jako wersję ostateczną może wskazywać, że autor udostępniający daną wersję skoroszytu uważa ją za ukończoną. Ta funkcja ułatwia także ochronę skoroszytu przed zmianami, które czytelnicy lub recenzenci mogliby wprowadzić przypadkowo.

   Po oznaczeniu skoroszytu jako wersja ostateczna w programie Excel zostanie wyświetlona prośba o zapisanie pliku. Przy następnym otwarciu tego skoroszytu w górnej jego części zostanie wyświetlony żółty komunikat OZNACZONY JAKO WERSJA OSTATECZNA. Jeśli klikniesz pozycję Edytuj mimo to, oznaczenie skoroszytu jako wersja ostateczna zostanie usunięte.

  • Szyfruj przy użyciu hasła:    Ustawienie hasła dla skoroszytu.

   Uwaga : Przechowuj hasło w bezpiecznym miejscu. Jeśli zgubisz lub zapomnisz hasło, nie będzie można go odzyskać.

   Po wybraniu pozycji Szyfruj przy użyciu hasła zostanie wyświetlone okno dialogowe Szyfrowanie dokumentu. W polu Hasło wpisz hasło, a następnie wprowadź go ponownie po wyświetleniu monitu. Ważne: Firma Microsoft nie może odzyskać zgubionych lub zapomnianych haseł, dlatego listę nazw plików z odpowiadającymi im hasłami należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

  • Chroń bieżący arkusz:    Ochrona arkusza i zablokowanych komórek.

   Używając funkcji Chroń bieżący arkusz, można wybrać opcję ochrony hasłem i umożliwić lub uniemożliwić innym użytkownikom zaznaczanie, formatowanie, wstawianie, usuwanie, sortowanie bądź edytowanie obszarów arkusza.

  • Chroń strukturę skoroszytu:    Używając funkcji Chroń strukturę skoroszytu, można wybrać opcję ochrony hasłem i wybrać opcje uniemożliwiające użytkownikom zmienianie, przenoszenie i usuwanie ważnych danych.

  • Ogranicz uprawnienia według osób:    Ograniczanie uprawnień przez zainstalowanie usługi Zarządzanie prawami dostępu w systemie Windows.

   Uprawnienia możesz ograniczyć za pomocą identyfikatora Windows Live ID lub konta systemu Microsoft Windows. Uprawnienia możesz zastosować za pośrednictwem szablonu używanego w organizacji lub możesz dodać uprawnienia, klikając pozycję Ogranicz dostęp. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Zarządzanie prawami do informacji, zobacz Zarządzanie prawami do informacji w pakiecie Office.

  • Dodaj podpis cyfrowy:    Dodawanie widocznego lub niewidocznego podpisu cyfrowego.

   Podpisy cyfrowe służą do uwierzytelniania informacji cyfrowych, takich jak dokumenty, wiadomości e-mail i makra, przy użyciu kryptologii komputerowej. Są one tworzone przez wpisanie podpisu lub przy użyciu obrazu podpisu w celu potwierdzenia autentyczności i integralności informacji oraz uniemożliwienia wyparcia się związku z nimi.

   Aby dowiedzieć się więcej o podpisach cyfrowych, zobacz Certyfikaty i podpisy cyfrowe.

 • W otwartym arkuszu kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń skoroszyt.

  Zostaną wyświetlone poniższe opcje.

  Przycisk Chroń skoroszyt z opcjami

  • Usuwanie oznaczenia jako wersji ostatecznej:    Po oznaczeniu skoroszytu jako wersji ostatecznej w programie Excel zostanie wyświetlona prośba o zapisanie pliku. Przy następnym otwarciu tego skoroszytu w górnej jego części zostanie wyświetlony żółty komunikat OZNACZONY JAKO WERSJA OSTATECZNA. Jeśli klikniesz pozycję Edytuj mimo to, oznaczenie skoroszytu jako wersji ostatecznej zostanie usunięte.

  • Usuwanie szyfrowania przy użyciu hasła:    Aby usunąć szyfrowanie pliku przy użyciu hasła, otwórz skoroszyt i wprowadź hasło w polu Hasło. Następnie kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń skoroszyt > Szyfruj przy użyciu hasła. Usuń zawartość pola Hasło, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie zapisz plik.

  • Usuwanie ochrony arkusza przy użyciu hasła:    Aby usunąć ochronę arkusza hasłem, kliknij pozycję Plik > Chroń bieżący arkusz, a następnie wpisz hasło w oknie dialogowym Nie chroń skoroszytu.

  • Usuwanie ochrony hasłem ze struktury skoroszytu:    Aby usunąć ochronę struktury skoroszytu hasłem, kliknij pozycję Plik > Chroń strukturę skoroszytu, a następnie wpisz hasło w oknie dialogowym Nie chroń skoroszytu.

  • Usuwanie lub zmienianie ograniczeń dostępu:    Aby usunąć lub zmienić ograniczony dostęp, otwórz plik, a następnie kliknij pozycję Zmień uprawnienie na żółtym pasku u góry dokumentu.

  • Usuwanie podpisu osadzonego:    Aby usunąć podpis cyfrowy, otwórz plik, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz podpisu i kliknij polecenie Usuń podpis. Możesz też kliknąć strzałkę obok podpisu w okienku Podpisy, a następnie kliknąć polecenie Usuń podpis.

 • W otwartym dokumencie kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń prezentację.

  Zostaną wyświetlone poniższe opcje.

  Przycisk Chroń prezentację z opcjami

  • Oznacz jako wersję ostateczną:    Oznaczenie prezentacji jako tylko do odczytu.

   W prezentacji oznaczonej jako wersja ostateczna wpisywanie, edycja, polecenia oraz znaczniki korekty są wyłączone, w związku z czym jest ona przeznaczona tylko do odczytu. Zastosowanie polecenia Oznacz jako wersję ostateczną może wskazywać, że autor udostępniający daną wersję prezentacji uważa ją za ukończoną. Ta funkcja ułatwia także ochronę prezentacji przed zmianami, które w sposób niezamierzony mogliby wprowadzić czytelnicy lub recenzenci.

   Po oznaczeniu prezentacji jako wersja ostateczna w programie PowerPoint zostanie wyświetlona prośba o zapisanie pliku. Przy następnym otwarciu tego pliku w górnej jego części zostanie wyświetlony żółty komunikat OZNACZONY JAKO WERSJA OSTATECZNA. Jeśli klikniesz pozycję Edytuj mimo to, oznaczenie prezentacji jako wersja ostateczna zostanie usunięte.

  • Szyfruj przy użyciu hasła:    Ustawienie hasła dla prezentacji.

   Przestroga : Przechowuj hasło w bezpiecznym miejscu. Jeśli zgubisz lub zapomnisz hasło, nie będzie można go odzyskać.

   Po wybraniu pozycji Szyfruj przy użyciu hasła zostanie wyświetlone okno dialogowe Szyfrowanie dokumentu. W polu Hasło wpisz hasło. Ważne : Firma Microsoft nie może odzyskać zgubionych lub zapomnianych haseł, dlatego listę nazw plików z odpowiadającymi im hasłami należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

  • Ogranicz uprawnienia według osób:    Ograniczanie uprawnień przez zainstalowanie usługi Zarządzanie prawami dostępu w systemie Windows.

   Uprawnienia możesz ograniczyć za pomocą identyfikatora Windows Live ID lub konta systemu Microsoft Windows. Uprawnienia możesz zastosować za pośrednictwem szablonu używanego w organizacji lub możesz dodać uprawnienia, klikając pozycję Ogranicz dostęp. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Zarządzanie prawami do informacji, zobacz Zarządzanie prawami do informacji w pakiecie Office.

  • Dodaj podpis cyfrowy:    Dodawanie widocznego lub niewidocznego podpisu cyfrowego.

   Podpisy cyfrowe służą do uwierzytelniania informacji cyfrowych, takich jak dokumenty, wiadomości e-mail i makra, przy użyciu kryptologii komputerowej. Są one tworzone przez wpisanie podpisu lub przy użyciu obrazu podpisu w celu potwierdzenia autentyczności i integralności informacji oraz uniemożliwienia wyparcia się związku z nimi.

   Aby dowiedzieć się więcej o podpisach cyfrowych, zobacz Certyfikaty i podpisy cyfrowe.

 • W otwartej prezentacji kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń prezentację.

  Zostaną wyświetlone poniższe opcje.

  Przycisk Chroń prezentację z opcjami

  • Usuwanie oznaczenia jako wersji ostatecznej:    Po oznaczeniu prezentacji jako wersji ostatecznej w programie PowerPoint zostanie wyświetlona prośba o zapisanie pliku. Przy następnym otwarciu tego pliku w górnej jego części zostanie wyświetlony żółty komunikat OZNACZONY JAKO WERSJA OSTATECZNA. Jeśli klikniesz pozycję Edytuj mimo to, oznaczenie prezentacji jako wersji ostatecznej zostanie usunięte.

  • Usuwanie szyfrowania przy użyciu hasła:    Aby usunąć szyfrowanie prezentacji przy użyciu hasła, otwórz plik i wprowadź hasło w polu Hasło. Następnie kliknij pozycję Plik > Informacje > Chroń prezentację > Szyfruj przy użyciu hasła. Usuń zawartość pola Hasło, kliknij przycisk OK, a następnie zapisz prezentację.

  • Usuwanie lub zmienianie ograniczeń dostępu:    Aby usunąć lub zmienić ograniczony dostęp, otwórz plik, a następnie kliknij pozycję Zmień uprawnienie na żółtym pasku u góry prezentacji.

  • Usuwanie podpisu cyfrowego:    Aby usunąć podpis cyfrowy, otwórz plik, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz podpisu i kliknij polecenie Usuń podpis. Możesz też kliknąć strzałkę obok podpisu w okienku Podpisy, a następnie kliknąć polecenie Usuń podpis.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Chroń dokument, a następnie kliknij pozycję Ogranicz formatowanie i edytowanie.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W okienku zadań Chroń dokument w obszarze Ograniczenia formatowania zaznacz pole wyboru Ogranicz formatowanie do zaznaczonych stylów, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, aby określić, które style mogą być stosowane lub zmieniane przez recenzenta.

 3. W obszarze Ograniczenia edycji zaznacz pole wyboru Zezwalaj tylko na tego typu edycję dokumentu.

 4. Na liście ograniczeń edycji kliknij pozycję Prześledzone zmiany. (Dotyczy to komentarzy, a także wstawień, usunięć i przeniesień tekstu).

  Uwaga : Aby uzyskać dostęp do innego zestawu funkcji ochrony, skorzystaj z usługi Active Directory i kliknij pozycję Ogranicz uprawnienie w celu skorzystania z funkcji Zarządzanie prawami do informacji.

 5. W obszarze Rozpocznij wymuszanie kliknij pozycję Tak, zacznij wymuszanie ochrony.

 6. Aby dostęp do dokumentu mieli tylko recenzenci znający hasło, wpisz hasło w polu Wprowadź nowe hasło (opcjonalnie), a następnie potwierdź je.

  Ważne : Jeśli hasło nie zostanie zastosowane, wszyscy recenzenci będą mogli zmieniać ograniczenia dotyczące edycji.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Chroń dokument, a następnie kliknij pozycję Ogranicz formatowanie i edytowanie.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W okienku zadań Chroń dokument w obszarze Ograniczenia edycji zaznacz pole wyboru Zezwalaj tylko na tego typu edycję dokumentu.

 3. Na liście ograniczeń edycji kliknij pozycję Komentarze.

 4. Jeśli chcesz udostępnić określonym osobom możliwość edytowania konkretnych części dokumentu, możesz wybrać obszary w dokumencie, a następnie wybrać, którzy użytkownicy (lub grupy osób) mogą edytować wybrane obszary dokumentu. Kliknij strzałkę listy rozwijanej obok nazwy użytkownika lub grupy, aby znaleźć następny region lub wszystkie regiony, które grupa lub użytkownik może edytować, bądź aby usunąć uprawnienia osoby lub grupy.

  Uwaga : Aby uzyskać dostęp do innego zestawu funkcji ochrony, skorzystaj z usługi Active Directory i kliknij pozycję Ogranicz uprawnienie w celu skorzystania z funkcji Zarządzanie prawami do informacji.

 5. W obszarze Rozpocznij wymuszanie kliknij pozycję Tak, zacznij wymuszanie ochrony.

 6. Aby dostęp do dokumentu mieli tylko recenzenci znający hasło, wpisz hasło w polu Wprowadź nowe hasło (opcjonalnie), a następnie potwierdź je.

  Ważne : Jeśli hasło nie zostanie zastosowane, wszyscy recenzenci będą mogli zmieniać ograniczenia dotyczące edycji.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij przycisk Chroń dokument, a następnie kliknij pozycję Ogranicz formatowanie i edytowanie.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W okienku zadań Chroń dokument kliknij pozycję Zatrzymaj ochronę.

Uwaga : Jeśli zabezpieczasz dokument za pomocą hasła, w celu zatrzymania ochrony musisz najpierw wpisać hasło.

Jak są egzekwowane reguły zasad dotyczących haseł?

Administratorzy informatyczni egzekwują zasady dotyczące silnych haseł, konfigurując ustawienia zasad grupy zgodne z potrzebami ich organizacji w zakresie zabezpieczeń. Aby dowiedzieć się więcej na temat wdrażania reguł zasad dotyczących haseł w organizacji, wyszukaj artykuł w witrynie TechNet: Planowanie ustawień złożoności haseł dla pakietu Office 2013.

Istnieją dwa typowe komunikaty o błędach wyświetlane podczas próby włączenia ochrony pliku mającego hasło, które jest niezgodne z regułami zasad dotyczących haseł.

 • Hasło nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących minimalnej długości — pojawia się komunikat ostrzegawczy z informacją, że należy podać więcej znaków. Rozwiązanie: Użyj hasła zawierającego co najmniej tyle znaków, ile wynosi długość minimalna podana w komunikacie.

 • Hasło nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących złożoności — pojawia się komunikat ostrzegawczy z informacją, że należy podać znaki większej liczby typów. Rozwiązanie: Użyj hasła spełniającego wymagania minimalne podane w komunikacie lub wykraczającego poza te wymagania.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×