Dodawanie lub usuwanie numerów stron

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas pracy na stronie wzorcowej można dodać kolejne numery stron do całej publikacji lub usunąć je z niej. Jeśli publikacja zawiera wiele stron wzorcowych, należy powtórzyć te kroki w przypadku każdej używanej strony wzorcowej.

Przed rozpoczęciem wykonywania dowolnego z dwóch poniższych zadań wykonaj następujące czynności:

  1. W menu Widok kliknij polecenie Strona wzorcowa.

  2. W okienku zadań Edytowanie stron wzorcowych kliknij strzałkę obok strony wzorcowej, do której chcesz dodać numery stron, a następnie kliknij opcję Edytuj.

Dodawanie numerów stron do strony wzorcowej

  1. W menu Wstaw kliknij polecenie Numery stron.

  2. W oknie dialogowym Numery stron zaznacz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Na stronie wzorcowej pojawi się nagłówek lub stopka ze znacznikiem numeru strony (#). Rzeczywiste numery stron pojawią się na stronach publikacji, do których stosowana jest strona wzorcowa.

Usuwanie numerów stron ze strony wzorcowej

  • Na stronie wzorcowej zaznacz nagłówek lub stopkę ze znacznikiem numeru strony (#), a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

    • Aby usunąć cały nagłówek lub całą stopkę, naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+X.

    • Aby usunąć tylko numer strony, w nagłówku lub stopce zaznacz znacznik numeru strony (#), a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×