Dodawanie lub usuwanie nagłówków lub stopek

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą narzędzia nagłówków i stopek, możesz utworzyć nagłówki i stopki na dowolnej stronie wzorcowej. Nagłówki i stopki mogą zawierać automatycznych numerów stron, bieżącą datę i godzinę, obiekty wbudowane i dowolny tekst, który chcesz, takich jak nagłówki rozdziałów lub transparenty z biuletynu.

Dodawanie nagłówka lub stopki — stronę wzorcową

 1. W menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka.

  Program Publisher przełączy się do strony wzorcowej, na której pojawią się pola tekstowe nagłówka i stopki oraz pasek narzędziNagłówek i stopka.

 2. Wybierz odpowiednie opcje z paska narzędzi, wpisz żądany tekst nagłówka lub stopki, a następnie zastosuj do niego odpowiednie ustawienia czcionki i akapitu.

 3. Na pasku narzędzi Nagłówek i stopka kliknij przycisk Zamknij.

Dodawanie nagłówków lub stopek dla stron strony wzorcowej

Nagłówki i stopki można dodawać na przeciwległych stronach przez dodanie ich do wzorca jednostronicowego, a następnie zmienienie wzorca jednostronicowego na wzorzec dwustronicowy.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Strona wzorcowa.

 2. W okienku zadań Edytowanie stron wzorcowych kliknij strzałkę obok pojedynczej strony wzorcowej, na której chcesz utworzyć przeciwległe nagłówki i stopki, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

 3. W menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka.

  Na stronie wzorcowej pojawią się pola tekstowe nagłówka i stopki oraz pasek narzędziNagłówek i stopka.

 4. Na pasku narzędzi wybierz odpowiednie opcje, wpisz żądany tekst nagłówka lub stopki, a następnie zastosuj do niego odpowiednie ustawienia akapitu.

 5. W okienku zadań Edytowanie stron wzorcowych kliknij strzałkę obok edytowanej strony wzorcowej, a następnie kliknij polecenie Zmień na dwie strony.

  Można teraz edytować nagłówki lub stopki na obu stronach wzorca dwustronicowego.

 6. Na pasku narzędzi Edytowanie stron wzorcowych kliknij przycisk Zamknij widok wzorca.

Ukrywanie nagłówka lub stopki na dowolnej stronie

Można ukryć nagłówek lub stopkę na dowolnej stronie, tworząc zduplikowaną stronę wzorcową, usuwając nagłówek lub stopkę, a następnie stosując ją do tej strony publikacji, na której nagłówek lub stopka ma być ukryta.

 1. Utwórz zduplikowaną stronę wzorcową zawierającą nagłówek lub stopkę, które chcesz ukryć.

  Jak?

  1. W menu Widok kliknij polecenie Strona wzorcowa.

  2. W okienku zadań Edytowanie stron wzorcowych kliknij strzałkę obok strony wzorcowej, którą chcesz zduplikować, a następnie kliknij polecenie Duplikuj.

  3. W oknie dialogowym Duplikowanie strony wzorcowej wykonaj przynajmniej jedną z następujących czynności:

   • W polu Identyfikator strony (1 znak) wpisz jednoznakowy identyfikator nowej strony wzorcowej. Może to być dowolny pojedynczy znak Unicode.

   • W polu Opis wpisz krótki opis nowej strony wzorcowej.

    Uwaga : Wyświetlanie tego opisu jest ograniczone do 40 znaków.

   • Kliknij przycisk OK.

 2. Usuń zawartość nagłówka lub stopki na zduplikowanej stronie wzorcowej.

 3. Zastosuj zduplikowaną stronę wzorcową do strony publikacji.

  Jak?

  1. W okienku zadań Edytowanie stron wzorcowych kliknij przycisk Przejdź do stron publikacji.

   Okienko zadań zostanie przełączone do okienka Stosowanie strony wzorcowej.

  2. Przejdź do strony, do której chcesz zastosować stronę wzorcową.

  3. W okienku zadań Stosowanie strony wzorcowej w polu pod ikoną strony zaznacz stronę wzorcową, którą chcesz zastosować.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×