Dodawanie lub usuwanie konta e-mail

Aby można było wysyłać i odbierać wiadomości e-mail przy użyciu programu Microsoft Outlook 2010, należy dodać i skonfigurować konto e-mail. Jeśli używasz wcześniejszej wersji programu Microsoft Outlook na tym samym komputerze, na którym jest zainstalowany program Outlook 2010, ustawienia konta są importowane automatycznie.

W tym artykule

Informacje o kontach e-mail

Dodawanie konta e-mail przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook 2010

Dodawanie konta e-mail w programie Outlook

Usuwanie konta e-mail

Informacje o kontach e-mail

Program Outlook obsługuje konta Microsoft Exchange, POP3 i IMAP. Informacje o konfiguracji, które są niezbędne do skonfigurowania konta e-mail w programie Outlook, możesz uzyskać od Twojego usługodawcy internetowego (ISP) lub administratora poczty e-mail.

Konta e-mail są zawarte w profilu. Profil składa się z kont, plików danych i ustawień określających miejsce zapisywania wiadomości e-mail. Nowy profil jest tworzony automatycznie przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji na temat profilów, zobacz Tworzenie profilu.

Początek strony

Dodawanie konta e-mail przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook 2010

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem programu Outlook lub instalujesz program Outlook 2010 na nowym komputerze, funkcja Automatyczne konfigurowanie konta jest uruchamiana automatycznie i ułatwia konfigurowanie ustawień kont e-mail. Ta konfiguracja wymaga tylko podania Twojej nazwy, adresu e-mail i hasła. Jeśli Twojego konta e-mail nie można skonfigurować automatycznie, musisz ręcznie wprowadzić wymagane informacje dodatkowe.

 1. Uruchom program Outlook.

 2. Po wyświetleniu monitu o skonfigurowanie konta e-mail kliknij przycisk Dalej.

  Okno uruchamiania programu Outlook 2010

 3. Aby dodać konto e-mail, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Okno dialogowe Dodawanie nowego konta z wybranym kontem e-mail

  Jeśli wprowadzasz adres e-mail kończący się na outlook.com lub msn.com, musisz użyć programu Microsoft Outlook Hotmail Connector, aby dodać konto e-mail. Aby uzyskać informacje o dodawaniu kont e-mail tego rodzaju, zobacz Korzystanie z konta usługi Outlook.com w programie Outlook.

  Uwaga : Jeśli komputer jest połączony z domeną sieciową organizacji, która korzysta z programu Microsoft Exchange Server, informacje o poczcie są wstawiane automatycznie. Pole hasła nie jest wyświetlane ze względu na stosowanie hasła sieciowego.

  Podczas konfigurowania konta jest wyświetlany wskaźnik postępu. Proces konfiguracji może potrwać kilka minut.

  Okno dialogowe Dodawanie nowego konta z informacją o konfigurowaniu ustawień serwera poczty e-mail

  Jeśli pierwsza próba skonfigurowania konta zakończy się niepowodzeniem, drugą próbę można podjąć, korzystając z nieszyfrowanego połączenia z serwerem poczty. Gdy zostanie wyświetlony ten komunikat, kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeśli próba połączenia nieszyfrowanego również zakończy się niepowodzeniem, nie będzie można automatycznie skonfigurować Twojego konta e-mail.

  Okno dialogowe Dodawanie nowego konta z informacją, że nie można skonfigurować konta

  Kliknij pozycję Ponów próbę lub zaznacz pole wyboru Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie konta e-mail przy użyciu ustawień zaawansowanych.

  Po pomyślnym dodaniu konta możesz dodać więcej kont, klikając pozycję Dodaj następne konto.

  Powiadomienie o skonfigurowaniu konta

 5. Aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie nowego konta, kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Dodawanie konta e-mail w programie Outlook

Mimo że większość osób dodaje konto e-mail przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook, Twoje pierwsze lub dodatkowe konto e-mail możesz dodać w dowolnym momencie.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Informacje o koncie kliknij pozycję Dodaj konto.

  Widok Backstage i polecenie Dodaj konto

 3. Wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Okno dialogowe Dodawanie nowego konta z wybranym kontem e-mail

  Jeśli wprowadzasz adres e-mail kończący się na outlook.com lub msn.com, musisz użyć programu Microsoft Outlook Hotmail Connector, aby dodać konto e-mail. Aby uzyskać informacje o dodawaniu kont e-mail tego rodzaju, zobacz Korzystanie z konta usługi Outlook.com w programie Outlook.

  Uwaga : Jeśli komputer jest połączony z domeną sieciową organizacji, która korzysta z programu Microsoft Exchange Server, informacje o poczcie są wstawiane automatycznie. Pole hasła nie jest wyświetlane ze względu na stosowanie hasła sieciowego.

  Podczas konfigurowania konta jest wyświetlany wskaźnik postępu. Proces konfiguracji może potrwać kilka minut.

  Okno dialogowe Dodawanie nowego konta z informacją o konfigurowaniu ustawień serwera poczty e-mail

  Jeśli pierwsza próba skonfigurowania konta zakończy się niepowodzeniem, drugą próbę można podjąć, korzystając z nieszyfrowanego połączenia z serwerem poczty. Gdy zostanie wyświetlony ten komunikat, kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. Jeśli próba połączenia nieszyfrowanego również zakończy się niepowodzeniem, nie będzie można automatycznie skonfigurować Twojego konta e-mail.

  Okno dialogowe Dodawanie nowego konta z informacją, że nie można skonfigurować konta

  Kliknij pozycję Ponów próbę lub zaznacz pole wyboru Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie konta e-mail przy użyciu ustawień zaawansowanych.

  Po pomyślnym dodaniu konta możesz dodać więcej kont, klikając pozycję Dodaj następne konto.

  Powiadomienie o skonfigurowaniu konta

 4. Aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie nowego konta, kliknij przycisk Zakończ.

  Jeśli zostało dodane konto programu Exchange Server, musisz zamknąć i ponownie uruchomić program Outlook, aby konto stało się widoczne i można go było używać w programie Outlook.

Uwaga :  Jeśli Twój profil zawiera już konto programu Microsoft Exchange Server i chcesz dodać następne, musisz użyć funkcji Automatyczne konfigurowanie konta. Aby ręcznie skonfigurować dodatkowe konto programu Exchange Server, musisz zamknąć program Outlook, a następnie użyć modułu Poczta w Panelu sterowania.

Początek strony

Usuwanie konta e-mail

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Informacje o koncie kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont.

  Ustawienia kont w widoku Backstage

 3. Wybierz konto e-mail, które chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń.

 4. Aby potwierdzić usunięcie konta, kliknij pozycję Tak.

Aby usunąć konto e-mail z innego profilu, zamknij i uruchom ponownie program Outlook z innym profilem, a następnie wykonaj opisane powyżej czynności. Możesz również usunąć konta z innych profilów, wykonując następujące czynności:

 1. Zakończ działanie programu Outlook.

 2. W Panelu sterowania kliknij lub kliknij dwukrotnie pozycję Poczta.

Gdzie jest aplet Poczta w Panelu sterowania?

Aplet Poczta jest wyświetlany w różnych miejscach Panelu sterowania zależnie od wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows, wybranego widoku Panelu sterowania oraz tego, czy zainstalowana wersja systemu operacyjnego lub programu Outlook 2010 jest 32-, czy 64-bitowa.

Najłatwiejszym sposobem odnalezienia elementu Poczta jest otwarcie Panelu sterowania w systemie Windows, a następnie wpisanie tekstu Poczta w polu Szukaj u góry okna. W przypadku Panelu sterowania systemu Windows XP tekst Poczta należy wpisać w polu Adres.

Uwaga : Ikona Poczta jest wyświetlana po pierwszym uruchomieniu programu Outlook.

Na pasku tytułu okna dialogowego Ustawienia poczty jest wyświetlana nazwa bieżącego profilu. Aby wybrać inny istniejący profil, kliknij przycisk Pokaż profile, zaznacz nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

 1. Kliknij pozycję Konta e-mail.

 2. Wybierz konto, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 3. Aby potwierdzić usunięcie konta, kliknij pozycję Tak.

  Uwagi : 

  • Usunięcie konta e-mail POP3 lub IMAP nie powoduje usunięcia elementów wysłanych i odebranych przy użyciu tego konta. Jeśli było używane konto POP3, możesz nadal pracować ze swoimi elementami, wykorzystując plik danych programu Outlook (pst).

  • Jeśli korzystasz z konta programu Exchange, dane pozostają na serwerze poczty, dopóki nie zostaną przeniesione do pliku danych programu Outlook (pst).

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×