Dodawanie lub usuwanie komentarza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Komentarze to notatki dołączane do komórek, niezależne od ich pozostałej zawartości. W każdej komórce można wprowadzić jeden komentarz. W prawym górnym rogu komórki zawierającej komentarz jest wyświetlany trójkątny wskaźnik. Gdy zatrzymasz wskaźnik na komórce z trójkątnym wskaźnikiem, w polu obok komórki pojawi się tekst komentarza.

Przykład komentarza w komórce

Komentarz w komórce

Gdy sortujesz dane komentarze są sortowane razem z danymi. W raportach w formie tabeli przestawnej jednak komentarze nie są przenoszone z danymi po zmienić układ raportu, ale są zakotwiczone do komórek, w którym zostały wprowadzone, a nie do danych w tej komórce.

Dodanie komentarza

 1. Kliknij komórkę, do której chcesz dodać komentarz.

 2. Na karcie Recenzja kliknij przycisk Nowy komentarz.

  Wstaw nowy komentarz

 3. W polu wpisz tekst komentarza.

  Aby usunąć swoją nazwę z komentarza, zaznacz ją i usuń.

 4. Po zakończeniu wpisywania tekstu kliknij poza polem komentarza.

Usunięcie komentarza

 1. Zaznacz komórkę zawierającą komentarz, który chcesz usunąć.

 2. CONTROL + kliknięcie lub kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk Usuń komentarz.

Więcej opcji

 1. Kliknij komórkę zawierającą komentarz, który chcesz edytować.

  Uwaga : Jeśli nie widać komentarzy lub wskaźników komentarzy, na karcie Recenzja, kliknij przycisk Dalej Aby wyświetlić wszystkie komentarze w skoroszycie, lub kliknij pozycję Pokaż wszystkie komentarze, aby wyświetlić wszystkie komentarze jednocześnie.

 2. Kliknij komentarz, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

 3. Po zakończeniu kliknij poza polem komentarza.

 1. W menu Edycja kliknij polecenie Znajdź > Przejdź do.

 2. Kliknij przycisk Specjalnie.

 3. Kliknij pozycję Komentarze, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W menu Edycja wskaż polecenie Wyczyść, a następnie kliknij pozycję Komentarze.

Jeśli nie chcesz wyświetlać w arkuszu komentarzy lub wskaźników komentarzy, możesz je ukryć.

 • Ukrywanie komentarzy, ale widoczne wskaźniki, kliknij pozycję Pokaż wszystkie komentarze na karcie Recenzja.

 • Aby ukryć komentarzy i ich wskaźników w Excel menu kliknij polecenie Preferencje > Widok, a w obszarze dla komórek z komentarzami Pokaż wybierz odpowiednią opcję.

 1. Na karcie Recenzja kliknij przycisk Dalej.

 2. Zaznacz swoją nazwę w komentarzu i usuń ją.

 3. Klikaj pozycję Następny, usuwając swoją nazwę z każdego komentarza, aż przejdziesz do końca skoroszytu.

Dodanie komentarza

 1. Kliknij komórkę, do której chcesz dodać komentarz.

 2. Na karcie Recenzja w obszarze Komentarze kliknij przycisk Nowy.

  Karta Recenzja w programie Excel, grupa Komentarze

 3. W polu wpisz tekst komentarza.

  Aby usunąć swoją nazwę z komentarza, zaznacz ją i usuń.

 4. Po zakończeniu wpisywania tekstu kliknij poza polem komentarza.

Usunięcie komentarza

 1. Zaznacz komórkę zawierającą komentarz, który chcesz usunąć.

 2. Przytrzymaj wciśnięty klawisz CONTROL, kliknij komórkę zawierającą komentarz, a następnie w menu kontekstowym kliknij polecenie Usuń komentarz.

Więcej opcji

 1. Kliknij komórkę zawierającą komentarz, który chcesz edytować.

  Uwaga : Jeśli nie widać komentarzy lub wskaźników komentarzy, na karcie Recenzja w obszarze komentarz, kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić wszystkie komentarze w skoroszycie.

 2. Kliknij komentarz, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

 3. Po zakończeniu kliknij poza polem komentarza.

 1. Przytrzymaj wciśnięty klawisz CONTROL, kliknij komórkę zawierającą komentarz, a następnie w menu kontekstowym kliknij polecenie Kopiuj.

 2. Przytrzymaj wciśnięty klawisz CONTROL, kliknij komórkę, w której chcesz wkleić komentarz, a następnie w menu kontekstowym kliknij polecenie Wklej specjalnie.

 3. Kliknij pozycję komentarze.

 4. Aby anulować obramowanie ruchome, naciśnij klawisz ESC.

  Uwaga : Komentarz kopiowany do komórki zastępuje każdy istniejący komentarz w komórce docelowej.

 1. W menu Edycja kliknij polecenie Przejdź do.

 2. Kliknij przycisk Specjalnie.

 3. Kliknij pozycję Komentarze, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W menu Edycja wskaż polecenie Wyczyść, a następnie kliknij pozycję Komentarze.

Jeśli nie chcesz wyświetlać w arkuszu komentarzy lub wskaźników komentarzy, możesz je ukryć.

 1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Tworzenie kliknij pozycję Widok Przycisk preferencji widoku w programie Excel .

 3. W obszarze komentarze, można wyświetlić wybierz odpowiednią opcję.

 1. Na karcie Recenzja w obszarze Komentarze kliknij pozycję Następny.

  Karta Recenzja w programie Excel, grupa Komentarze

 2. Zaznacz swoją nazwę w komentarzu i usuń ją.

 3. Klikaj pozycję Następny, usuwając swoją nazwę z każdego komentarza, aż przejdziesz do końca skoroszytu.

Zobacz też

Drukowanie komentarzy

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×