Dodawanie lub usuwanie formatowania procentowego liczb w polu tekstowym lub w polu wyrażenia

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Microsoft Office InfoPath możesz dodać formatowanie do pola tekstowego, pola wyrażenia i kontrolek selektora dat w szablonie formularza, aby określić, jak daty, godziny i liczby są wyświetlane podczas wprowadzania ich do formularzy opartych na szablonie formularza danych.

Formant pola tekstowego lub formantu pola Wyrażenie można sformatować tak, aby liczby wpisywane przez użytkowników w polu są wyświetlane jako wartości procentowych. To formatowanie wpływa zarówno jak wartości są wyświetlane w formularzu i zapisywania wartości. Oznacza to, że każda wartość wpisana do formantu z formatowaniem procentu jest traktowana jako wartość procentowa.

Uwagi : 

 • InfoPath nie dodaje symboli procentu do liczb, które zostały sformatowane jako wartości procentowych. Aby dodać symbol procentu do etykiety formantu, kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić symbol procentu, a następnie wpisz polecenie %.

 • Możesz dodać formatowanie procentowe tylko do formantów pól tekstowych, które mają typ danych dziesiętnych lub do pola wyrażenia, które zostały sformatowane w postaci dziesiętnej.

 1. Kliknij dwukrotnie formant pola tekstowego lub formantu pola Wyrażenie którego dane, które chcesz sformatować.

 2. W oknie dialogowym Właściwości kontrolki wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli korzystasz z formantu pola tekstowego, kliknij kartę dane.

  • Jeśli używasz formant pola wyrażenia, kliknij kartę Ogólne.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Pola tekstowego upewnij się, że na liście Typ danych zostanie wyświetlony odpowiedni typ danych, a następnie kliknij polecenie Formatuj.

  • W przypadku pola wyrażenia sprawdź, czy na liście Formatuj jako jest wyświetlany odpowiedni typ danych, a następnie kliknij przycisk Format.

 4. W oknie dialogowym Format dziesiętny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby sformatować liczbę jako wartość procentową, kliknij opcję Wartość procentowa.

  • Aby usunąć formatowanie procentowe, kliknij opcję Liczba.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×